LAMPELAND: – Jeg husker alle detaljene. Bilen ble sendt av gårde 30 meter, mens jeg fikk sleng og endte i betongkanten. Der sto vi. Jeg så rett inn i frontruten på bilen. Jeg skjønte raskt hva som hadde skjedd, erindrer Ole Tom Rustand.

10. mai 2013: Yrkessjåfør Ole Tom Rustand var på vei med lastebil fra Brumunddal, og hadde akkurat kjørt på E16 mellom Hønefoss og Skaret. Været var fint, veibanen tørr, men når Rustands blå lastebil nærmer seg E16 ved Kilemoen går det galt.

En personbil kom trillende ut i veien fra et kryss. Rustand klemte inn bremsen, til ingen nytte.


19. januar 2023: Ti år etter ulykken husker han fremdeles alle detaljene fra mai-dagen. Nå kjører han brøytebil ved Kongsberg for brorens selskap. Ulykkesstrekningen er han sjelden forbi, men han blir fremdeles hjemsøkt av hendelsen.

– Det ligger fortsatt i bakhodet. Hver gang en bil kommer inn foran meg fra høyre, skvetter jeg til, forteller Rustand.

81 år gammel mann døde

Yrkessjåføren er en av de som har vært involvert i dødsulykker på E16 mellom Skaret og Hønefoss. Totalt har det vært ni dødsulykker og 34 alvorlig skadde på veistrekket.

Tobarnsfar Arne Tommy Budalen har tidligere fortalt til Nettavisen om sin opplevelse etter at han kjørte av veien ved Garntangen på samme veistrekket, og hans datter døde.

Les saken: Opplevde en fars mareritt: – Kommer aldri til å få lagt det fra meg

I Rustands tilfelle døde en 81 år gammel mann i ulykken. Det ble raskt klart at Rustand ikke hadde noen skyld i ulykken.

Nettavisen har vært i kontakt med pårørende til 81-åringen, som er kjent med at ulykken omtales.

– Jeg ble sittende med en innsatsleder fra politiet som var en helt enestående kar. Han sa: «Lov meg én ting: Ikke parker bilen. Begynn å kjøre igjen så fort du kan». Jeg tror det hjalp veldig å følge det rådet, forteller Rustand.

Allerede dagen etter ulykken var lastebilsjåføren igjen bak rattet.

Se oversikten over alle dødsulykkene på E16-strekket i kartet under:

Roy Nettum Wetterstad representerer 3.000 bedrifter med 23.000 ansatte og 20.000 lastebiler. Bare i 2021 var det 61 ulykker med personskader i Viken fylke alene.

– Det er ikke uvanlig at lastebilsjåfører involveres i ulykker gjennom lange yrkeskarrierer, men null-visjonen om ingen drepte eller hardt skadde er et viktig felles mål i Norge. Generelt besitter norske lastebilsjåfører høy kompetanse, og det er oppfølgingskrav og ulike program i bedriftene for å fremme sikkerhet i trafikken, forteller han.

Advarte etter ulykken

Når en dødsulykke finner sted er Statens vegvesen pålagt å lage en ulykkesrapport. Der fremkommer det ofte forslag til endringer, som skal forhindre at lignende ulykker skjer i fremtiden.

I Vegvesenets rapport kommer det fram at en rekke tiltak som burde på plass ved veikrysset på Kilemoen. Rapportens konklusjon var klokkeklar:

Slike kryss bør ikke bygges i fremtiden og eksisterende kryss bør bygges om.

Statens Vegvesen

«T-kryss på høyhastighetsveier er en svært uheldig løsning der man må forvente denne typen ulykker. Slike kryss bør ikke bygges i fremtiden og eksisterende kryss bør bygges om.»

På ti år har minimalt skjedd med krysset, utenom at et vikepliktskilt er byttet ut med stoppskilt.

– Ille at det ikke tas tak i

Det får Roy Nettum Wetterstad, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund, til å reagere.

– Krysset burde ha vært endret. Styrking av trafikksikkerheten bør få høyere prioritet. Når konklusjonen fra rapporten er så klar og tydelig, er det ille at det ikke tas tak i, konstaterer Wetterstad.

– Ulykkestallene viser at standarden ikke er god nok. Det bør prioriteres tiltak, når bildet er så dystert som i dette tilfellet. På denne strekningen er veistandarden med en uholdbar kryssløsning åpenbart viktigste årsak til at det skjer så mange ulykker, legger han til.

Lasse Berge, seksjonssjef for Drift Øst i Statens Vegvesen, forklarer at de har gjort flere tiltak på E16, blant annet å sette ned fartsgrensen flere steder.

– Men det er ikke igangsatt større ombygging av veien eller kryssområder der det er planlagt ny vei, forteller Berge til Nettavisen.

– Allerede i 2013 stod det at krysset ved Kilemoen burde endres, hvorfor er ikke dette gjort ennå?

– Ombygging av T-Krysset på Kilemoen er et større prosjekt og det per i dag ikke inne i Nasjonal Transportplan. Det pågår arbeid med reguleringsendringer i Kilemoen området. I den forbindelse er det dialog mellom Ringerike kommune og Statens vegvesen om blant annet kryssløsningen med E16.