Til sammen 45 politikere fra Stortinget og regjeringsapparatet har fått varsel. På initiativ fra Aftenposten har Stortinget og Statsministerens kontor kontaktet dem alle for å spørre om de vil oppheve taushetsplikten slik at velgerne kan få vite hvem det gjelder.

«Ingen av de forespurte har gitt slikt samtykke», skriver Stortingets administrasjon i en epost til Aftenposten.

Noen har svart at de ikke vil gi samtykke, mens andre ikke har svart på henvendelsen, opplyser Statsministerens kontor til avisen.

Før henvendelsen hadde seks nåværende og tidligere politikere valgt å være åpne om varsel fra Skatteetaten.

Stortingets direktør går på dagen