I slutten av oktober ble den kjente torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen dømt til 20 måneders fengsel for grov utpressing mot Kjell Inge Røkke.

Ifølge politiet skal Iversen ha presset Røkke for mellom 6 og 20 millioner kroner. Iversen har hele tiden nektet straffskyld og har anket dommen.

Før rettssaken hevdet Iversen i et intervju med Nettavisen at han tidligere hadde tatt betalte torpedooppdrag fra Røkke.

I retten påstod den kjente torpedoen at han hadde blitt tilbudt 100 millioner kroner av Røkke for å «fjerne» den profilerte og straffedømte finansmannen Christer Tromsdal på begynnelsen av 2000-tallet.

Kontrollerer opplysninger fra rettssak

Politiet uttalte senere til Nettavisen at det ville bli aktuelt for dem å undersøke om de skulle etterforske den påståtte torpedovirksomheten mellom Iversen og Røkke. Nettavisen får bekreftet at politiet nå undersøker om de skal starte full etterforskning av Røkke.

- Vi er i en aktiv prosess der vi kontrollerer de opplysningene som kom frem i retten, og foretar undersøkelser for å se om det er hold i de opplysningene for å se om det er noe vi kan gå videre med, sier påtaleleder i felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) Audun Kristiansen til Nettavisen.

- Hva konkret er det politiet foretar seg?

- Nøyaktig hva vi gjør ønsker jeg ikke å kommentere på nåværende tidspunkt. Men det er ikke dyptgående undersøkelser vi gjør i denne fasen, men vi undersøker opplysningene som kom frem i retten, og vi ser om det er andre ting som gjør at vi går videre med saken.

Les også: Disse SMS-ene kan felle torpedoen i utpressingssaken mot Kjell Inge Røkke

På generelt grunnlag forklarer Kristiansen forskjellen på en undersøkelsessak og en etterforskning med at en etterforskning er en formålsstyrt virksomhet der man blant annet forsøker å avdekke om et straffbart forhold er begått eller begås.

- I en undersøkelse skal vi bedømme sannsynligheten for at det kan være begått et straffbart forhold. Da kan det være nødvendig å foreta noen enkle undersøkelser for å få et forsvarlig grunnlag for å avgjøre om etterforskning skal settes i verk. I en undersøkelse kan det bety å sjekke et tips. Det er da snakk om enkle og kortvarige undersøkelser, sier Kristiansen.

Du kan lese mer om etterforskning og undersøkelsessaker i Riksadvokatens rundskriv av 1999, nr. 3 (se side 1-2 om etterforskning og side 4 om undersøkelser).

- Bra politiet gjøre jobben sin

Iversen ble pågrepet i slutten av januar 2018, siktet for grov utpressing av Røkke, men han nektet å la seg avhøre av politiet. Hans første hele forklaring kom derfor da rettssaken gikk i Oslo tingrett i oktober.

I juni 2017 publiserte også VG lydopptak der det ble snakket om påståtte torpedooppdrag, utpressing, penger, trusler og kjøp av overpriset kunst.

Personene i lydopptaket er Røkke, kunsthandler Per Orveland og torpedoen «Jannik» Iversen.

Les også: Forsvarer: - Det sier mye om Røkke at han har kjøpt en mann for å fjerne en annen

- Hvorfor har ikke politiet startet disse undersøkelsene tidligere, når opplysningene likevel var ute?

- Nå var det det som kom frem i retten som medførte at vi ser på dette, sier Kristiansen.

- Kunne det utløst undersøkelser på et tidligere tidspunkt dersom Iversen hadde gitt sin hele forklaring i avhør?

- Det blir hypotetisk, svarer Kristiansen kort.

Bistandsadvokat for Røkke, John Christian Elden, sier det er viktig for hans klient å bli renvasket.

- Det skulle bare mangle at ikke Røkke fikk anledning til at dette blir avkreftet fra politiet sin side. Nå har retten sagt i dommen at dette bare er oppspinn, så jeg regner med at politiet raskt vil komme til samme konklusjon, sier Elden til Nettavisen.

- Hva gjør slike påstander med din klient?

- Det er uhørt at de bare blir stående uten at noen undersøker dem, så det er bra at politiet gjør jobben sin.

- Når påstanden først er fremsatt offentlig er det åpenbart at han ønsker at dette blir undersøkt. Når henger de i et offentlig lys, media har spredt dem ukritisk, og selv om det er blitt tilbakevist av retten ligger påstandene i det offentlige rom. Da er det viktig at politiet gjør sine undersøkelser og at han får renvasket seg.

Ikke trodd i retten

Da Røkke forklarte seg om de angivelige torpedooppdragene sa han at det var absurde påstander.

Mannen som Iversen angivelige skal ha fått i oppdrag med å «fjerne», finansmannen Christer Tromsdal, uttalte til Dagbladet under rettssaken at det hele ikke var noe annet enn en Donald Duck-historie fra Iversen.

Da Tromsdal vitnet i retten kalte han torpedopåstandene for «galskap og vås».

Iversen mener det er bra at politiet undersøker om de skal etterforske Røkke.

- Jeg er positiv til at politiet gjør sine undersøkelser, sier Iversen kort, og henviser til sin advokat.

I dommen mot Iversen fester de ingen lit til påstandene om torpedovirksomhet:

«Videre bemerker retten – uten at det har avgjørende betydning for rettens vurdering – at det heller ikke er bevist at fornærmede (Røkke, red. anm.) har avgitt noen konkret uriktig forklaring om disse forholdene, og det er under enhver omstendighet ingenting som underbygger tiltaltes påstander om at fornærmede har gitt ham i oppdrag å drepe Christer Tromsdal.

Retten viser her til at det er på det rene at Tromsdal ble skutt i kneet den 7. desember 2004 og at tiltalte (Jan Erik Iversen, red. anm.) ble domfelt for dette i tilståelsesdom av 21. desember 2006. (...).

Videre fremgår det at skuddet løsnet ved et uhell, og dette var også tiltaltes forklaring for Oslo tingrett den gangen.

Tromsdal har videre i sin forklaring for retten avfeid tiltaltes historie som rent «vås», og ifølge advokat Elden, som var tiltaltes forsvarer i den aktuelle straffesaken, finnes det også lydopptak som bekrefter at skuddet var et uhell.

Tiltaltes forklaring på dette punktet fremstår således som oppkonstruert og helt uten troverdighet.»

- Håper på full etterforskning

- «Jannik» håper selvsagt at politiet får så mange spor at de finner grunn til å starte en full etterforskning, sier advokat de Vibe til Nettavisen.

- Men hvordan vil det se ut for din klient, med tanke på troverdighet, dersom politiet mener det ikke engang er grunn til å etterforske den påståtte torpedovirksomheten?

- Da betyr det bare at de ikke har nok til å etterforske Røkke. Men det betyr ikke at påstandene ikke er riktige.

- Hva mener du om at politiet ikke har gjort noen undersøkelser på et tidligere tidspunkt?

- Nå er det stort sett ikke gjort noe skikkelig etterforskning i den saken overhodet, utover å avhøre Røkke og tre andre vitner. Det var det eneste de gjorde, og de kontrollerte ingenting. Etterforskningen var utelukkende konsentrert om tiltaleperiode (november 2017 - januar 2018, red. anm.) og ikke noe rundt.

- Men din klient valgte jo selv ikke å forklare seg i politiavhør.

- Hadde «Jannik» forklart seg i avhør ville politiet muligens undersøkt dette tidligere. Men da hadde de jo ikke hans forklaring. Det har de nå, og det er jo åpenbart at det er den som danner bakgrunnen for beslutningen om å starte undersøkelser, sier de Vibe.