Gå til sidens hovedinnhold

- Politiet ga ugyldig parkeringsbot

I denne gata ga politiet minst én ugyldig bot etter at kommunen satte opp «Parkering forbudt»-skilt ulovlig.

Ullensaker kommune satte først opp «Parkering forbudt»-skiltet i Veiberggata. Etter kort tid måtte de skru det ned igjen. Årsak: Skiltet var skrudd opp uten lovlig vedtak. I mellomtiden hadde politiet, som håndhever av skiltingen, begynt å skrive ut bøter.

- De som har fått bot, kan klage, og i dette tilfellet be om opphevelse av kravet, sier Rikhard A. Nilsson til Romerikes Blad.

Ikke vanlig prosedyre
Nilsson er prosjektleder for vei i flyplasskommunen, og var den som tok avgjørelsen om at skiltet skulle settes opp. 13. desember i fjor skrev han et notat til seg selv. Han trodde det var nok og at vedtaket dermed var i orden.

- Er det vanlig prosedyre for kommunen å gjøre det på denne måten?

- Nei.

- Må kommunen ofte skru ned igjen slike skilt?

- Nei.

- Dette må være en uheldig sak for kommunen?

- Uheldig
- Ja, det er det. Det er ikke vanlig at vi gjør det på denne måten. Da vi leste i håndboka, forsto vi den slik at kommunen hadde vedtaksmyndighet. Men dette er litt skylden min. Jeg trodde Ullensaker hadde like mye myndighet som Oslo. Da jeg jobbet i Oslo kommune, hadde vi vedtaksrett på alle typer skilt.

- Hvorfor hastet det sånn å få opp parkeringsskilt i denne gata?

- Veiberggata er for trang for toveistrafikk med parkerte biler i gata. Den blir vanskelig å drifte og brøyte.

Det har vært mange klager på framkommelighet. Dette er også en trafikksikkerhetssak, ifølge Nilsson.

Klagde på parkeringsbot
RB-journalist Nina Skyrud fikk bot da hun sto parkert i gata. Hun ba først kommunen om å vise til gyldig skiltvedtak. Da de ikke kunne det, sendte hun inn klage til Ullensaker lensmannskontor.

«Gebyret på kroner 500 er utstedt av Ullensaker lensmannskontor for parkering ved et parkering-forbudt skilt som ikke er gyldig», skriver hun i klagen.

Fem dager senere kom svaret fra politiet. Klagen ble tatt til følge og gebyret annullert.

Rita Johannessen i trafikkseksjonen i veivesenet opplyser at skiltsøknaden fra Ullensaker kommune er til behandling, og at det vil bli tatt en avgjørelse innen kort tid.

Så vil tiden vise om kommunen får sette opp igjen skiltet – lovlig.

Se flere saker i Romerikes Blad.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken