Torsdag er politiinspektør Thomas Utne Pettersens blogginnlegg om fremmedfrykt Norges desidert mest delte sak.

I innlegget skriver Utne Pettersen, som er politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt, at han mener folks fremmedfrykt overfor asylanter og flyktninger er «høyst rasjonell og berettiget».

Han illustrerer det hele ved hjelp av eksempler både fra eget politidistrikt og nasjonalt. Tallene og statistikken han trekker frem tegner et bilde av det er utenlandske menn som står bak en betydelig del av kriminaliteten som skjer i Norge.

«Undertegnede er opptatt av kriminalitetsbekjempelse - og et av de viktigste enkeltstående tiltak Norge kan gjøre for å begrense kriminalitet er å begrense innvandringen. Det er derfor med undring jeg registrerer at denne faktoren er nærmest fraværende i media og blant politikere når det kappes om hvor mange asylsøkere og flyktninger Norge skal ta imot», skriver Utne Pettersen.

SSB-direktør Christine Meyer var i hardt vær tidligere i år da hunnektet å gi ut statistikk på sammenhengen mellom kriminalitet og hvor innvandrerne kommer fra.

Gunnar Stavrum: Stopper tall om innvandrer-krim

Hylles i sosiale medier

Innlegget er i skrivende stund delt 8400 ganger, og på Nettavisens Facebook-vegg hylles Thomas Utne Pettersen for å tørre å sette fingeren på et problem få snakker om.

«Godt og ærlig skrevet! All honnør til denne politiinspektøren som kaller en spade for en spade og vet hva det dreier seg om!» skriver en bruker.

«Stor honnør til denne politiinspektøren, som tør å snakke», skriver en annen.

«Kanskje på tide at politikerne hører på de som har greie på det og jobber med kriminelle hver dag?» spør en tredje.

NETTAVISEN MENER: Asylsøkere bør ut i arbeid så fort som mulig

- Useriøst

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson, Stein-Erik Lauvås, reagerer på utspillene til Utne Pettersen, som han mener ikke stemmer overens med virkeligheten:

- Jeg reagerer på det han sier om at politikerne i fjor skulle overby hverandre om å ta inn flest flyktninger. Da antar jeg at han refererer til diskusjonen om Norge skulle forplikte seg til en engangsløsning om å ta inn flere kvoteflyktninger. Han påstår, slik jeg leser det, at et slikt vedtak med å ta inn 8.000 gjennom FNs kvoteflyktningsystem vil føre til massiv grov kriminalitet, overgrep og integritetskrenkelser. Da blir det mildt sagt svært uryddig, sier Lauvås til Nettavisen.

- Det blir et rent bidrag til å skape fremmedfrykten han omtaler. Når han fortsetter med å si at vi ofrer kvinner og barn på asyl- og flyktninginstituttets alter, blir det etter mitt syn useriøst.

NETTAVISEN MENER: Er innvandrere mer kriminelle enn andre? Det skal SSB ha 230.000 kroner for å svare på

Han ønsker ikke å kommentere tallene og statistikken i Utne Pettersens kronikk på bakgrunn av at han ikke har hatt anledning til å kvalitetssikre dem.

Samtidig poengterer Lauvås at politiinspektøren har rett i at Norge har forpliktelser moralsk og etisk til å hjelpe mennesker på flukt.

- Han har også rett i at publikum skal få vite hvilke utfordringer politiet står overfor med hensyn til hvilke oppgaver de har. At publikum har store forventninger til politiet er det ingen tvil om. Han har også helt rett i at oppgavene til politiet er mange og tunge, sier Lauvås.

- Får ta ressurssituasjon på alvor

Lauvås mener det er viktig å ta ressurssituasjonen til politiet på alvor opp mot oppgavene som skal løses.

- Kriminalitetsbildet er en del av en slik helhet. Det vil bli begått kriminalitet i det norske samfunnet, men fremmedfrykt bekjempes ikke med mer frykt. Vi må ha fakta, saklig debatt og åpne fora, sier han.

- Enhver kriminell handling bør etterforskes, uavhengig av hvem som har begått den. Uavhengig om det er norske statsborgere eller utenlandske borgere, er det masse tall her som må gås dypere inn i.

- Vi må ha saklighet, fakta på bordet og en åpen, redelig debatt om alle utfordringene vi har som nasjon. Innbefattet asyl- og innvandringsspørsmål.

Les også: - 40 prosent begår kriminalitet innen ett år

Og: Politiet mener flere kriminelle asylsøkere bløffer om alder