(Moss Avis)

Det sier Fredrikke Stensrød, varaordfører i Råde kommune, og ni andre fremtredende Frp-politikere i bygda:

– For dårlig håndtering

Det er kommunestyrerepresentantene Kjersti Bakker, Merethe Ekeberg, Ivar Øvrevaage, Stine Stensrød og Odd-Roger Duun (vara), samt Arild Norum, Reidun Isebakke, Terje Lerstein og Stephan Bergmann Johansen fra styret, melder Fredrikstad Blad.

– Vi velger å foreta en kollektiv utmeldelse, med bakgrunn i Leirstein-sakene og hvordan de er blitt håndtert både av fylkeslaget og av partiet sentralt. Vi melder oss nå inn i Høyre, forteller de.

Det er søndag formiddag når Fredrikke Stensrød tar kontakt med Fredriksstad Blad. Vi møtes på rådhuset i Råde, i kommunestyresalen. Her vil det altså nå ikke lenger være noen representanter for Fremskrittspartiet.

– Det er ikke med lett hjerte at vi tar denne avgjørelsen. Vi har hatt mange møter og diskutert situasjonen mye. Men nok er nok. Vi kan ikke være medlemmer i partiet lenger, vi kan ikke stå inne for det, sier Stensrød og Lerstein.

– I mange år har vi prøvd å finne andre utveier og løsninger. Men vi føler at vi ikke når frem. Vi er heller ikke sikre på at ting vil endre seg. Det finnes en ukultur i Østfold Frp som vi vil til livs. Mye er blitt kjent, men det er også noe som ikke er kommet frem.

Søndag kveld sendte styret og kommunestyregruppen i Råde Frp ut en pressemelding om den kollektive utmeldelsen. Den kan du lese her: Pressemelding fra Råde Frp.

Les også: Gåsvatn: – Frp beskyttet drittsekkene som turet fram. Ikke ungdommene. Det er tragisk!

På ungdommenes side

De ti Frp-politikerne peker på sakene med Ulf Leirstein; hvor han har sendt e-post med porno til en mindreårig i partiet og smser hvor han har foreslått trekantsex med en mindreårig.

De fremholder at de kjenner til flere andre ungdommer som skal være utsatt for ubehageligheter i partiet.

– De våger ikke å stå frem og varsle. At vi nå melder oss ut, er et signal til ungdommer som er samfunnsengasjerte. Vi viser at vi står på deres side. Vi synes ikke behandlingen i partiet er grei, sier Fredrikke Stensrød.

Kjersti Bakker tilføyer:

– Frp skyver alt dette fra seg, dytter det under teppet. Man kan varsle så mye man vil, uten at det skjer noe. Det får ingen konsekvenser.

For noen av dem var avsløringene om Ulf Leirstein et sjokk, mens andre kjente til det. Deres kritikk er imidlertid rettet mot selve partiorganisasjonen.

– Handler ikke om makt

– I alle partier finnes det noen som gjør ting som ikke er riktige. Men da forventer man jo at organisasjonen rydder opp. Det er viktig å ta vare på Ulf Leirstein og familien i dette, men det er også viktig å ta vare på dem som varsler. Varslerne har ikke blitt kontaktet i etterkant, sier Fredrikke Stensrød.

– Ledelsen tar ikke tak. På fylkesnivå har det alltid virket som om man har handlet etter hva som er partiets beste, ikke personenes beste, hevder Bakker.

De understreker at de ikke ønsker partiet noe vondt og at utmeldelsene ikke er en hevnaksjon eller ledd i en intern maktkamp. Det har tidligere vært fraksjoner i fylkeslaget i nominasjonsprosessene som har stått steilt mot hverandre.

– Det er leit at denne saken er blitt dyttet ned i en konflikt om maktposisjoner. Vi har veldig liten sans for at man bruker maktkamp som unnskyldning når det handler om hvordan ungdommene våre er blitt tatt imot. Frp skal være et trygt sted å sende barna sine, påpeker Fredrikke Stensrød og Stine Stensrød.

Sorgprosess

Etter den kollektive utmeldelsen vil det være 25 medlemmer igjen i Råde Frp. De som nå forlater partiet, er spent på reaksjonene som vil komme. De har gruet seg til å offentliggjøre avgjørelsen.

– Det er tungt, synes Odd-Roger Duun.

– Ja, det har vært en sorgprosess. Partiet blir jo en del av identiteten. Samtidig kjenner jeg nå en lettelse, forteller Fredrikke Stensrød.

Fredriksstad Blad har forsøkt å få en kommentar fra Frp-leder Siv Jensen, men hun er ikke tilgjengelig. Helge André Njåstad, leder i Frps organisasjonsutvalg har heller ikke svart på henvendelsen.

Leder i Østfold Frp, Leif Eriksen, svarer følgende på kritikken fra Råde-politikerne:

Har ikke snakket med varslerne

– Det får stå for deres egen regning. Det er veldig trist at de tar dette valget, men jeg har ingen annen kommentar enn at det er frivillig å være med i et parti. Jeg føler at Østfold Frp har forholdt seg til partiet sentralt. Det er de som har fått varslingene og som har behandlet dem. Varslene har ikke vært innom fylkespartiet, sier han om Leirstein-sakene.

– Har du som fylkesleder gjort noe med dette etter at sakene ble kjent?

– Nei, jeg har ikke fått henvendelse fra noe hold, sier Eriksen.

– Har du tatt kontakt med noen av ungdommene?

– Nei, jeg vet ikke hvem varslerne er.

– Kunne du ikke ha funnet det ut?

– Det kunne jeg vel ha gjort. De hadde vel også tatt kontakt hvis det var så alvorlig som de påstår at det er.

– Mener du at det ikke er hold i det som er kommet frem?

– Jo, sikkert. De varslet sentralt og ikke direkte til meg.

– Men du kunne vel likevel tatt tak i dette?

– Hva skulle jeg tatt tak i? Jeg vet jo ikke hvem ungdommene er. Utover dette har jeg ingen kommentar, sier fylkesleder Leif Eriksen.

Les også: Hevder Leirstein-sms-er var godt kjent for fylkeslederen, men det nekter Leif Eriksen for.