Opp som en løve, ned som en skinnfell, må være riktig karakteristikk etter at politikerne ikke har mannet seg opp til å gjøre noe som vil få ned sykefraværet.

Les også bloggen:La oss prøve voodoo mot sykefraværet

Den siste spikeren i kista kom med den nye avtalen om såkalt inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) i forrige uke. Ikke har IA-avtalen virket til nå, og det grenser til frekkhet når enkelte vil «straffe» bedrifter som ikke vil være med å gi luftslottet legitimitet.

Her er den nye IA-avtalen:Tiltakspakke for lavere sykefravær

Den nye avtalen skal vare fram til 2013 og det viktigste tiltaket er at legene skal tvangsskoleres til å skrive flere såkalte graderte sykmeldinger - altså legge til rette for at halvsyke går på jobb.

Det er vel å bra, men skoleringen skal ikke følges opp med kontroll av legene (til tross for enorme forskjeller legene imellom). Arbeidstakerne skal fortsatt ikke tape fem øre på å være hjemme, og arbeidsgiver får heller ingen nye rettigheter eller plikter av betydning. Politikerne og partene i arbeidslivet fester altså sin tillit til at fraværet skal ned med godt snakk.

Det er dessverre ikke naivt, det er kynisk ansvarsfraskrivelse som skyldes at man legger mer vekt på å bli gjenvalgt enn å drive politikk.

Kynisk fordi det stort sett er bedre for den enkelte og for samfunnet at man fortsetter å gå på jobb selv om man kan sykmeldes.

Jeg skriver denne kommentaren med en brukket hånd og med 50 prosent sykmelding. Selvsagt går det saktere, men man skal ikke være så lenge på sykehus eller hjemme før man venner seg til å gå virkeløs. Det er en ulykke å gli over til langtidsfravær og uførhet, og derfor er det så viktig at man holder kontakten med jobben selv i sykeperioder.

Det deprimerende med hele sykefraværsdebatten er at både fagfolk og politikere vet at egenandel ved sykefravær er det som vil gi størst effekt. Men det tiltaket ville høste politisk storm, og da har politikerne valgt det feige og unnfallende alternativet: Man later som om noe blir gjort, men lar det skure.

PS: Statsminister Jens Stoltenberg sier ofte at full lønn under sykdom ligger fast. Det er litt rart, for godt over en million lønnstakere og næringsdrivende har det ikke slik. Alle som tjener over 6G (437.286 kroner) betaler solide egenandeler når de er syke - enten selv, eller ved at arbeidsgiveren dekker opp hullet.. Sammenlignet med husforsikring, så betaler man en prosentandel av husverdien i forsikring - jo større hus, desto høyere premie. Forskjellen er bare at når huset brenner, får du full dekning av et privat forsikringsselskap - mens statens syketrygd bare dekker skader opp til en OBOS-leilighet.