11. august må den 69 år gamle mannen møte i Fredrikstad tinghus tiltalt for trygdesvindel i perioden 9. oktober 2012 til 31. januar 2017.

Ifølge politiet har mannen sendt inn elektronisk meldekort til Nav om utbetaling av arbeidsavklaringspenger.

Problemet for mannen er at han ifølge politiet har oppholdt seg i Thailand i den nevnte perioden. Arbeidsavklaringspenger utbetalt fra den norske staten kan bare beholdes dersom du flytter til et EU-/EØS-land, eller Sveits (Island er inkludert i en egen konvensjon for nordiske land).

- Unnlot å opplyse om Thailand-opphold

«Dersom du skal flytte til et land utenfor EØS, kan du ikke søke om å få beholde arbeidsavklaringspenger», skriver Nav på sine egne hjemmesider. Der går det også frem at et vilkår for å få utbetalt arbeidsavklaringspenger er at det er mulig å gjennomføre arbeidsrettede tiltak og/eller behandling i landet man flytter til.

Politiet mener også at trygdebedrageriet til 69-åringen er grovt fordi beløpet på 340.000 kroner ville påført Nav en betydelig økonomisk skade.

«(...) i Thailand sendte han elektroniske meldekort til Nav, hvor han unnlot å opplyse om at han oppholdt seg i Thailand. Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av arbeidsavklaringspenger på til sammen kr 340 273, hvilket medførte tap eller fare for tap for Nav», heter det i tiltalegrunnlaget.

Mannen er også tiltalt for falsk forklaring.

Advokat Vigdis Brandstorp er forsvarer for mannen.

- Jeg har ikke lykkes i å få kontakt med min klient og ønsker derfor ikke å kommentere saken, sier hun til Nettavisen.

Svindler for titalls millioner

Øvre strafferamme for grovt bedrageri er seks års fengsel, men høyst sannsynlig er det snakk om måneders med fengselsstraff i denne saken dersom mannen skulle bli dømt.

Politiadvokat i Øst, Margrethe Hee Dahlen Røijen, er for tiden på ferie. Det har ikke lykkes å få kommentar fra henne eller statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås. Det er sistnevnte som har beordret tiltalen.

Trygdemisbruk koster samfunnet millioner kroner hvert år bare i ren svindel. I 2020 ble totalt 355 personer anmeldt for bedragerier på til sammen 84 millioner kroner, ifølge Nav. Tallet falt drastisk fra 2019 da det var 881 anmeldte for til sammen 139 millioner kroner.

Gjennomsnittlig anmeldt beløp i 2020 var 246.000 kroner. 30 av sakene var svindel på over 500.000 kroner.