Torsdag la UP i Sør-Norge ut et bilde på Snapchat av en mistenkt ruskjører mens vedkommende avla blodprøve på legevakta. Bildet var ikke sladdet, men hodet til sjåføren var ikke med på bildet. Likevel mener både Datatilsynet og advokat Jon Wessel-Aas at politiet kan ha brutt loven.

– Politiet har i utgangspunktet taushetsplikt om slike opplysninger, i en slik situasjon, der det neppe er tjenestelig behov for å offentliggjøre dem via sosiale medier. Selv om den omtalte ikke er nevnt ved navn eller avbildet med ansiktet synlig, kan nok folk i hans omgangskrets kjenne ham igjen på det som synes i bildet. Her er jeg, ut fra det som er opplyst, tilbøyelig til å mene at UP bryter taushetsplikten og krenker mannens personvern, skriver advokat Jon Wessel-Aas i en SMS til Nettavisen.

Drøyt

– Dette bilde er drøyt, skriver Janne Stang Dahl i en epost til Nettavisen. Hun er kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet.

– Det ser ut som et brudd på både taushetsplikten og personvernregelverket. Personen på bildet vil kunne identifiseres ved hjelp av bilde og stedsangivelse. I tillegg er det spesielt inngripende at personen som er pågrepet avbildes i en tvangsmessig situasjon hvor det avkreves blodprøve. Det er veldig sårbart, skriver Dahl.

Hun sier Datatilsynet har begrenset tilsynsmyndighet overfor politiet, men at de antar at politiet vil følge opp dette selv.

– Datatilsynet kjenner ikke til hvordan politiets retningslinjer for bruk av sosiale medier er, men vil på generelt grunnlag si at bruken må være i tråd med personvernregelverket og det bør utvises en svært bevisst holdning til å ikke publisere bilder hvor personer kan identifiseres, skriver Dahl.

Hun sier at så vidt hun vet har ikke Datatilsynet registrert tips eller klager på saken, men hun utelukker ikke at det kan komme.

Skandaløst

Også André Nilsen, styreleder i Normal Norge, reagerer sterkt på bildebruken til politiet.

– Politiet viser i denne saken at de har behov for klare retningslinjer og grundig opplæring for bruk av sosiale medier i jobben. Å ta bilde av en person som tar blodprøver for så å publisere dette på nettet i full offentlighet er skandaløst, sier André Nilsen til Nettavisen.

Normal Norge er en organisasjon som jobber for legalisering av cannabis og bekjempelse av stigmatisering av cannabisbrukere i Norge.

– Når vedkommende attpåtil er mistenkt for lovbrudd blir jo dette noe som ligner på en gapestokk-kultur på nettet. Det er jo akkurat slikt som dette politiets nettpatruljer skal beskytte mot, ikke selv bedrive. Praksisen med å dele info om straffesaker på Snapchat, Instagram også videre fortløpende er uansett høyst tvilsom. Politiet burde heller bytte ut mobilkamera med kroppskamera i jobben, mener Nilsen.

Ifølge Aftenposten vil Rebekka Lossius, psykolog og styreleder i Foreningen tryggere ruspolitikk i Vestland, melde saken til Spesialenheten for politisaker.

Legger seg flat

UP-sjef Knut Smedsrud innrømmer at UP gjorde et dårlig valg da de publiserte bildet.

– Torsdag kveld la en av våre patruljer ut et bilde på Snapchat av en person som var tatt for ruskjøring og som var i ferd med å avgi en blodprøve. Bildet viste ikke ansiktet, men viste personen fra brystet og ned. Vi fikk en del reaksjoner på dette. Derfor ble det foretatt en nærmere vurdering av bildet, noe som førte til at bildet ble fjernet etter kort tid, skriver han i en generell uttalelse i pressen.

Smedsrud innrømmer at publikasjonen på Snapchat var uheldig med tanke på personvernet og lover at Utrykningspolitiet vil ta lærdom av dette.

– Våre retningslinjer for bruk av sosiale medier vil bli revidert slik at tilsvarende publiseringer ikke skal skje igjen, sier han i uttalelsen og legger til:

– Utrykningspolitiet er på Snapchat og andre sosiale medier for å bedrive forebyggende og opplysende trafikksikkerhetsarbeid. Målet vårt med tilstedeværelsen på Snapchat er særlig å nå de yngste sjåførene. Vi er opptatt av å informere om konsekvensene som følger av fartsovertredelser, ruskjøring, uoppmerksomhet mm. I tillegg viser vi et og annet hverdagsøyeblikk.