En kvinne i 40-årene fra Nordland ble tatt for promillekjøring på el-sparkesykkel i Oslo 8. juli. Alkotesten viste en alkoholkonsentrasjon som utgjør en promille på 0,98. Promillegrensen for vanlig bil og motorkjøretøy på land er på 0,2.

Politiet ville frata henne førerkortet midlertidig inntil saken hennes er endelig avgjort, men ikke lenger enn 8. juli 2023.

Politiet tok saken til retten og i en kjennelse som Nettavisen har fått tilgang til går det frem at føring av motorvogn med en promille på 0,9 i utgangspunktet kvalifiserer til tap av førerretten i en periode på 20 til 22 måneder.

BAKGRUNN: En måned inn i ny sparkesykkellov: – Mange har mistet lappen

Ny lov fra 15. juni

Årsaken til at man kan miste bilsertifikatet ved promillekjøring på el-sparkesykkel er at el-sparkesykkelen klassifiseres om «motorvogn», en lov som trådte i kraft 15. juni i år (se faktaboks under).

«Dette betyr at kjøring med el-sparkesykkel følger de samme reglene for alkoholpåvirket kjøring som andre motorvogner. Brudd på disse reglene kan gi grunnlag for straff og tap av førerrett.

Dersom det er nødvendig av hensyn til trafikksikkerheten, kan også førerkortet tas i beslag inntil saken er endelig avgjort», skriver politiadvokat Nicolai Skjold i en mail til Nettavisen.

Av kjennelsen går det frem at kvinnen kjørte med promille i Akershusstranda i hovedstaden.

«Siktede ble observert av politiet kjørende på en sort elektrisk sparkesykkel og deretter stanset for kontroll, det fremgår videre av anmeldelsen at siktede (kvinnen, red. anm.) ble bedt om å blåse i politiets alkometer og at denne viste en (....) verdi som etter politiets opplysninger tilsvarer en promille på 0,98», står det i kjennelsen.

Videre skriver retten at sentrale momenter må med i en vurdering av hvor alvorlig en lovovertredelse er. Retten ramser opp følgende:

«(...) styrken av bevisene for at siktede har begått overtredelsen, hvilken trafikksikkerhetsrisiko siktedes antas å gjøre og hvor sterkt behov siktede har for å beholde førerkortet.»

Elden: – Uforholdsmessig

Kvinnen forsvares av stjerneadvokaten John Christian Elden. Han er krystallklar på at politiet har bommet ved at de nå prøvde å frata kvinnen førerkortet midlertidig.

– Det er uforholdsmessig å ta førerkortet fra en som har kjørt noen få meter på en el-sparkesykkel med maks hastighet på 20 km/t. Det er fornuftig når retten peker på at man i et slikt tilfelle ikke utgjør en trafikkfare som sjåfør for dette, skriver Elden i en mail til Nettavisen.

– Hun kjørte i 5-10 km/t og de hun var sammen med gikk ved siden av henne.

Kvinnen risikerer å bli tiltalt og dømt til tap av førerretten i tillegg til mulig fengselsstraff og bot på 1,5 ganger brutto inntekt.

– Spørsmålet om førerkortet senere skal inndras bør avgjøres gjennom klargjøring av Høyesterett og ikke foregripes av politiet ved beslag. Det er i utgangspunktet ingen grunn til at inndragning skal bestemmes. I saken om promillekjøring på Segway i 2014 det det ikke foretatt inndragning av førerkort.

Les også: Fikk 15.000 i bot for promillekjøring på el-sparkesykkel

Retten: «Meget liten risiko»

Retten påpeker i sin avgjørelse at ruspåvirket kjøring i utgangspunktet er en alvorlig trafikkovertredelse, men trekker også frem at politikerne som har laget lovene har gitt uttrykk for at ruspåvirket kjøring på el-sparkesykkel har noen formildende omstendigheter.

«Slik saken er presentert av påtalemyndigheten, legges det til grunn at siktede verken har holdt høy fart, kjørt langt, eller utsatt andre trafikanter for fare. Anmeldelsen i saken er som nevnt meget knapp, og sier ikke noe om slike forhold», skriver retten.

Når rette argumenter for å avslå politiets begjæring om midlertidig å frata kvinnen førerkortet trekker de frem at hun ikke har utgjort noen sikkerhetsrisiko.

«Risikoen fremstår som meget liten».

Les også: Nå har disse el-sparkesykkel-reglene trådt i kraft

Det trekkes også frem at kvinnen har hatt førerkortet i snart 25 år og at hun ikke tidligere har brutt vegtrafikkloven.

«Dette må tillegges betydelig vekt i denne saken».

Politiet poengterer at tingretten mener at kvinnen har kjørt motorvogn i påvirket tilstand og at dette er en alvorlig overtredelse av vegtrafikkloven.

«Når tingretten mener at kvinnen skal beholde førerkortet inntil saken blir avgjort, bygger dette på en konkret vurdering av kjøringen og den trafikkrisiko kvinnen utgjør. Politiet tar denne vurderingen til etterretning», skriver politiadvokat Skjold i mailen til Nettavisen.

Saken forventes å være avgjort av politiet i løpet av kort tid. Det betyr høyst sannsynlig at de tar ut tiltale mot kvinnen som må møte i retten for promillekjøring.