- Personer under 18 år har de senere år utgjort en gradvis større andel av de mistenkte i anmeldt vold. Økningen i anmeldelser av fysisk vold fra 2018 til 2019 tilskrives i sin helhet vold med unge gjerningspersoner, mens det er nedgang i anmeldelser med eldre mistenkte, skriver Oslo politidistrikt i rapporten om kriminalitetsutvikling i Oslo i 2019.

Les også: Dramatisk økning i antall ungdomstraffer til konfliktrådet

Politiet skriver at første halvår 2019 var preget av mange anmeldelser av vold, trusler og ran med kniv involvert. Flere av disse handlet om konflikter mellom unge personer, hvorav mange med belastet bakgrunn og tilknytning til narkotikamarkedet.

Du kan lese hele rapporten fra Oslo politidistrikt her (ekstern lenke pdf).

Systematisk politiarbeid bidro til at antallet avtok utover året. Likevel ble resultatet en økning på 13 prosent i antall trusler med kniv/stikkvåpen, sammenlignet med 2018.

Les også: Jan Bøhler: - Manglende foreldreansvar er et stort problem i områdene jeg jobber for

Rapporten vitner også om en tøffere hverdag for politiet. Vold og trusler mot offentlig tjenesteperson, inkludert politi, økte med 18 prosent fra 2018 til 2019. En egen undersøkelse viser at økningen har kommet primært mot politi i Oslo sentrum.

Hovedtrend: Langvarig nedgang

Hovedtrenden er likevel en langvarig nedgang i antall anmeldte forhold.

Siden 2012 har nedgangen vært på cirka 30 prosent. I disse årene har befolkningstallet samtidig steget med 11 prosent, skriver Oslo politidistrikt i rapporten, og poengterer at langt fra alle som begår kriminalitet i Oslo, bor i byen.

En av kriminalitetstypene som har økt i antall anmeldelser, er vold. Det betyr ikke at volden har økt, men at flere anmelder.

- Økningen i vold skyldes mer avdekking av familievold og av barn som vitne til vold i familier, samt økning i anmeldelser av trusler og de minst alvorlige formene for vold for øvrig (kroppskrenkelser), forklarer rapporten.

Svært få drap

I 2019 ble det registrert fire drap i Oslo politidistrikt, inkludert Philip Manshaus drap på sin søster i Bærum.

- Alle ofre var kvinner med relasjon til antatt gjerningsperson. Man må tilbake til 1994 for å finne et like lavt antall, også den gang var dette uvanlig lavt.

Derimot var det svært mange registrerte drapsforsøk i 2019: 30 stykker. Gjennomsnittet for 2013 til 2018 har vært 18,8. Sju av anmeldelsene for drapsforsøk er knyttet til ambulansekapringen på Torshov i oktober.

Les egen sak: Dette vet vi om ambulansekapringen i Oslo

I Oslo Bystyre 29. januar fortalte flere byrådsrepresentanter hva de gjør for å redusere ungdomskriminaliteten i de mest belastede bydelene i Oslo. Byråd Omar Samy Gamal sa blant annet at det ungdommene selv og fagpersonene sier at de trenger, er trygge voksenpersoner å snakke med, jobber å gå til, og gode fritidstilbud.

Bakgrunnen var fokus på åpent narkotikasalg og kriminalitet på Grønland.

Se mer i videoen under.