Gå til sidens hovedinnhold

Politimann må i fengsel

Den erfarne politimannen stjal fra beslagsrommet og hadde barneporno på PC-en sin.

Politimannen er dømt til 120 dagers fengsel, der halvparten av tiden er gjort betinget, ifølge dommen fra Follo tingrett.

Mannen er dømt for å ha tatt 28 gram amfetamin fra et beslag, for vold mot polititjenestemenn, for ulovlig oppbevaring av våpen og for og for å ha produsert og oppbevart seksualiserte bilder av barn.

Han er fradømt stillingen som operasjonsleder ved Follo politidistrikt, og fradømmes for alltid retten til å jobbe som politimann.

Amfetamin forsvant
Den spesielle saken startet i november i fjor, da en kollega av politimannen fikk mistanke om at noe var galt.

De to hadde dagen i forveien sammen veid et parti med amfetamin som hadde blitt beslaglagt i Enebakk.

Amfetaminet ble veid og låst inn på beslagsrommet på politistasjonen, men betjenten hadde dårlig tid og måtte utsette rapportskrivingen til dagen etter. Da han kom tilbake neste morgen, oppdaget han straks at bæreposen med stoffet hadde fått en annen konsistens.

For da han la stoffet inn i safen, besto det av relativt store klumper, mens nå var det blitt smuldret opp. Han kjente også at posen med stoff var blitt lettere. Og veiingen bekreftet dette: 28 gram var borte!

Politimannen varslet politistasjonssjefen, og det ble undersøkt om noen hadde vært inne i beslagsrommet etter at stoffet hadde blitt låst inn. En elektronisk logg for dørlåsen viste da at operasjonslederen som hadde vært med å veie stoffet, hadde låst seg inn i rommet.

Spesialenheten for politisaker ble varslet, og det ble besluttet å pågripe operasjonslederen når han kom på jobb.

Prøvde å kaste det i do
Operasjonslederen ble tatt med til hans bolig, iført håndjern, for ransakelse av boligen.

Men han følte seg dårlig og ba om å få gå på toalettet. Han sa at han hadde hjerteproblemer og at han trengte hjertemedisin som han hadde i et skap på badet.

Tjenestemennene som fulgte ham til badet, la merke til at han tok frem en snuseske fra skapet og åpnet den. De så at det lå noe hvitt i snusesken, og prøvde å ta den fra ham. Men han klarte imidlertid å tømme deler av innholdet i toalettet.

«Tjenestemennene grep fatt i tiltaltes armer for å hindre ham i å skylle ned innholdet fra snusesken. Tiltalte gjorde iherdige forsøk på å nå spyleknappen mens tjenestemennene holdt ham. Han brukte makt for å komme seg ut av grepet deres», står det i dommen.

I basketaket havnet den ene politimannen i badekaret, der han skal ha blitt holdt nede. Etter hvert klarte politiet å få kontroll over operasjonslederen, og i toalettskålen ble det funnet tre små klumper, og på gulvet lå det noe pulver. Stoffet ble sikret og lagt i beslagsposer.

Stoffet ble senere analysert, og ble identifisert som 1,362 gram med amfetamin, og det ble konkludert med at stoffet kunne stamme fra partiet som ble veid av operasjonslederen.

Selv har mannen hevdet at han gikk inn i beslagsrommet og hentet ut tre små klumper stoff, fordi de hadde noe ulik farge og struktur. Han har uttalt at han la dette i en snuseske fordi han senere ville foreta en hurtigtest av stoffet for å bringe på det rene hva slags stoff det var.

Han skal ikke ha rukket å ta testen med en gang, og la derfor snusesken med stoffet på en hylle i badet.

Fant barnepornografi
Men ikke nok med det. I operasjonslederens nattbordsskuff ble det funnet en pistol med magasin og patroner, og på ulike steder i huset ble det funnet totalt 302 patroner.

På hans PC ble det dessuten oppdaget at han aktivt skal ha oppsøkt seksualiserte bilder av barn på ulike nettsteder.

På en minnepinne, som tilhørte mannen, fant de flere bilder av barn. Ett av bildene viste en mindreårig gutt liggende naken på ryggen i et plaskebasseng

Bildet var endret ved at barnets ansikt av retusjert slik at ansiktstrekkene er skjult og bassenget er skåret bort. På minnepinnen var det også lagret et bilde av en naken mindreårig jente. På bildet var hode, armer og ben skåret bort, sli kat barnets kropp var hovedmotiv.

Bildet av gutten i bassenget er hentet fra politiets server, noe også flere andre bilder som ble funnet, var hentet fra. Selv har han hevdet at han tok ut dette bildet for å vise at bildet var lagret på et åpent område hvor mange hadde tilgang.

- Massivt tillitsbrudd
Retten mener saken er ekstra alvorlig siden det gjelder en politimann.

«Underslaget er grovt fordi det er utført av en offentlig tjenestemann ved brudd på den særlige tillitt som følger hans stilling. Retten legger videre til grunn av tiltalte anvendte makt på en slik måte at det må karakteriseres som vold da han forsøkte å kvitte seg med amfetamin på badet», står det i dommen.

Retten mener det av allmennpreventive hensyn må reageres strengt overfor operasjonslederen.

«Dette gjelder særlig for underslag fra beslagsrommet. At en polititjenestemann med stilling som operasjonsleder fjerner beslaglagt materiale innebærer et massivt tillitsbrudd», står det.

Det påpekes videre at politiet er avhengig av tillit, og at de derfor ikke ser noen annen grunn enn på fradømme han stillingen.

- Politiet er avhengig av tillit og autoritet for å kunne utføre sine funksjoner i samfunnet. Dette vil det kunne være vanskelig å opprettholde dersom en person får fortsette i politiet etter å ha begått slike straffbare forhold i tjenesten som tiltalte nå dømmes for. Etter rettens vurdering er de handlinger og den adferd som ligger til grunn for domfellelsen uforenelig med fortsatt tjeneste i politiet, heter det i dommen.

Kommentarer til denne saken