Følg overrekkelse av evalueringsrapporten etter Eirik Jensen-saken her:

Et uavhengig utvalg slår fast at lederskapet sviktet i oppfølgingen av bekymringsmeldinger mot Eirik Jensen før han ble dømt for korrupsjon og hasjsmugling.

Et halvt år etter at Eirik Jensen ble rettskraftig dømt for grov korrupsjon og medvirkning til hasjsmugling, la politiet onsdag fram resultatet av evalueringen som et eksternt utvalg har gjort av saken.

Vurdere flere sider

Politidirektør Benedicte Bjørnland sa allerede i fjor sommer at den svært spesielle saken, der den betrodde politimannen gjennom 20 år hadde et tett samarbeid med hasjsmugleren Gjermund Cappelen. Bjørnland ventet til Høyesterett hadde avslått Jensens anke før hun ba et eksternt ekspertpanel, ledet av høyesterettsadvokat Ingeborg Moen Borgerud, om å vurdere flere sider knyttet til saken.

Blant temaene som er gransket, er informantbehandling, internkontroll og hvordan ledelsen har fungert. Helt konkret ba Politidirektoratet utvalget om å vurdere om det ble gitt eller fanget opp noen bekymringsmeldinger knyttet til Eirik Jensen i tiden mellom 1993 og fram til pågripelsen i 2014.

Utvalget har ikke hatt til oppgave å ta stilling til spørsmål som har vært gjenstand for den rettslige behandlingen av saken, og har heller ikke vurdert etterforskningen eller den påtalemessige behandlingen.

Domstolene har slått fast at Jensen helt siden tidlig på 1990-tallet hadde misbrukt sin stilling som politimann. Innad i politiet spurte mange om hvordan det kunne skje.

- Avklaring

Advokat Jon Christian Elden, som var forsvarer for Jensen gjennom straffesaken mot Spesialenheten, sa til NTB tirsdag, at han håper utvalget gir svar på en rekke spørsmål det ikke ble klarhet i løpet av de mange månedene i retten.

– Jeg regner med vi vil få en avklaring på sannheten fra dem som påsto i politiet at de satt på kunnskap om at Cappelen aktivt innførte narkotika. Hvem de i så fall er som har begått tjenesteforsømmelser som det ikke var spor av sakens dokumenter for øvrig.

Les også: Eirik Jensens tidligere sjef snakker ut

Avviste anken

Den 10. november i fjor ble det klart at Høyesterett ikke ville behandle anken fra Eirik Jensen. Fem måneder tidligere, i juni, var han blitt dømt til 21 års fengsel etter at Borgarting lagmannsrett for andre gang hadde behandlet straffesaken om grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj sammen med Gjermund Cappelen.

– Saken må evalueres. Og kanskje særlig ut fra et ledelsesperspektiv – hvordan kunne Jensen få holde på i så mange år, med så alvorlige straffbare forhold, uten at vi evnet å fange det opp eller gripe fatt i det, sa politidirektør Benedicte Bjørnland til TV 2 allerede i fjor sommer.

Da var imidlertid dommen mot Jensen ennå ikke rettskraftig. Så snart den var det, satte politidirektøren ned et eksternt utvalg som fikk oppdraget med å raskt finne ut av hva som kunne læres av den omfattende saken.

Les også: Eirik Jensen mener seg utsatt for brudd på menneskerettigheter

Informanter, kontroll og ledelse

Retten har slått fast at Jensen helt siden tidlig på 1990-tallet hadde misbrukt sin stilling som politimann. Innad i politiet spurte mange om hvordan det kunne skje.

Blant temaene som er gransket, er informantbehandling, internkontroll og hvordan ledelsen har fungert. Helt konkret ba Politidirektoratet utvalget om å vurdere om det ble gitt eller fanget opp noen bekymringsmeldinger knyttet til Eirik Jensen i tiden mellom 1993 og fram til pågripelsen i 2014.

Utvalget ledes av høyesterettsadvokat Ingeborg Moen Borgerud, og har ellers bestått av førstelagmann Monica Hansen Nylund i Hålogaland lagmannsrett, pensjonert politiforsker og tidligere professor Liv Finstad, avdelingsdirektør Anders Kassmann i Säpo i Sverige og politioverbetjent Erik Christensen i Nordland politidistrikt.

Jensen har siden pågripelsen nektet straffskyld. I mai klaget han Norge inn for Menneskerettsdomstolen med anførsel om at han ikke fikk en rettferdig rettssak.