OSLO (Nettavisen): Fredag før påskeuken meldte Oslo statsadvokatembeter (OST) at det var tatt ut tiltale for forsettlig grovt bedrageri mot stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet (Ap) Hege Haukeland Liadal.

Forsettlig grovt bedrageri har en øvre strafferamme på seks års fengsel.

Politiet mener Haukeland Liadal, som representerer Rogaland Ap på Stortinget, har begått en rekke bedragerier ved å levere reiseregninger til Stortinget hvor hun ikke hadde krav på refusjon. Dette skal ifølge politiet ha skjedd fra september 2016 til oktober 2018. Haukeland Liadal har feilaktig fått utbetalt like over 118.000 kroner.

Overnattet hjemme. Fikk kostpenger

Nettavisen har fått tilgang til tiltalen som er på elleve sider og inneholder 52 poster med 61 reiseregninger. Hovedtrekkene i tiltalen er at Haukeland Liadal har fått:

  • kjøregodtgjørelse fra Stortinget uten at hun kjørte bil.
  • refundert penger fra Stortinget for tjenestereiser som aldri fant sted.
  • refusjon fra Stortinget for påståtte tjenestereiser som var private reiser.
  • diett og overnattingstillegg fra Stortinget uten at hun har overnattet.
  • refundert for mye kilometergodtgjørelse fra Stortinget ved å oppgi flere kilometer på tjenestereisen enn det reelt sett var.

Under lister vi opp noen av anklagene i tiltalen, men her kan du lese hele tiltalen.

Aftenposten (krever abonnement) har tidligere omtalt hovedtrekkene i anklagene.

Tiltaleposten med det største beløpet er det siste og lyder:

«I tidsrommet mai 2017 til oktober 2018 leverte hun 10 elektroniske reiseregninger til Stortinget med uriktig krav om skyssgodtgjørelse. I reiseregningene opplyste hun at antall kilometer på strekningen XX (hjemmeadressen, red. anm.) i Haugesund til Oslo t/r var 17 030. Dette til tross for at korrekt kilometerantall på strekningen er 13 224. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningene og på denne måten forledet hun Stortinget til urettmessig å utbetale seg tilsammen kroner 13 933,10 for mye i refusjon for skyssgodtgjørelse.»

I ett tilfelle i august 2018 mener politiet at hun førte reiseregning på en t/r-reise Haugesund - Oslo selv om hun allerede befant seg i hovedstaden.

«Den 12.08.18 kl. 09.15 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 654, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 12.08.18 kl. 12.00 og sluttidspunkt 13.08.18. kl. 09.00. Reisen ble ført som pendlerreise trekkfri hybel/priv og det ble krevd kostgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse og dekning av bompenger på tilsammen kroner 1 803,20 for bruk av bil på strekningen XX (hjemmeadressen i Haugesund, red. anm.) – Oslo. Som tilleggsinformasjon ble opplyst "kjøre til Oslo for å nå tog til Arendal mandag for Arendalsuka." Hun gjorde dette til tross for at reisen ikke fant sted, idet hun allerede befant seg i Oslo med familien. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 1 803,20 i reiserefusjon.»

KOMMENTAR: Reiseregningsjuksing på Stortinget nærmer seg en langdryg politiskandale

Beklaget på Facebook

Nettavisen har vært i kontakt med Haukeland Liadal, men hun ønsker ikke å kommentere saken og henviser til sin advokat. På Facebook skrev hun følgende da tiltalen ble offentliggjort:

«Jeg har gjort feil med mine reiseregninger og det vil jeg nok en gang beklage på det sterkeste. Men det var ikke med vilje og ikke for å berike meg selv. Dette håper jeg å bli trodd på, men tiden vil vise.»

Etter at hun ble anmeldt og siktet i saken, i april 2019, trakk hun seg fra alle politiske verv, heriblant som medlem av det mektige landsstyret i Ap. Vervet som folkevalgt stortingsrepresentant må hun uansett sitte i til etter høstens valg.

- Min klient har sittet i veldig mange og lange avhør og har erkjent å ha begått feil med reiseregningene. Men det er ikke gjort med forsett, hun har altså ikke gjort dette med viten og vilje. Hun har erkjent at hun har vært uaktsom og til dels grovt uaktsom, men det er ikke gjort i hensikt for å skaffe seg vinning på statens bekostning, sier forsvarer Erik Lea til Nettavisen.

Ifølge Lea har politiet totalt gått gjennom nærmere 1000 reiseregninger.

- Det er altså funnet feil i 61 av disse. Den store uenigheten går på om handlingene er bevisste eller ikke.

Tiltale: Var på ferie. Fikk utbetaling av Stortinget

Ved ti tilfeller, ifølge tiltalen, krevde Haukeland Liadal refusjon for utgifter uten at hun hadde vedlegg/kvitteringer for kravet. Disse ti tilfellene, begått i tidsrommet november 2016 til juli 2018, utgjør en refusjon på 22.928 kroner.

I det ene av disse til tilfellene mener politiet at hun krevde refusjon fra Stortinget selv om hun var på ferie:

«Den 24.06.18 kl. 11.45 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 645, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 21.06.18 kl. 11.00 og sluttidspunkt 24.06.18 kl. 23.00. Reiseregningen gjaldt pendlerreise Oslo og hadde ingen vedlegg/kvitteringer. Det ble krevd kostgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse og dekning av bompenger for reise med bil t/r XX (hjemmeadressen i Haugesund, red. anm.) – YY (adressen til stortingsboligen, red. anm.), Oslo med tilsammen kroner 4 225,95. Dette til tross for at hun i det oppgitte tidsrom var på ferie med familien i Danmark. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 4 225,95 i reiserefusjon.»

I et annet tilfelle mener politiet at Ap-politikeren krevde refusjon for en tur hjem til Haugesund som hun aldri foretok. På reiseregningen førte hun opp at hun skulle jobbe for Ap i Oslo.

«Den 01.07.18 kl. 17.09 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 646, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 26.06.18 kl. 08.00 og sluttidspunkt 30.06.18 kl. 01.00. Reiseregningen gjaldt pendlerreise Oslo og hadde ingen vedlegg/kvitteringer. Reisen ble ført trekkfri hybel/priv. og det ble krevd kostgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse og dekning av bompenger for reise med bil t/r XX (hjemmeadressen i Haugesund, red. anm.) – YY (adressen til stortingsboligen i Oslo, red. anm.) med tilsammen kroner 3 714,40. Som tilleggsinformasjon var det i reiseregningen opplyst at reisen gjaldt medievakt AP, Oslo. Dette til tross for at hun i det oppgitte tidsrom befant seg i Oslo etter ferietur til Danmark som nevnt i foregående punkt og ikke foretok noen reise t/r Haugesund - Oslo. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 3 714,40 i reiserefusjon.»

Ap: Sterkt beklagelig

I ett tilfelle i august 2018 mener politiet at hun førte reiseregning på en t/r-reise Haugesund - Oslo selv om hun allerede befant seg i hovedstade.

«Den 12.08.18 kl. 09.15 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 654, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 12.08.18 kl. 12.00 og sluttidspunkt 13.08.18. kl. 09.00. Reisen ble ført som pendlerreise trekkfri hybel/priv og det ble krevd kostgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse og dekning av bompenger på tilsammen kroner 1 803,20 for bruk av bil på strekningen XX (hjemmeadressen i Haugesund, red. anm.) – Oslo. Som tilleggsinformasjon ble opplyst "kjøre til Oslo for å nå tog til Arendal mandag for Arendalsuka." Hun gjorde dette til tross for at reisen ikke fant sted, idet hun allerede befant seg i Oslo med familien. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 1 803,20 i reiserefusjon.»

Fra arkivet: Kilder til Aftenposten: Haukeland Liadal måtte slutte i lederjobb på grunn av økonomisk utroskap

I ett tilfelle mener politiet at hun overnattet hjemme i forbindelse med en påstått jobbreise til et styremøte og nominasjonsmøte i Rogaland Ap, men urettmessig likevel krevde kostgodtgjørelse:

«Den 28.11.16 kl. 18.19 leverte hun en elektronisk reiseregning, nr. 402, til Stortinget. Reisen hadde starttidspunkt 25.11.16 kl. 14.00 og sluttidspunkt 26.11.16 kl. 19.00. Reiseregningen gjaldt "styremøte og nominasjonsmøte i Rogaland AP" og hadde ingen vedlegg/kvitteringer. I regningen var det krevd kostgodtgjørelse på kroner 710 for overnatting. Dette til tross for at hun overnattet hjemme og derfor ikke hadde krav på slik godtgjørelse. Stortinget foretok senere utbetaling i samsvar med reiseregningen og hun forledet på denne måten Stortinget til urettmessig å utbetale seg kroner 710 i reiserefusjon.»

Torstein Tvedt Solberg, leder i Rogaland Ap, avventer dom i saken.

– Det er sterkt beklagelig at Hege urettmessig har mottatt penger fra Stortinget. Hun har selv sagt at hun vil gjøre opp for seg, og at alt skal betales tilbake, sier Solberg.

Forsvarer: - Saken blir hauset opp

Det var Aftenposten som i 2019 avslørte at Haukeland Liadal gjennom flere år hadde levert falske reiseregninger til Stortinget, at hun hadde fått dekket private reiser og oppgitt lengre avstander i kjøregodtgjørelseskrav enn det som var riktig.

Advokaten hennes gir et stikk til media for dekningen av saken.

- Hadde dette vært en vanlig bedragerisak med Ola Nordmann hadde ikke saken blitt nevnt i media. Men fordi det er en stortingsrepresentant blir saken hauset opp og dekningen av saken er gått utover alle proporsjoner, sier Lea.

- Hadde det vært en hvermannsen det var snakk om, ville det vært snakk om en dom på på 30 dager ubetinget fengsel siden beløpet det er snakk om er i overkant av 1G. Men siden det er en stortingspolitiker har Høyesterett uttalt at det blir et påslag for politikere.

Per 06.04.21 er grunnbeløpet på 101.351 kroner. Beløpet justeres 1. mai hvert år.

Liadal ble anmeldt i april 2019, og politiet gjennomgikk, ifølge statsadvokaten, 700 reiseregninger før de tok ut siktelse, som nå har endt i en tiltale.

- Jeg skjønner ikke hvorfor politiet har brukt så lang tid. Dette burde vært ferdig etterforsket og avgjort for lenge siden.

Nå håper han at rettssaken kommer opp før utgangen av året.

Tidligere stortingspolitiker for Fremskrittspartiet (Frp), Mazyar Keshvari, ble i oktober i fjor, av Høyesterett, dømt til elleve måneder i fengsel for bedragerier mot Stortinget.

Keshvari ga en uforbeholden tilståelse da han sto tiltalt for å ha levert 72 fiktive reiseregninger for til sammen 450.000 kroner til Stortinget gjennom en periode på rundt tre år.

Rettssaken mot Haukeland Liadal er ennå ikke berammet i Oslo tingrett, men det er ventet at den får oppstart i høst med en varighet på rundt fem uker.