Helikopteret landet på Kirkenes lufthavn i 15.30-tida fredag, få timer etter at justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) varslet at beredskapen ved grensa skal styrkes.

Det kom til Kirkenes fra Oslo, via Bodø og Alta der det fylte drivstoff på veien. Hvis Russland stenger grensa for utreise, frykter politiet at det vil komme mange i terrenget. Da kan helikopteret bli brukt til å redde liv.

– Alt som skjer på russisk side vil påvirke hvordan vi skal drive vår grensekontroll, og hvor og hvilke tiltak vi setter inn. Vi har en tanke om at hvis man fra russisk side velger å stenge Storskog, kan vi få personer i terrenget, sier stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen i Finnmark-politiet til NTB.

To grunner

Finnmark-politiet har lenge ønsket seg et politihelikopter. Hvor lenge dette skal bli værende, er foreløpig ukjent. Men det er fare for at situasjonen tilspisses ytterligere hvis Russland stenger for utreise. Mange menn i mobiliseringsalder har forlatt landet den siste tiden, også over grensa på Storskog.

Stabssjefen understreker at det er to grunner til at helikopteret er viktig. I tillegg til det ordinære oppdraget, å patruljere Schengens yttergrense, er det et menneskelig perspektiv.

– Vi bor her oppe og vet jo at vi hadde minusgrader i morges. En del av folkene som kanskje kan komme, vet vi at ikke er fra områder der de er vant til kulde. Det er viktig å kunne respondere raskt da. Det er et menneskelig perspektiv, at vi ikke risikerer at folk fryser i hjel hvis det kommer folk, sier Sirma-Tellefsen.

– Når vi nå står i den usikkerheten der det er vanskelig å vite hva russiske myndigheter velger å gjøre, så ønsker vi å ligge litt i forkant i stedet for å reagere i etterkant hvis vi får folk i terrenget. Jeg tenker det er en riktig nasjonal disponering å sende helikopteret nå, sier stabssjefen.

Grensepatruljering

Han sier at politiet ikke har bedt om å få ytterligere folk opp til å overvåke grensa nå. Planen for hvordan helikopteret skal brukes er klar, men Sirma-Tellefsen vil ikke gi detaljer.

– Det blir helt naturlig å gå inn i den normale patruljeringen, sier han.

Patruljeringen av grensen er det soldatene i Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) som utfører på vegne av politiet. Soldatene har begrenset politimyndighet.

– Det er politiet som disponerer helikopteret. Jeg går ikke inn i detaljer om hva eller hvem som er i helikopteret. Men vi har behov for et helikopter som kan være øyne i lufta, for å ha god kontroll på grenselinjen, sier Sirma-Tellefsen.

Han sier at det er stor usikkerhet rundt hva som vil skje framover. Det handler om hva Russland velger å gjøre, sier han.

– Det har vært snakk om mange datoer for å stenge grensa, men vi har fortsatt aktivitet. Men tallet på antallet som reiser inn har stupt, det er det ingen tvil om, sier han.

Kan be om asyl

Tidlig i uka kom det over 400 om dagen. Torsdag var det 162 som kom. Hvis det kommer folk i terrenget som på ulovlig vis prøver å krysse grensa for å slippe vekk fra krigen, vil ikke de bli tvunget tilbake umiddelbart.

– Alle ulovlige hendelser skal etterforskes. Vi har ett lovlig grensepasseringssted. Hvis vi får folk i terrenget, er det konsekvensene av hva russiske myndigheter gjør. De sakene vil vi etterforske. I verste fall kan man få en konsekvens med bortvisning fra Schengen-området, sier Sirma-Tellefsen.

– Hva hvis de ber om asyl?

– Det blir to forskjellige ting. Et asylinstitutt skal behandles sånn som det skal gjøres, men uansett vil alle ulovlige grensekrysninger bli etterforsket, sier stabssjefen.

(©NTB)