30. oktober i fjor ble Kevin Simensen (26) utsatt for vold av politiet på Kongsberg.

Videoen av hendelsen har fått stor oppmerksomhet de siste dagene. Se den lenger ned i saken.

Kameraten Kristian Teigen (26) ble sammen med Simensen kastet på glattcelle, og siktet for vold mot politiet etter det som skjedde.

Overvåkingsvideoen snudde derimot saken på hodet.

Etter å ha blitt nektet inngang til utestedet «Privaten», oppstod det en kaotisk situasjon hvor Simensen ble kastet i bakken.

Bildene viser slag fra en politimann med knyttet hånd og teleskopbatong. Videoen viser kaotiske scener, hvor flere politifolk, en Securitasvakt og flere andre er involvert.

Spesialenheten for politisaker har tiltalt en politimann i 30-årene for vold. I tiltalen heter det at han slo Simensen i hodet med knyttet neve gjentatte ganger. Politimannen er også tiltalt for grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten.

– Ser på ingen måte bra ut

Voldsepisoden aktualiserer spørsmålet om norsk politi skal utstyres med kamera på kroppen. En såkalt «bodycam» er et kamera som festes på politiuniformen.

Kameraet brukes i andre land, men har også vært testet i Norge gjennom et pilotprosjekt i Oslo i 2015.

Over sju år senere har det fremdeles ikke blitt landet en avgjørelse av Justis- og beredskapsdepartementet.

– På generelt grunnlag er FrP åpen for å innføre bodycam, både av hensyn til publikum og politiet selv, sier Per-Willy Amundsen til Nettavisen.

Les også: Polititjenesteperson skal ha slettet videoopptak av politivold

Amundsen understreker at han uttaler seg på vegne av partiet, og ikke som leder av justiskomiteen.

– Vi har lenge vurdert bodycam som et fornuftig tiltak. Ikke bare av hensyn til publikum, men til politiet selv. I saker hvor politiet får beskyldninger mot seg, for eksempel. Det er ikke alltid slik at en video filmet med mobilen får med seg foranledningen for slike hendelser.

Fredag publiserte Dagbladet en ny og uredigert utgave av videoen. Videoen viser at det rettes minst 21 slag mot Simensen, både med knyttet neve og batong. I tillegg bruker politiet pepperspray mot personene i videoen.

Etter å ha sett videoen er Amundsen enda mer sikker på at kamera-ordningen må på plass.

– Det er et urovekkende syn. Videoen ser på ingen måte bra ut. Jeg stoler på at dette blir håndtert på riktig måte og at det vil få konsekvenser for dem det gjelder.

Til tross for denne enkelthendelsen mener Amundsen at norsk politi overordnet er tilbakeholdne med å bruke maktmidler.

Se videoen her:

– Umulig å vite

Politimester Ole Bredrup Sæverud i Sørøst politidistrikt sier til Nettavisen at politiet fikk se overvåkingsvideoen for første gang 1. november i fjor. Politiet anmeldte umiddelbart saken til Spesialenheten, ifølge ham.

Politibetjenten som utøvde vold mot Simensen ble tatt ut av operativ tjeneste. På spørsmål om vedkommende har andre tidligere personalsaker på seg, sier Sæverud at det er «umulig å vite».

Les også: Memphis i helspenn etter at politiet slo i hjel svart mann

– Dere har ingen mulighet for å sjekke om vedkommende har tidligere personalsaker på seg, uten å si noe om innholdet i sakene?

– Nei. Det ville i så fall blitt veldig vanskelig. Det er ingenting som tyder på at han har det, men jeg kan ikke utelukke det heller, sier Sæverud.

Under etterforskningen kom det også fram at en annen politibetjent hadde slettet et opptak som viste deler av hendelsen. En av de involverte hadde gjort opptaket med sin mobiltelefon.

Vedkommende er fortsatt i tjeneste.

Spesialenheten: Ikke for høy terskel

– Vi har en sak til fortsatt behandling. Den gjelder en tjenesteperson som slettet en video. Den vil bli avgjort med det første, skriver Terje Nybøe, sjef for Spesialenheten, i en SMS til Nettavisen.

Når Spesialenheten reiser tiltale i en sak, må de være sikker på straffskyld og at denne kan bevises for domstolene.

Spesialenheten har tiltalt politimannen for å ha øvet vold mot en annen person (straffelovens § 271), og for å ha utøvd offentlig myndighet og grovt uaktsomt brutt sin tjenesteplikt (straffelovens § 172, jf. § 171).

I tiltalen heter det:

«Søndag 30. oktober 2022, ca. kl. 01.45 ved Esso de Luca på Kongsberg, la han Kevin Simensen ned i bakken og slo han gjentatte ganger i hodet og på kroppen med knyttet neve».

Les også: Amerikansk politi med dyster drapsrekord: – Det stopper aldri

De fleste sakene ender med domfellelse, men det har også endt i frifinnelse i flere saker, ikke minst i saker hva gjelder maktbruk, forteller Nybøe.

– Jeg vil ellers bemerke at vi stadig går i domstolene med saker, og i skrivende stund har Høyesterett til behandling to av våre saker. – Akkurat nå har vi anket en frifinnende dom hva gjelder maktbruk, og den er sluppet inn til behandling i lagmannsretten. Alt dette viser at vår terskel for å reise tiltale ikke er for høy, sier Nybøe og viser til en uttalelse fra forsvarsadvokat Frode Sulland i Dagbladet.