Av Jon Georg Dale, energi- og miljøpolitisk talsperson for Fremskrittspartiet

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

De neste dagene og ukene legger opposisjonspartiene frem alternative statsbudsjetter for 2021.

Her vises partienes prioriteringer og primærpolitikk, satt opp mot regjeringens forslag til statsbudsjett.

Skarpe sinn vil legge merke til noe spesielt når de leser de ulike budsjettene: I år som i fjor, vil flere av partiene på venstresiden budsjettere med inntekter fra næringer de vil legge ned. Hvordan er dette mulig?

Les også: Ap slår om seg med milliarder

Det umulige regnestykket

Det umulige regnestykket er spesielt relevant for de partiene som vil legge ned olje- og gassnæringen. Rødt, SV og MDG har alle programfestet at de av klimahensyn vil slukke lyset på norsk sokkel.

At det jobber flere hundretusener norske arbeidstakere i denne næringen virker ikke å være noe problem.

Det virker heller ikke å være noe problem for dem at milliardinntekter til velferdssamfunnet vil forsvinne med ned i dragsuget, for de samme partiene som vil oljen til livs ser ut til å late som at inntektene vil bestå uten denne industrien tilstede.

- Kan ikke få i både pose og sekk

Disse partiene forsøker dermed å lure velgerne.

Selv om jeg er grunnleggende uenig i at en politikerstyrt avvikling av petroleumsnæringen vil kutte globale klimagassutslipp, er det en ærlig sak av partiene på venstresiden å foreslå alternativ politikk på feltet.

Men da må de samtidig være ærlige nok til å innrømme hvilke velferdstjenester de vil kutte. De kan ikke få i både pose og sekk.

Les også: Listhaug varsler hard budsjettkamp – krever kutt i bistand

I regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2021 legges det opp til oljepengebruk på over 313 milliarder kroner. Til sammenligning er utgiftene til sykepenger, helsetjenester, foreldrepenger, utdanning, forskning, fagskoler, kontantstøtte, barnetrygd og støtte til landbruket budsjettert til rundt 192 milliarder kroner.

Legger vi i tillegg til all satsing på vei, buss, trikk, T-bane, tog og finansiering av politi og påtalemyndighet på toppen, har vi fremdeles igjen rundt 18 milliarder kroner før det er slutt på oljepengene for 2021.

Hva forteller egentlig disse tallene oss?

Les også: Full krangel mellom Frp og Høyre: – Kaster bort penger på klimatull

Stolt, norsk oljeeventyr

Det forteller oss at vi i Norge først og fremst har all grunn til å være stolt av det norske oljeeventyret. I tillegg har vi vært fantastisk flinke til å omsette naturressursene rundt oss på en måte som har kommet befolkningen og velferdssamfunnet vårt til gode.

Men det forteller også at de partiene som tar til orde for å avskaffe hele næringen har et gigantisk forklaringsproblem, som synliggjøres hver eneste gang de presenterer sine alternative budsjetter.

For spør du dem om hvordan de ønsker å erstatte oljeinntektene, har svarene som regel en ting til felles: Økte statlige utgifter gjennom gambling med skattebetalernes penger på ulønnsomme næringer som krever offentlige subsidier.

Det betyr at disse partiene til slutt står igjen med to reelle alternativer som de ikke er ærlige nok til å vise frem i sine alternative budsjetter: 1). Kutte i vanlige folks velferdstjenester, eller 2). Øke de årlige skattene med rundt 175.000 kroner i året for en gjennomsnittlig familie.

Les også: Fyrer løs mot klimapolitikken til Ap: - Mer radikalt har vi knapt sett

Ikke helt ærlige

I flere av opposisjonspartienes alternative budsjetter som presenteres om kort tid, vil det komme frem at de samme partiene som vil oljenæringen til livs hverken vil budsjettere med å kutte i folks velferd eller å øke skattetrykket med 175.000 kroner per familie.

Trolig viser de ikke frem dette fordi konsekvensene av den industrifiendtlige politikken de selv foreslår da ville ha blitt avslørt en gang for alle.

Det er på høy tid at flere politikere dermed er mer ærlige med velgerne. Det er rett og slett umulig å være for den samme velferdspolitikken vi har i dag, og samtidig utelate Norges viktigste næring fra ligningen.