- Slik systemet er nå kan foreldre spekulere i samværssabotasje eller kidnapping til utlandet med økonomisk vinning, sier Henrik Hammerhei Slevigen, som er leder for barnelovsgruppen i MannsForum.

Frps familiepolitiske talskvinne, Silje Hjemdal, ønsker å rydde opp i regelverket, og vil ta opp saken i med statsråden. Se lenger nede i artikkelen.

- Det er grusomt nok for foreldre å blir frarøvet omsorgen for sine barn, om de ikke skal måtte betale barnebidrag til en som har bortført barnet ulovlig. Jeg tror alle forstår at dette er helt urimelig. Dette må det være mulig å rydde opp i. Jeg kommer til å ta dette opp med ministeren, sier Hjemdal.

Nettavisen har tidligere skrevet om Fredrik, som må betale barnebidrag til en mor som ulovlig har bortført barnet deres fra Norge (les egen sak). Det til tross for at hun er siktet for kidnapping i Norge.

Barnebortføring-ekspert Morten Vaage sier at praksisen kan forlenge og føre til flere barnebortføringer. Han mener det er et særnorsk problem som bare rammer menn (les egen sak).

Stortingspolitiker Karin Andersen (SV) mener at Norge belønner barnebortføring og har bedt regjeringen rydde opp i barnebidrag-praksis (les egen sak).

- Samværsabotasje premieres

- Det viktigste er at dagens regelverk rammer barnet, som på et feilaktig grunnlag mister den ene forelderen sin som omsorgsperson. Barnet til Fredrik har mistet en flott pappa. Det er svært uheldig for barnet hans, men også for hundrevis av barn som kommer til å bli rammet av dette fremover, hvis politikerne ikke endrer regelverket, sier Slevigen i MannsForum.

- Dessuten undergraver det domstolenes rolle, og deres generelle omdømme, når en av foreldrene kan motsette seg en norsk rettsavgjørelse, kidnappe barnet til utlandet og til og med bli belønnet økonomisk med fullt barnebidrag, uten at dette får noen konsekvenser for moren i dette tilfellet. Vi snakker om et justismord og systemsvikt som politikerne i altfor lang tid har vendt det døve øret til. Nå må justisministeren og barne- og familieministeren komme på banen, sier han.

Slevigen poengterer at samværssabotasje premieres også i de tilfeller der barnet ikke blir tatt ut av Norge, men forhindres fra samvær mens både mor, far og barn er i Norge. Han viser til denne artikkelen i Tønsbergs Blad, om en mor som brøt samværsavtaler med far, og som fikk medhold i høynet barnebidrag fra far, fordi samvær ikke ble gjennomført.

- Må være mulig å rydde opp

FrPs familiepolitiske talskvinne, Silje Hjemdal, mener dette må være mulig å rydde opp i og vil ta saken opp med ministeren:

- Det er grusomt nok for foreldre å blir frarøvet omsorgen for sine barn, om de ikke skal måtte betale barnebidrag til en som har bortført barnet ulovlig. Jeg tror alle forstår at dette er helt urimelig.

- Å rydde opp i dette vil også kunne bidra positivt til å få ned tallet på ulovlige kidnappinger. Barnebidrag skal ikke motivere til ulovlig bortføring. Enhver forelder må vite at ens handlinger har konsekvenser, sier Hjemdal.