NYDALEN (Nettavisen): 16 personer er pågrepet for 11 uprovoserte voldshendelser i Oslo denne helgen.

Etter krisemøtet med justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap), snakket Nettavisen med politimester i Oslo, Beate Gangås.

- Gangås, hvor er det skoen trykker mest etter helgens voldsepisoder i Oslo?

- Ja, det kan du si ... Det som er klart, er at her må å alle gode krefter jobbe sammen, både for å forebygge at slik vold skjer og reagere når volden finner sted.

- Nedrig, alvorlig og uakseptabelt

- Hva gjør deg mest opprørt av alle disse hendelsene?

- Jeg synes tilfeller der flere går sammen og utøver vold mot en enkeltperson helt uprovosert, er nedrig, alvorlig og helt uakseptabelt, sier Gangås til Nettavisen.

- Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) maner til at foreldre må mer på banen. Deler du hans syn?

- Alle må på banen for å være med å forebygge slike hendelser. Hele storsamfunnet må jobbe for at ungdom ikke faller utenfor, for at vold ikke blir en del av deres vokabular og hindre at vold skal gi dem status, påpeker hun.

Les også: - Familien har også et ansvar

- Vet ikke om vi klarte det

- Så er det politiets oppgave å være på stedet når straffbare ting skjer, være på stedet, sikre bevis og følge opp i rettsvesenet.

- Hvordan opplever du at ressurs-situasjonen er for din etat?

- Det er krevende når det skjer så mye på en gang. Min oppgave er å bruke Oslo-politiets ressurser best mulig, finne balansen mellom forebyggende arbeid, patruljering, samt rask og kvalitetssikret etterforskning.

- Å finne den balansen, er jeg ikke sikker på om vi har klart perfekt. Det vil jeg se nærmere på for å se om vi skal styrke «ordenstjenesten».

Gangås sier til Nettavisen at hun støtter justisminister Jøran Kallmyrs forslag om å straffe 16-åringer hardere.

Les også: Krisehelg i Oslo: Dette møtte politiet

- Stortingsmelding til våren

- Justisminister, kan du utdype forslaget ditt?

- Vi trenger et nytt nivå i Kriminalomsorgen, med hjemmel til å ta de mellom 16 og 18 som begår kriminelle handlinger ut av det miljøet.

Kallmyr understreker at i vanlige fengsel kan man komme i kontakt med hardbarkede kriminelle, og sier de respekterer Barnekonvensjonen som mener fengsel er siste utvei.

- De må bort fra gata! Da gjør vi både dem og samfunnet en tjeneste. Så kan de fullføre skolen de har droppet ut av - eller få arbeidstrening. Så vi tenker både rehabilitering og at samfunnet skal beskyttes mot dem.

- Når kan dette se dagens lys?

- Vi skal levere en stortingsmelding til våren, hvor vi definerer et nytt nivå i Kriminalomsorgen og der vil vi omtale dette.

Så kommer han med en klar formaning:

- At foreldre til 13-14-åringer i Oslo ikke vet hvor barna er, er helt uakseptablet. De må ha kontroll på ungene sine, tordner Kallmyr.