Stortinget: Jeg hadde ikke ventet å finne noe så moderne og interaktivt her på Stortinget. Det er veldig fint og lærerikt å få vite hvordan Stortinget jobber, sier Bjørn Wang (15) fra Mortensrud.

Mandag var han på Minitinget sammen med samfunnsfagklassen fra Nordstrand videregående skole.

Godt grunnlag

Minitinget er et interaktivt rollespill hvor elevene spiller stortingsrepresentanter i fire fiktive partier. Elevene skal behandler fire saker fram til debatt og votering. For å få gjennomslag for partiets saker må elevene bruke de parlamentariske spillereglene og manøvrere mellom politiske motstandere, lobbyister, journalister og velgere.

Jeg er veldig fornøyd med opplegget, og elevenes innsats. De er som ventet meget ivrige, og har utvilsomt stort utbytte. Dette vil gi oss et meget godt grunnlag til videre arbeid med norsk politikk, sier Arild Heggland som er lærer for klassen fra Nordstrand.

Ledig i mars

Spillet finner sted i Stortingets interaktive læringssenter. Gjennom jobbing i partikontorene, de ulike komiteene og til slutt forhandlinger, debatt og votering får elevene et godt innblikk i hvordan det er å være folkevalgt. Besøket ga mersmak og noen av elevene utelukket ikke at de kanskje ville bli politikere en dag i framtiden.

Du skal ikke se bort ifra at jeg engasjerer meg politisk senere, sier Johan Patrickson (16) fra Nordstrand.

Minitinget er et populært tilbud til skoleklasser, og foreløpig er det ingen ledige plasser før i mars.

Jeg fikk bare positiv tilbakemelding fra elevene. Etter hvert skjønner de nok mer av at politikk i stor grad dreier seg om forhandlinger hvor man må gi på noen områder for å få gjennomslag på andre, sier Arild Heggland.