Politiet møtte pressen for å gi en kort kommentar til lagmannsrettens avgjørelse om å løslate drapssiktede Tom Hagen.

Se hele politiets uttalelse i videovinduet øverst i saken.

Torsdag besluttet lagmannsretten, under dissens, at Tom Hagen skal løslates. Et flertall av dommerne mener det ikke er skjellig grunn til å mistenke ham for drap eller medvirkning til drap. Kjennelsen ble anket av politiet og ble gitt såkalt oppsettende virkning, og dermed blir ikke Hagen løslatt fra varetekt før Høyesterett har behandlet saken.

– Vi er noe overrasket over denne kjennelsen, sier påtaleleder Hrenovica om lagmannsrettens avgjørelse.

– Vi registrerer at avgjørelsen fra lagsmannsretten ikke er enstemmig, følger han opp med.

– Frem til Høyesterett har behandlet anken kan vi ikke komme med ytterligere kommentarer.

– I påvente av Høyesteretts avgjørelse, kommer vi ikke til å besvare enkeltspørsmål, opplyser Øst politidistrikt før pressemøtet klokken 17.