Gå til sidens hovedinnhold

Politiet gir ulovlig høye narkobøter på «plata»

12.000 kroner i bot for to gram hasj. I alle fall hvis du er rusavhengig og blir tatt på «plata». Det er fasiten i politiets interne dokumenter.

SENTRUM: – Ingen av våre klienter har kjent til at de risikerer høyere bøter her enn andre steder. Det står ikke noe sted, annet enn i politiets interne arbeidsdokumenter, sier Cathrine Moksness, leder i Gatejuristen, til Dagsavisen.

Del på Facebook

For etter at politiet intensiverte sin aksjon på «plata» kraftig for noen uker tilbake har en ny policy ført til sterkt økte bøtesatser for besittelse av svært små mengder narkotika i området.

LES OGSÅ: – Vi savner «plata»

Ikke noe grunnlag for å forutse bøtene

Selv om politiet i prinsippet står fritt til å innføre denne formen for bøtesatser bryter bøteleggingen med befolkningens rett til å forutse sin rettsstilling, så lenge informasjonen om den ikke er offentlig, mener Moksness.

For politiets påtaledirektiv anses nemlig som et internt arbeidsdokument, og er dermed unndratt offentlighet. Det betyr at dem bøtene rammer ikke har noe grunnlag til å forutse størrelsen på bøtene.

Dette støtter også tre domsavgjørelser mot politiet.

HVA MENER DU OM SAKEN? BRUK KOMMENTARFELTET UNDER TIL Å SI DIN MENING!

– Har godt grunnlag for høye bøter

Likevel fortsetter politiet å gi unormalt høye bøter.

– Det er godt grunnlag for å differensiere bøtene. Om man for eksempel omsetter narkotika i en skolegård vil de fleste være enig i at det er ekstra alvorlig og vil gi ekstra høy inngangsverdi på grunn av straffeskjerpende omstendigheter. Det mener vi at det er dekning for juridisk, og vi har holdt på med dette i flere år, sier Curt A. Lier, seksjonssjef ved arrest- og påtaleseksjonen ved Oslo politidistrikt til Dagsavisen.

Han mener rusmiljøet rundt «plata» og nedre del av Grünerløkka er til sjenanse for allmenheten, og at det derfor foreligger straffeskjerpende omstendigheter også her.

– De er til sjenanse for dem som ferdes der, både turister og andre. På nedre del av Grünerløkka er det ekstremt. Det er så stor omsetning at det går ut over tryggheten til dem som bor der, sier Lier.

LES OGSÅ: – Rusmiljøet i Oslo er blitt mer råttent

Storberget mener bøter ikke hjelper

En rekke personer har den siste tiden blitt bøtelagt i det politiet karakteriserer som de fem åpne rusmiljøene i Oslo. Gatejuristen har hjulpet flere av de bøtelagte, og har ved tre anledninger oppnådd reduserte straffer til under halvparten av politiets opprinnelige bøter.

LES OGSÅ: Kåre Stølen avviser kritikk rundt de åpne rusmiljøene

Lier innrømmer at politiet nå må se på sin egen praksis, som følge av dommene, men Gatejuristen mener det er en oppgave for politikerne å justere bøtesatsene.

– Spørsmålet om man skal ha så høye straffer for små forbrytelser burde heves opp til politisk nivå, og ikke tas av politiet. Justisminister Knut Storberget har nylig uttalt at bøter for denne gruppen ikke virker etter hensikten, sier Moksness til avisen.

LES FLERE SAKER OM RUSMILJØET I OSLO:

– Rusmiljøet i Oslo er blitt mer råttent– Løkka er et narkoreir

Kåre Stølen hardt ut mot narkoselgere

«Vi kan dessverre konstatere at politiet har mislykkes»

Arild Knutsen vil ha «Christiania» i Oslo

«Do you want hasj? What do you want?»

Kåre Stølen avviser kritikk rundt åpne rusmiljøer

Politiveteran vil avkriminalisere narkotika

– Vi savner «plata»

Reklame

Slik blir du glad i i løpe