- Loven sier at barn utsatt for seksuelle overgrep skal avhøres av politiet innen to uker (se her). I forslag til ny dommeravhørsforskrift er det foreslått at dette også skal gjelde barn utsatt for vold, og at avhørene bør skje innen én uke. Politiet er et lysår unna å klare dette i dag. Politiet bryter loven hver dag, og det skjer over hele landet, sier barneombud Anne Lindboe til Nettavisen.

- Det tar alt for lang tid før denne typen saker blir oppdaget, og når de blir oppdaget så tar det for lang tid før barna kommer i avhør, og før de får hjelp. Denne tiden oppleves også enda lenger for barn. For mange av dem vil ett år være en stor del av livet deres, sier leder Inger-Lise Walmsness Larsen ved Oslo krisesenter.

Les også: - Denne typen vold møter vi ofte
Les også: Trykket datterens ansikt ned i bursdagskaka hennes

- Rettsikkerheten er generelt dårlig
Tirsdag skrev Nettavisen om to foreldre som ble dømt til 60 dagers betinget fengsel for vold mot barna.

Onsdag sa leder Inger-Lise Walmsness Larsen ved Oslo krisesenter, at den største utfordringen er at vold mot barn ofte ikke blir oppdaget, og at du og jeg må bli flinkere til å se signalene på familierelatert vold.

Nå sier barneombud Anne Lindboe at også politiet svikter sin oppgaver når påstandene om vold kommer opp.

- Rettssikkerheten mot barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep er generelt dårlig. Det mest alvorlige er den lange ventetiden fra anmeldelse til barna blir avhørt, sier Lindboe.

«Ville vært skandaløst»
Hun får støtte fra rapporten «Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker» der problemstillingen ble gjennomgått.

«Ved akutte voldtektssaker av voksne mennesker uten kognitive problemer vil det å vente i 14 dager med å avhøre fornærmede være skandaløst. Det er ingen gode grunner til at voldtekt av en psykisk utviklingshemmet eller et barn skal behandles annerledes», står det blant annet i rapporten (se her på side 54).

Har du sett konsekvensen av at politiet ikke følger loven i oppfølgingen av barn som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep? Ta kontakt med Nettavisen her.

Dårlig etterforsking
En annen alvorlig svikt er mangel på rettsmedisinske undersøkelser. Disse gjøres ikke, eller de gjøres alt for sent. Da forsvinner blåmerker og biologiske spor som må sikres som bevis. Dermed blir disse sakene ofte vanskelige å prosedere i retten, sier hun.

Hun mener også at politiet må bli bedre til å sikre og gjennomgå elektroniske spor.

- For det tredje bruker politiet for lang tid på etterforskningen av denne typen saker, og mange blir henlagt fordi man ikke kommer skikkelig i mål. Politidistriktene trenger større og mer robuste fagmiljøer med høy kompetanse på vold og overgrep mot barn for å sikre barns rettssikkerhet i denne typen saker, sier hun.

Nettavisen tok kontakt med Politidirektoratet (POD) angående denne saken torsdag. POD klarer ikke å komme tilbake med kommentar på dette temaet før over helgen.