LØRENSKOG / OSLO (Nettavisen): Etterforskningen av forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen passerer om kort tid to og et halvt år. Men ennå gjenstår flere etterforskningsskritt, bekrefter politiet til Nettavisen. De har nå 30 mann som jobber fulltid på saken.

Signalene fra både Oslo statsadvokatembeter, som har det overordnede ansvaret i saken, og Riksadvokatembetet, som er den høyeste påtalemyndigheten i Norge, er at de gir Øst politidistrikt sin fulle støtte til å fortsette etterforskningen.

Politiet mener Tom Hagen har drept eller medvirket til drap av sin kone.

Den 70 år gamle milliardæren nekter straffskyld.

Her kan du lese alt om forsvinningssaken på Lørenskog.

Jobber med kryptosporet

Ansvarlig statsadvokat i saken er Erik Marthinussen. Han forklarer kort hvorfor politiet må bruke så lang tid i etterforskningen.

- Politiet har, av hensyn særlig til fornærmede og de pårørende, men også av hensyn til samfunnets interesse i å få oppklart alvorlige straffbare forhold, plikt til å utføre alle etterforskningsskritt som med en rimelig grad av sannsynlighet kan lede til oppklaring, skriver han i en mail til Nettavisen fredag.

- Det gjenstår fortsatt flere relevante etterforskningsskritt i saken, og det er derfor vanskelig å sette noen dato for når etterforskningen kan forventes ferdigstilt.

Politiet jobber på spreng med gjennomgang av en lang rekke bevis. Blant annet er trusselbrevet sentralt i saken.

Les også: Politiet tror bortføring var fingert for å skjule drap

- Ressursbruken er en kontinuerlig vurdering ut i fra de arbeidsoppgaver som skal løses. Prioriterte arbeidsoppgaver nå er blant annet gjennomgang av beslag, bearbeiding og analyse av tidligere innhentet informasjon og nye undersøkelser av trusselbrevet. Det jobbes også med kryptosporet, uten at vi ønsker å gå i detaljer her, skriver påtaleansvarlig Gjermund Hanssen i en mail til Nettavisen fredag.

Da Tom Hagen kom hjem cirka klokken 13.30 forsvinningsdagen fant han trusselbrevet som politiet mener er falskt og en villedning. Antatte kidnappere skal ha fremmet krav om å få i underkant av 90 millioner kroner i den krypterte valutaen monero som er anonym og svært vanskelig å spore.

Politiets sakkyndige tror forfatterne av brevet snakker norsk. Brevet var skrevet på en blanding av gebrokkent norsk, engelsk og svensk.

Les også: Vitner i politiavhør: - Usannsynlig at Tom Hagen har noe med dette å gjøre

I brevet skal de påståtte kidnapperne ha satt opp forhåndsdefinerte koder for kommunikasjon med den digitale valutaen bitcoin. Det er ikke kjent hvem de antatte kidnapperne er.

En mann i 30-årene, den såkalte Kryptomannen, er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Han har hele tiden nektet straffskyld.

For siktede Tom Hagen har saken vært en stor belastning, selv om personer tett på ham sier til Nettavisen at det så smått begynner å gå bedre med ham.

Les også: To år siden forsvinningen: Dette er bevisene mot Tom Hagen

Ingen svar før sommeren

Etterforskningsgruppen er optimistisk med tanke på å klare å oppklare saken forteller sentrale personer til Nettavisen. Politiet mener de er nærmere en oppklaring. Men noe konklusjon på etterforskningen kan Tom Hagen ikke vente seg med det aller første.

- Saken er svært krevende, omfattende og kompleks. Det gjenstår fortsatt mange relevante etterforskningsskritt før saken er klar til påtaleavgjørelse. Det vil ikke foreligge noen innstilling før sommeren. Vi ønsker ikke å tidfeste dette nærmere, skriver påtaleansvarlig Hanssen.

- Det er en omfattende og komplisert etterforsking, der en eller flere gjerningspersoner bevisst har gått inn for å villede politiet.

Tom Hagens forsvarer, stjerneadvokaten Svein Holden, uttalte til Nettavisen tidligere i helgen at de er opptatt av at saken oppklares og at politiet jobber så lenge som mulig.

Når politiet er ferdig med etterforskningen må de gi en innstilling til statsadvokaten i saken. Politiet innstiller da på om det skal tas ut tiltale eller om saken skal henlegges. I de mest alvorlige sakene, som drapssaker, må statsadvokaten gi sin innstilling videre til riksadvokaten som er øverste påtalemyndighet.

Det er først da saken regnes som helt ferdig hvis den blir henlagt. Dersom det tas ut tiltale blir det full rettssak.

Les også: Slik blir Anne-Elisabeth beskrevet av Tom Hagen i avhør

I noen tilfeller kan det skje at overordnet påtalemyndighet ber politiet gjøre flere etterforskningsskritt. Det skjedde eksempelvis i saken mot Laila Bertheussen der statsadvokaten ba Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om mer etterforskning før det ble innstilt på tiltale.

Tilstrekkelig fremdrift og hurtighet

Statsadvokat Marthinussen opplyser også om at han jevnlig har dialog med påtalemyndigheten i politiet. Dette er ikke vanlig, men i større og komplekse saker som går over lang tid skjer det at det er mer hyppig kontakt med overordnet påtalemyndighet.

- Saken er alvorlig, meget omfattende og kompleks. Etterforskningen er tidkrevende. Politiet bruker betydelige ressurser på saken, og det utføres relevant arbeid med tilstrekkelig fremdrift og hurtighet, skriver han.

Av etterforskningsskritt som gjenstår får Nettavisen opplyst at det jobbes med bearbeidelse og analyse av tidligere sporfunn i boligen. Enkelte av dem, som blodfunn, er blitt analysert på nytt.

I tillegg er det digitale undersøkelser som ikke har vært mulig å gjøre tidligere som analyserer med nye metoder.

Vitneavhør gjennomgås, i tillegg, som Nettavisen omtalte tidligere søndag, jobber politiet med å sjekke personer ut av saken.

Ulike vitner er bedt om å levere inn følgende til politiet:

  • Fullmakt til å hente inn bompasseringer
  • Internettlogger
  • Opplysninger fra basestasjoner
  • Kartposisjoner fra ulike apper, heriblant Google maps
  • Kvitteringer fra Clas Ohlson
  • Andre kvitteringer fra kjøp i butikk
  • Kontoutskrifter
  • Telefonlogger

Les også: Tom Hagen grillet om ektepakten med Anne-Elisabeth Hagen i politiavhør

Noen av vitnene er også blitt bedt om å levere inn opplysninger til politiet som skjermdumper. Målet med denne delen av etterforskningen er å kartlegge bevegelsesmønsteret til sentrale personer så nøye som overhodet mulig.