Oslo politidistrikt skriver i en pressmelding torsdag at de forbyr Sian-demonstrasjonen, som etter planen skulle ha funnet sted fredag.

– ­Politiet har på bakgrunn av den informasjonen vi besitter, vurdert om politiet kan ivareta sikkerheten rundt markeringen. Vi har etter en helhetsvurdering kommet fram til at vi ikke kan ivareta sikkerheten på en tilfredsstillende måte ved dette arrangementet, sier politiinspektør Martin Strand i Oslo politidistrikt i en pressemelding.

– Vi har i dag gitt tilbakemelding til SIAN om at markeringen ikke kan gjennomføres på bakgrunn av sikkerheten og ivaretakelse av denne, legger han til.

Avslutningsvis påpeker polititoppen at det fortsatt er lovlig å brenne Koranen i Norge, som en politisk ytring, men at dette nå ikke kan skje på grunn av sikkerhetshensyn.

Seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Martin Bernsen, til Nettavisen at PST ikke ønsker å kommentere denne planlagte koran-brenningen

– Men vi er selvsagt klar over fenomenet og vurderer trusselbildet fortløpende, sier Bernsen til Nettavisen.

Skulle brenne koranen

Til VG sa leder for den Islamfiendtlige organisasjonen Sian (Stopp islamiseringen av Norge), Lars Thorsen, at de har søkt om å holde en politisk markering foran den tyrkiske ambassaden i Oslo.

– Jeg gjør dette i sammenheng med Tyrkias intoleranse for vestlige frihetsverdier. Vi kan ikke la Erdogan herse med myndighetene i vestlige land, sa Thorsen til avisen.

Oslo politidistrikt skrev i et brev, som VG har sett, til Thorsen at det var snakk om en markering med koranbrenning, og at politiet med medhold i politiloven, kan «iverksette nødvendige tiltak».

Ambassadør kalt inn på teppet

Torsdag varslet Tyrkias ambassade at de har kalt den norske ambassadøren inn på teppet. Landets myndigheter er svært misfornøyd med det de omtaler som en demonstrasjon som vanærer Koranen.

Pressevakt ved Utenriksdepartementet, Mathias Rongved, bekrefter overfor NTB at dette møtet fant sted torsdag, og at det er en varslet demonstrasjon – som skal avholdes fredag, som var årsaken til møtet.

Videre sier Rongved at den norske ambassadøren under møtet ga uttrykk for at ytringsfrihet er grunnlovsfestet i Norge, og at norske myndigheter verken står bak demonstrasjonen eller støtter den.

Oslo politidistrikt skriver i en pressmelding torsdag at de forbyr Sian-demonstrasjonen, som etter planen skulle ha funnet sted fredag.

Koranbrenning i Sverige

Den siste tiden har Tyrkias forhold til spesielt Sverige kjølnet. Landets myndigheter har blant annet reagert kraftig på den dansk-svenske høyreekstremisten Rasmus Paludans brenning av koranen utenfor den tyrkiske ambassaden i Stockholm.

Paludan har også truet om å gjenta koranbrenningen, noe som også har ført til kraftige reaksjoner i Tyrkia.

For Sverige, som sammen med Finland er i en prosess der de forsøker å bli en del av Nato, er Tyrkias misnøye dårlig nytt. De er nemlig avhengig av Tyrkias støtte for å bli tatt opp som medlemsland i Nato.