Det ble klart i Stortinget torsdag.

I voteringen i saken ble det flertall på 57 mot 46 stemmer for et forslag fra Høyre, Frp og Senterpartiet om å utsette regulering av godtgjørelsen for stortingsrepresentanter til etter lønnsoppgjøret. Forslaget fikk også støtte fra Venstre og KrF.

Det såkalte godtgjøringsutvalget skal ifølge vedtaket legge fram en innstilling «så snart som mulig» etter lønnsoppgjøret til våren. Samtidig bes utvalget om å se bort fra lønnsutviklingen i 2020.

– Vi tar ikke stilling til reguleringen nå, sier Høyres stortingsrepresentant Svein Harberg til NTB.

– Det skal skje etter lønnsoppgjøret, og basert på det som skjer i lønnsoppgjøret, forklarer han.

Les også: Kjempet mot tårene i stortingssalen: Fortalte om brevene han har fått

Tviler på omkamp

SV og Rødt fremmet begge forslag om å kutte i godtgjørelsen. Det ble det ikke flertall for.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener Stortinget burde ha vist mer «magemål».

– Den høye lønna, kombinert med politikernes andre goder, er umusikalsk, og sånn tror jeg det oppleves ute i befolkningen også, sier Moxnes.

Partikollega Mimir Kristjansson tror likevel ikke på noen omkamp når saken kommer opp for Stortinget på nytt nærmere sommeren.

Det som ligger i kortene, er at godtgjørelsen da vil bli oppjustert med en prosentsats, mener han.

– Dette er avgjort nå, sier Kristjansson til NTB.

– Når Høyre, Frp og Senterpartiet ber godtgjørelsesutvalget om å regulere lønnen, så betyr det at de ber om å få lønnsøkningen tilbake.

Les også: Christian Tybring-Gjedde: - Vi er blitt folkefiender

Splitter regjeringspartiene

De to regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet har skilt lag i saken. Men heller ikke Arbeiderpartiets Kari Henriksen tror på noen omkamp nå.

– Det tviler jeg på. Nå er dette vedtaket gjort, sier Henriksen.

Hun viser til at like forslag i utgangspunkt ikke kan fremmes på nytt i samme periode.

Harberg er derimot ikke like sikker. Han viser til at Stortinget vil måtte ta stilling til det forslaget godtgjørelsesutvalget kommer med i etterkant av årets lønnsoppgjør.

– Jeg tror det blir en ny diskusjon når det forslaget kommer. Det er helt kurant, sier Harberg.

Reagerer på debatten

I debatten torsdag tok flere representanter fra Frp ordet for å advare mot den debatten som nå har oppstått om politikernes lønn.

– Det blir vanskelig å gå ut av huset her og smile. Det er trist, sier Frank Sve (Frp) til NTB.

Han beskylder spesielt Rødt for å slå politisk mynt på saken på en slik måte at det kan nøre opp under politikerforakt. Ifølge ham er det i dag blitt en belastning å være folkevalgt.

– Det blir bare tøffere og tøffere, sier Sve.

– Det er fritt fram for alle i Norge å bli politiker. Men i dag er det nesten ikke råd å rekruttere noen.

Også Harberg reagerer på det bildet som til tider tegnes av politikere, spesielt i kjølvannet av avsløringene knyttet til pendlerboliger og etterlønn.

– Det reagerer vi på, sier Harberg.

– Det er sørgelig at noens brudd på reglene gjøres om til at alle er sånn. For sånn er det ikke.

Alternative modeller

I diskusjonen er også alternative løsninger kommet opp.

Arbeiderpartiets forslag har vært å fryse godtgjørelsen for stortingsrepresentanter i påvente av konklusjonene til et regjeringsoppnevnt utvalg for lederlønninger i staten og et stortingsoppnevnt utvalg for representantordninger.

Samtidig har både SV og Rødt foreslått modeller hvor politikerne får et kronetillegg i stedet for et prosenttillegg. Det skal bidra til at politikerlønnen ikke øker mer i kroner og øre enn vanlige folks lønn.

Men de alternative modellene ble nedstemt.

– Jeg syns det er skuffende at stortingsflertallet freder sine egne ordninger nok en gang. Det viser bare at den ukulturen som har vært på Stortinget over lengre tid, fortsatt lever i beste velgående, sier Kristjansson.

SVs Ingrid Fiskaa sier partiet vil fortsette å kjempe for kronemodellen.

– Det jeg og SV er skuffet over, er at man ikke ser at det systemet vi har, legger opp til at forskjellene skal øke mer og mer, sier Fiskaa.

– Det flertallet nå egentlig sier, er at de bare skal utsette å øke godtgjørelsen. (NTB)