*Nettavisen* Nyheter.

Politiet snur - Fido får leve

Foto: Privat

Men oppretter ny sak etter at hunden bet et menneske.

15.01.14 21:25

Politiet endrer sitt vedtak om at Fido skal avlives på bakgrunn av at han ligner en ulovlig hunderase, skriver Avisa Nordland.

Ny sak er opprettet på bakgrunn av opplysninger om at hunden har utvist aggressiv adferd, opplyser politiet i Salten i ei pressemelding.

Senest tirsdag kveld demonstrerte folk i tog mot avlivningsvedtaket utenfor politihuset i Bodø.

- Ikke grunlag for avlivning
- Salten politidistrikt har besluttet å omgjøre sitt vedtak om at hunden Fido skal avlives fordi den likner en farlig hunderase. Vedtaket ble fattet på bakgrunn av vurderinger av at hundens utseende liknet på en av de hunderasene som er ulovlig i henhold til hundeloven.

Politiet var i tillegg av den oppfatning at hundeeier ikke i tilstrekkelig grad kunne dokumentere hundens opphav.

Dette etter en klage fra advokatfirmaet Elden.

«Utløsing av dokumentasjonsplikten etter hundeforskriftens § 2 forutsetter at Fido omfattes av hundelovens § 19, hvor det avgjørende er om hunden i utseende «lett kan forveksles» med de nevnte hunderasene i § 1.»

«Fido er anført å være en amerikansk bulldog, ikke en blandingshund. Årsaken til at den ikke er registrert i et stamtavleregister (ABRA), er på bakgrunn av at oppdretteren som solgte Fido, ikke tok seg råd til å registrere valpene der. Videre er det gjort omfattende bestrebelser for å tilfredsstille kravet til videre dokumentasjon, uten at politiet så langt er villig til å godta denne.

Under en slik forutsetning vil likhetsvurderingen i vår sak være avgjørende for hvorvidt vedtak om avliving kan treffes. Det stilles derfor krav til at vurderingen gjøres på grunnlag av et hundefaglig skjønn, av personer med særlig kyndighet på området jfr. Fvl § 17.

Vurderingene som er foretatt så langt tilfredsstiller ikke dette kravet. Det er ikke holdepunkter for at disse har hatt særlig kyndighet på området, og det er ikke en gang forsøkt å angi hvilken ulovlig rase Fido i tilfelle skal være beslektet med.»

«I denne saken er det på det rene hvorfor Fido ikke er registrert. Videre er det framlagt vitneutsagn fra selger som sier at Fido er en lovlig hund, stamtavle for Fido sin far, bekreftelse på at Fido sin mor er avkom av en ABRA-registrert amerikansk bulldog, og etter politiets påkrav, DNA-test som i alle tilfeller viser at Fido ikke er blandet med en ulovlig rase.»

«Avslutningsvis bemerkes det at Fido var anskaffet i rehabiliteringsøyemed, hvor utgiftene ved hundeholdet dekkes av det offentlige som et rehabiliteringstiltak. Av den grunn vil et avlivingsvedtak virke svært inngripende overfor Johansen. Denne omstendigheten må gjennomgående vektlegges i politiets skjønnsutøvelse i saken, og stiller høyere krav til politiets saksbehandling generelt. Resultatet av saksbehandlingen så langt, viser et fravær av konkrete holdepunkter for at Fido er beslektet med en ulovlig rase. I samme sammenheng må også dette hensyntas.

På bakgrunn av dette påstås Salten politidistrikt sitt vedtak om avliving omgjort. Subsidiært ugyldig som følge av manglende utredning», heter det i klagen fra advokatfirmaet.

- I den senere tid har politiet fått nye vurderinger av hundens utseende, og har i tillegg fått ytterligere dokumentasjon på hunden sitt opphav. Dette gjør at man etter en helhetsvurdering ikke lenger finner grunnlag for å avlive hunden fordi den likner på en ulovlig rase, opplyser politiet.

Aggressiv
Som en følge av dekningen av saken i media har politiet fått opplysninger om at hunden ved flere anledninger har utvist aggressiv adferd før den ble tatt hånd om av politiet.

Den skal blant annet ved tre ulike anledninger ha gått til angrep på hunder i nabolaget, skriver politiet i pressemeldingen.

- Dette sett i sammenheng med at Fido under sitt opphold på kennel har angrepet og bitt et menneske, gjør at politiet har funnet grunnlag for å opprette sak om avliving eller omplassering på bakgrunn av hundens aggressive adferd.

Ifølge politiet er hundeeier orientert om at det er opprettet ny sak, og har fått en to ukers frist på å uttale seg før et eventuelt vedtak treffes.

Politiet ønsker samtidig å presisere at datoen 11. januar som har vært omtalt i media som datoen da Fido skulle avlives, ikke stemmer.

- Det har aldri vært satt en slik dato fra politiets side, skriver politiet i pressmeldingen.

Hundeeier har fritatt politiet for sin taushetsplikt i anledning saken.

Saken blir oppdatert.

Les flere saker i Avisa Nordland her.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.