Gå til sidens hovedinnhold

Politiet dropper etterforskning mot Kjell Inge Røkke for påstått torpedovirksomhet

Mener det ikke er mulig å komme til bunns i saken. - Helt utrolig. Det er feigt av politiet, sier torpedoen Jan Erik Iversen til Nettavisen.

I november i fjor meldte Nettavisen nyheten om at politiet i Oslo opprettet en såkalt undersøkelsessak for å kartlegge om de skulle starte en full etterforskning av milliardæren Kjell Inge Røkke for påstått torpedovirksomhet.

Enkelt forklart er en undersøkelsessak noe politiet utfører for å kartlegge om de skal etterforske mulige straffbare forhold fullt ut.

Det var i fjor høst at torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen hevdet overfor Nettavisen at han hadde tatt på seg flere torpedooppdrag for Røkke.

Påstandene ble også tema i rettssaken som fulgte kort tid etter, der Iversen ble dømt til 20 måneder i fengsel for utpressing av Røkke på mellom 6 og 20 millioner kroner.

Derfor dropper de etterforskning

Etter nesten ett år med undersøkelser og vurderinger har politiet besluttet ikke å etterforske Røkke for den påståtte torpedovirksomheten. Dette ble klart på et møte i politiet torsdag.

- Ut i fra opplysningene vi har om saksforholdet fra tidligere og de opplysningene som er kommet frem i rettssaken, i tillegg til informasjon vi har gjort i en undersøkelsesfase, er det besluttet at vi ikke starter noen etterforskning mot Røkke, sier påtaleleder i Oslo politidistrikt Audun Kristiansen til Nettavisen.

- En del av vurderingsgrunnlaget har vært om det er rimelig grunn til å tro at vi kan komme i mål med en eventuell etterforskning. Basert på en helhetlig vurdering mener vi det ikke er det.

Les også: Her går torpedoen i fengsel for å sone dommen for utpressing mot Kjell Inge Røkke

Torpedoen er skuffet over politiets avgjørelse.

- Det er helt utrolig at de kan komme til en slik avgjørelse. Det er feigt av politiet ikke å etterforske saken og få frem sannheten. Jeg forventer ikke rettferdighet, jeg ber ikke om rettferdighet, men jeg krever at politiet gjør jobben sin, sier Iversen til Nettavisen fra fengselet han sitter på Østlandet.

Polititopp Kristiansen ønsker ikke å gå i detalj om hvilke opplysninger politiet har undersøkt, hvem de har snakket med og hvordan de har vurdert informasjonen de har.

Les også: Her oppsøker torpedoen Kjell Inge Røkke i garasjen på Aker

I rettssaken mot torpedoen i fjor høst hevdet Iversen at han var blitt tilbudt 100 millioner kroner av Røkke for å «fjerne» den straffedømte investoren Christer Tromsdal. Tilbudet skal han ha fått i flere omganger, første gangen i 2000/01.

Ifølge Iversen skal Røkke ha trukket oppdraget i desember 2002. Men våren 2003 skal torpedooppdraget mot Tromsdal igjen ha blitt aktualisert.

Våren 2004, etter en pengekrangel i en bil, skjøt Iversen Tromsdal i kneet.

Nettavisen er kjent med at skytingen av Tromsdal skal ha vært diskutert i politiet. Kristiansen bekrefter opplysningene.

- Det er en del av det totale vurderingsgrunnlaget, ja. Men jeg kommenterer ikke det noe mer.

Les også: Torpedo om mulig fengselsdom: - Da bytter jeg bare den sengen jeg har i dag til en annen

Slik reagerte Røkke

Røkke representeres av stjerneadvokaten John Christian Elden. Han mener ikke uventet at politiet har gjort en riktig vurdering.

- Det er helt naturlig at det ikke blir noen etterforskning. Politiet har opplysninger fra helt tilbake til da skytingen av Tromsdal skjedde, der de har lydopptakene av hva som skjedde i bilen mellom Iversen og Tromsdal. De vet hva det dreier seg om og at det ikke har noe med Røkke å gjøre, sier Elden til Nettavisen.

- Det er åpenbart at når man setter dette sammen med påstandene Iversen kommer med nå og de ikke stemmer, er det vanskelig å se for seg noen ytterligere etterforskning.

- Hvordan reagerer Røkke på at politiet ikke skal etterforske ham?

- Han synes det er helt naturlig da dette ble undersøkt for noen år siden og lagt bort som noe som ikke stemte.

Les også: Disse SMS-ene kan felle torpedoen i utpressingssaken mot Kjell Inge Røkke

Skyteepisode etter pengekrangel

I 2006 ble torpedoen dømt for å ha skutt Tromsdal i kneet. Saken gikk som en tilståelsessak. I den dommen er verken Røkke eller torpedooppdrag nevnt. Det går også frem av dommen at skuddet mot Tromsdal gikk av ved en tilfeldighet.

I dommen fra utpressingssaken mot Røkke i fjor levnet de ikke torpedoen noen troverdighet om utpressingsdelen, og heller ikke på forklaringen om torpedovirksomhet med å «fjerne» Tromsdal.

Les også: Stjerneadvokater og Røkke-sønn må i vitneboksen

I dommen heter det:

«Tromsdal har videre i sin forklaring for retten avfeid tiltaltes historie som rent «vås», og ifølge advokat Elden, som var tiltaltes forsvarer i den aktuelle straffesaken, finnes det også lydopptak som bekrefter at skuddet var et uhell. Tiltaltes forklaring på dette punktet fremstår således som oppkonstruert og helt uten troverdighet.»

Les også: Her oppsøker torpedoen Kjell Inge Røkke i garasjen på Aker

Elden forteller at han har hørt lydbåndene fra skyteepisoden, noe han også vitnet om i rettssaken mot Iversen i fjor.

- Anklagene er blitt avvist av politiet for lenge siden. De eneste som tar dette opp igjen er media, ikke politiet. Det er et større problem at media kaster seg over gjentatte påstander som er tilbakevist enn at politiet foretar ny vurdering.

- At folk fremsetter slike anklager må han bare finne seg i, som alle andre i fremstående posisjoner.

- Gir ikke opp

Iversens advokat, Benedict de Vibe, er bestemt på å jobbe videre med saken.

- Verken Iversen eller vi har gitt opp. Vi er godt i gang og håper på å finne ytterligere link til identifiserbare personer som kan få politiet til å revurdere sitt standpunkt. Dette vil bli brukt til å fremme en begjæring om gjenopptakelse av utpressingssaken mot Iversen. Det vil da være aktuelt å ta en ny runde på straffutmålingen. Dommen på 20 måneder var en meget streng reaksjon, sier de Vibe til Nettavisen.

Bakgrunnen for konflikten mellom Iversen og Røkke skal være et avisoppslag i VG fra juni 2017.

I artikkelen «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene», blir både Røkke og Iversen nevnt som del av et større sakskompleks. Elden har tidligere sagt til NRK at artikkelen er foranledningen til utpressingsituasjonen som skal ha oppstått.

Ifølge Elden og Iversens forklaring i retten, var det først etter VG-saken sommeren 2017 at torpedoen beskyldte Røkke for et uoppgjort forhold mellom de to.

Ifølge NRK har Elden tidligere uttalt at VG har latt seg bruke som et utpressingsmiddel mot Røkke. VGs sjefsredaktør, Gard Steiro, tilbakeviste disse påstandene.

Kommentarer til denne saken