(BA): – Vi har tatt veldig mange flere bilister påvirket av narkotika de to første ukene i desember på grunn av det nye apparatet, sier Terje Oksnes, distriktsleder for Utrykningspolitiet (UP) på Vestlandet.

«Dräger Drugtest 5000» er et teknisk hjelpemiddel som avslører narkotikapåvirkning ved hjelp av spyttesting.

Til nå i år er under halvparten av de totalt 175 rusavslørte på vestlandsveiene blitt tatt for narkotika. De to første ukene, etter at narkometeret ble tatt i utstrakt bruk, er 19 av 23 tatt for narkotika. 11 av dem med det nye instrumentet.

– Har tatt helt av

Metoden er inne i en testperiode hos UP, og vil evalueres neste sommer. Allerede nå får den varm støtte fra dem som bruker det.

– Vi fikk opplæring 18. november, tok vår første ruskjører med apparatet dagen etter, og etter 1. desember har det tatt helt av. En suksess fra første stund, og et veldig godt hjelpemiddel for oss, forteller Oksnes.

Tidligere ble dopsynderne avslørt ved blodprøve etter en visuell kontroll. Denne var avhengig av tjenestemannens kunnskaper om tegn og symptomer. Nå kan alle testes, og resultatet er klart på under ti minutter.

– Først og fremst avdekker vi nå flere som vi kanskje ikke hadde avdekket tidligere. I tillegg vil forhåpentligvis dette avskrekke en del fra å sette seg i bilen, sier Oksnes.

Tar flere enn tidligere år

UP Vest har det siste året hatt økt fokus på ruspåvirket kjøring. Det har gjort at flere enn noensinne blir avslørt. Fra 123 i 2013, via 147 i 2014, til 175 hittil i 2015.

Oksnes forteller at de rustester alle de stopper, også de som stoppes for ting som fartskontroll og bilbeltebruk.

– Vi er også mer kunnskapsbasert enn tidligere. Avskrekking gjennomføres når det er mest trafikk, mens det er mest fokus på avdekking rundt midnatt og i helgene, opplyser trafikksjefen.

Sterke tilhengere

Narkotika i trafikken har vært på fremmarsj, og alkohol på retur de siste årene, viser tall fra Folkehelseinstituttet. I Trygg Trafikk ønsker direktør Jan Johansen alt som kan få ruskjørere av veien, velkommen.

– Dessverre er det slik at rus er en av de store medvirkende årsakene til ulykker og dødsfall i trafikken. Vi er tilhengere av alle nye verktøy, systemer og rutiner som bidrar til at trafikken går ordentlig for seg, sier Johansen.

Han hyller jobben politiet gjør med det han mener er begrensede ressurser.

– De er nærmest så effektiv som man kan tenke seg med ressursene de har. Ny teknologi som gjør jobben bedre vil være bra, tror Johansen.

Fortsett, fortsett

Politiets tilstedeværelse i veibildet er noe Trygg Trafikk ser på som veldig viktig.

– Det er ikke farlig å gjenta det vi har sagt i mange år – Politiet burde få mer ressurser til denne type arbeid.

Kari Lossius, klinikkdirektør ved Bergensklinikkene, tror at narkometeret har en effekt mot ruskjørerne, og applauderer tiltaket entusiastisk.

– Strålende, dette viser at kontrolltiltak virker. Fortsett, fortsett. Dette er kjempeviktig, sier hun.

Flest med medikamenter

Ruseksperten mener politiet gjør en sentral jobb i rusforebyggingen ved å være synlig i trafikken.

– Jo hyppigere kontroller, jo bedre regulerer det adferden. Politiet har her en viktig jobb i julen, mener Lossius.

Lossius påpeker at den største andelen av ruspåvirkede sjåfører har verken alkohol eller narkotika i blodet, men reseptbelagte legemidler. Kun syv bilister er hittil tatt for dette på Vestlandet i år.

– Det blir sett på som forkastelig med ruskjøring av de fleste i samfunnet. Særlig er fyllekjøring blitt fokusert på. Ikke alle er imidlertid klar over at medikamentene de selv bruker er forbudt i trafikken, mener Lossius.

– Vanskeligere å se

Terje Oksnes ved UP forteller at de er klar over problemstillingen med legemidler, men at det er vrient å stoppe.

– Det er vanskeligere å se på disse at de er ruspåvirket, da de ofte har høy toleranse på midlene de har fått foreskrevet av legen, sier Oksnes.

Han mener at disse også generelt har en lavere rusgrad enn de som er påvirket av alkohol og narkotika.

– De har en mindre trafikkfarlig adferd, og er ikke så iøynefallende. Det nye instrumentet vil også kunne avsløre disse, men det er ikke sikkert at disse vil bli stoppet.

Les flere saker på BA her