En mann i midten av 50-årene døde mandag på sykehuset etter å ha fått for høy dose med cellegift. Dosen mannen fikk, var ti ganger høyere enn den han skulle hatt, skriver sykehuset i en pressemelding.

Selv om feilen ble oppdaget før han fikk hele dosen, var skadene så alvorlige at livet ikke sto til å redde.

– Dette er en tragisk hendelse for pasient og pårørende som vi beklager på det sterkeste. Våre tanker og medfølelse går til pasientens nærmeste, sier fungerende direktør Terje Nordberg på kreftavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus.

Les også: Kreftsyk pasient livstruende skadd etter feilbehandling på Haukeland

Tett kontakt med fylkeslegen

Dette er det andre dødsfallet på tre år på Haukeland som følge av feilbehandling med cellegift. I 2017 døde en seks år gammel gutt etter å ha fått injisert cellegiften feil sted.

Påtaleansvarlig, politiadvokat Sigurd Åsnes Granli i Vest politidistrikt, sier til NTB mandag ettermiddag at det er vanskelig å si om politiet ta også denne saken med i sin etterforskning.

– Vi er i den helt innledende fasen i etterforskningen, og det er veldig vanskelig å si noe om det. I det tilfellet ble Haukland ilagt en foretaksstraff ved at man avdekket mangler ved det behandlingsmessige. Om dette er en del av det samme, er det altfor tidlig å si noe om, sier han.

Politiet har opprettet kontakt med fylkeslegen i forbindelse med saken.

– Fylkeslegen og helsetilsynsmyndighetene har sitt mandat og skal gjennomføre tilsyn i saken. Det skal være tett dialog mellom tilsynsområdet og det strafferettslige. Dette er regulert i rundskriv fra Riksadvokaten, forklarer Granli.

Meldt til Helsetilsynet

Saken er også meldt til Helsetilsynet. I tillegg er det satt i gang en intern granskning, og det er satt i verk konkrete tiltak for å forhindre at det skjer igjen. Nordberg vil imidlertid ikke si hva de konkrete tiltakene er.

– Det er en konkret rutine som er innført, som vi mener er veldig effektiv for å hindre at noe slikt kan skje på nytt, sier han til Bergens Tidende.

Sykehuset ønsker ikke å kommentere saken ytterligere så lenge det er en tilsynssak.

– Hele avdelingen bærer preg av at en pasient har blitt påført lidelser og avgått med døden som følge av en feil, sier Nordberg til Bergensavisen.

Han understreker at ansatte blir fulgt opp og ivaretatt, og at det ikke får noen direkte konsekvenser for dem.

Les også: Pasient fikk cellegift i stedet for antidepressiver

Kan være svikt i flere ledd

Foretakstillitsvalgt Geir Arne Sunde for Overlegeforeningen i Helse Bergen sier at de i dag har et grovt bilde av hva som har skjedd.

– Mitt inntrykk er at det kan ha vært svikt i flere ledd. Det er en forferdelig tragisk hendelse, og vi tenker på de pårørende, sier Sunde til BT.

Han vil heller ikke uttale seg ytterligere så lenge det er en tilsynssak.

Informasjon om dødsfallet ble sendt ut i samråd med pasientens nærmeste etterlatte.

Les også: Pasient i Halden døde etter overdose av cellegift