Anders Behring Breiviks angivelige tilknytning til Knights Templar, krigstrening i Liberia og angivelige møte med en serbisk krigshelt er sentralt i massemorderens manifest og motiv for drapene 22. juli.

Anders Behring Breivik har selv forklart at han har et nettverk, og at det finnes hvilende celle i Norge som kan drepe 300 nordmenn.

Les: Tror ikke på Breiviks terrornettverk

Onsdag la politiet fram objektive fakta de mener beviser at Breivik aldri reiste til Liberia for å møte en serbisk kriger i eksil, men at han derimot ble lurt til å tro at han skulle få kjøpe illegale diamanter.

Påtalemyndigheten har tidligere sagt at de ikke tror på Breiviks historie.

- Vi har gjennom denne omfattende informasjonsinnhentingen dokumentert store deler av Breiviks liv, og vi har ikke dokumentert medhjelpere, sa politioverbetjent Alf Nissen fra Kripos i Oslo tingrett og konstaterte at det ikke er mulig å bevise at noen ikke finnes. Likevel har politiet gjort mye for å finne ut om Breivik hadde medhjelpere.

Les også: Dag 27 av 22. juli-rettssaken

I dag er det etterforskerne som forklarer seg i Oslo tingrett. Du kan lese Nettavisens direktedekning her. Artikkelen fortsetter under.

HTML EMBED

Oslo-prosjektet
Nissen var tilknyttet det såkalte «Oslo-prosjektet» som hadde som oppgave å dokumentere Breiviks liv og finne ut om han hadde hjelpere. Politeit har blant annet kartlagt hans bevegelser på internett.

De første sporene av Breiviks plan fant de fra 2006. Det første objektive beviset på at noe var i gjære var opprettelsen av firmaet Geofarm 15. mai 2009. Politiet mener altså at det ikke finnes noe som tyder på at Breivik fikk planer om aksjoner etter det angivelige møtet i London i 2002. På spørsmål fra forsvarer Geir Lippestad innrømmet politiet likevel at Breiviks hagle ble kjøpt allerede 2003.

Reisen
Breivik mener at hans blodige politiske virke startet i 2002 da han møtte sentrale krigere i kampen mot multikulturalismen på internett. Dette ledet til Liberia-reisen der han angivelig fikk krigstrening.

Politioverbetjent Vidar Sæther i Kripos fortalte om de omfattende funnene som peker i retning av at Breivik reiste til Liberia for kjøpe diamanter.

15. og 18. mars 2002 ringte Breivik tolv norske gullsmeder og juvelere. 4. april ringer han en diamantforretningen TL Keith Diamond House i London. 5. april 2002 ringte han Freestyle Travel i Oslo, og 10. april er gikk penger til reiseselskapet. Politiet mener dette var betaling for reisen til Liberia som politiet mener skjedde mellom 16. april til 3. mai.

17. april tok han ut 3662,21 norske kroner i Barcleys Bank i Elfenbenskysten 18. april og 20, april er det funnet to uttak på tilsammen 10.188 kroner i samme bank.

30. april kjøpte Breivik en Mont Blanc penn på Kenya Airways mellom Nairobi og London.

3. mai brukte han kortet på Caffe Italia og Goose og& Granite i Storbritannia.

4. mai brukte han kortet på serveringsstedet Nichol and Son i Oslo sentrum.

Ikke den samme Breivik
Breivik selv mener altså at han var med på stiftelsen av Knights Templar i London mellom 30. april og 3. mai 2002.

- Vår oppfatning er at Liberia og Storbritannia-turen var økonomisk motivert og at formålet var å tjene penger, sa Sæther. I Oslo tingrett ble det også vist fram en rekke debattinnlegg fra våren og sommeren 2002 som viste at Breivik ikke hadde fått den serbiske innflytelsen han selv har forklart seg om i ettertid.

Sæther sa at politiet ikke har funnet samsvar mellom Kosovo-konfliktens betydning og det han skriver på debattforum.

- At dette skal ha vært dråpen som fikk begeret til å flyte over, finner vi ikke samsvar med i hvem han skal ha vært i 2002, sa Sæther.

Omfattende etterforskning
Hovedetterforsker Kenneth Wilberg sa tidligere onsdag at ingenting støtter at dette stiftelsesmøte har funnet sted, og at Breivik ikke har hatt fysisk eller psykisk støtte.

Også funn fra etter Liberia-turen tyder på at Breivik faktisk ønsket å kjøpe diamanter. Blant annet kjøpte han et spektroskop og en diamantmåler 12. mai 2002. Han anskaffet prisliste for rådiamanter fra Øst-Afrika og overførte nærmere 40.000 kroner til en navngitt mann i Liberia.

Breivik har i Oslo tingrett hevdet at alt dette er en dekkhistorie for vennene. Hvis det er sant, så har dekkhistorien fungert, for alle vennene trodde at Breivik virkelig forsøkte å kjøpe diamanter. En av vennene fortalte tirsdag at han var «stille investor» i diamantprosjektet.

Serber
- Politiets konklusjon er at tiltalte ikke har hatt hjelp, sa Wilberg. Rundt 300 personer har etterforsket saken som har blitt styrt av Oslo politidistrikt. På landsbasis har rundt 1000 polititjenestemann vært involvert i saken på en eller annen form. Per i dag jobber rundt 50 politifolk fortsatt med etterforskningen.

- Det er ikke forventet at dette arbeidet fører til at politiets konklusjoner endres. Det er en naturlig del av avslutningen på en sak, sier han.

Over 1127 vitneavhør har blitt gjennomført. Politiet har mottatt 1640 tips som har ført til 219 avhør.

44 anmodninger er sendt til utenlandsk politi. Av disse har man fått svar på 34 anmodninger. Blant svarene er om Breiviks angivelige serber-kontakt i Libya eksisterer.

Politivitnet sier også at det angivelige stiftelsesmøtet i London politiet er ettergått - uten å ha funnet holdepunkter for at Breivik har hatt medhjelpere eller at nettverket eksisterer.

- Politiets konklusjon er at det ikke er funnet holdepunkter for at Knights Templar eksisterer i den form tiltalte beskriver, sier hovedetterforskeren.

8000 mottakere
Wiberg presenterte spillet World of Warcraft og en oversikt over epostadresser manifestet var tiltenkt sendt til - her er det 849 identifiserte adresser i alt.

Men vitnet opplyser at manifestet skulle vært sendt til cirka 8000 adresser, men at det ikke var praktisk mulig å spore opp alle disse.

Politivitnet sier det ikke er aktuelt å avhøre 8000 personer for å lete etter den personen av dem som Breivik hevder er tilknyttet Knights Templar-nettverket.

I dag er det altså mellom 7000 og 8000 mottakere av manifestet som er ukjente for politiet. Breivik har altså sagt at en av disse tilhører Knights Templar.