OSLO (Nettavisen): - Dette må det ryddes opp i. Det skal være trygt å jobbe i politiet. Det skal være trygt å studere på Politihøgskolen, sier justisminister Monica Mæland (H) til Nettavisen.

Se hele intervjuet med justisminister Monica Mæland i videoen øverst.

Mæland sier hun forventer at det ryddes opp etter meldinger om seksuell trakassering og ledere som utnytter sine posisjoner i politiet. Forskere har gått til Politidirektoratet og fortalt om politistudenter som møter instruktører som ber om seksuelle handlinger i bytte med gunstige vakter eller gode attester og rapporterer om en festkultur der man blant annet snakker om «knulle-torsdag».

Det var fagbladet Politiforum som først omtalte saken.

- Skal ikke ha en ukultur i politiet

- Vi skal ikke ha denne type ukultur i politiet, slår justisministeren fast overfor Nettavisen.

Hun sier det er viktig at politidirektøren tar tak i seksuell trakassering. Samtidig sier justisministeren at hun har tillit til at det skjer.

- Vi aksepterer ikke at ledere utnytter posisjonene sine på denne måten, og for å være ærlig trodde jeg at vi hadde lært mer etter metoo, uttaler Mæland i en e-post. Til Nettavisen sier hun at etaten åpenbart ikke har lært nok.

- Hva er din forklaring på at dette kan skje?

- Dette er en etat som har vært mannsdominert. Den yter makt. Om det er en del av forklaringen, vet jeg ikke, sier justisministeren.

- Det er bra at medarbeiderundersøkelsene til politiet viser at ting går i riktig retning, men ethvert tilfelle av seksuell trakassering er ett tilfelle for mye. Når over 200 medarbeidere har opplevd uønsket atferd på arbeidsplassen, så er det uakseptabelt, sier Mæland.

Hun sier hun forventes at det ryddes opp i dette. Mæland sier hun vil ta dette opp med politidirektøren når de møtes om kort tid.

Les også: Kravliste til politiansatte: «Unngå alkohol med studenter - privat omgang med studentene kan utfordre din integritet»

- Fordømmer slike handlinger

Også tillitsvalgt for politistudentene organisert i Politiets fellesforbund reagerer sterkt på det forskerne har funnet om forhold på Politihøgskolen.

- Vi har ikke fått noen henvendelser av denne typen i mine to perioder som leder av PF Politistudentene, men vi fordømmer selvsagt slike handlinger og mener det er bra at det blir tatt tak i, sier Lisa Figenschou til Nettavisen.

Hun sier det er viktig at saker om seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet kommer fram i lyset.

- Hver gang noen utsettes for noe slikt er det én gang for mye. Vi ber studenter som har opplevd noe ubehagelig om å ta kontakt med oss.

Rektor: - Trist

Nettavisen har også vært i kontakt med rektor ved Politihøgskolen:

- For det første synes jeg dette er skikkelig trist og stiller meg bak politidirektørens uttalelser om nulltoleranse mot seksuell trakassering i politiet. Dette inkluderer uønskede hendelser mellom politi instruktører og studenter, sier Nina Skarpenes til Nettavisen.

- Siden våren 2018 har vi satt inn klare tiltak for å forebygge dette. Ett av de forebyggende tiltakene er at instruktørene får et brev i forkant av treningen hvor det går tydelig frem at tilnærmelser eller upassende relasjoner med studentene er uakseptabelt. Vi bevisstgjør det asymmetriske forholdet, legger rektoren på Politihøgskolen til.

- Ansatte som misbruker sin posisjon

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier de nye forskerfunnene nylig ble presentert for henne. Rapportene handler blant annet om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser og om festkultur – og om såkalt «knulle-torsdag» ved B3-leir (Bachelor politiutdanning – operativ trening under leiropphold i tredje år). Her fortelles det om instruktører i leir som skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter.

- Det var i et møte med forskerne i forrige uke at jeg fikk høre om dette, om ansatte som misbruker sin posisjon, for eksempel til å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Det var også her begrepet «knulle-torsdag» dukket opp, sier Bjørnland til Nettavisen.

Hun kaller det uakseptabelt og i strid med etatens verdigrunnlag at instruktører utnytter sin makt og autoritet til å oppnå intime relasjoner til studenter.