Gå til sidens hovedinnhold

Postbud takker av etter lang marsj

Nordstrands Blad har gjennom tidene vært flink til å intervjue mennesker som har jobbet med service i området. I 1945 hadde det en artikkel om postbud Bjarne Magnussen. Han mente at Ljan burde få eget postbud og at ny postrute bør opprettes mellom Nordstrand og Nordstrandshøgda.

«Postbud Bjarne Magnussen ved Nordstrand poståpneri sier farvel til Nordstrandsruten etter bort imot 25 års trofast tjeneste. Ikke fordi han er falt for aldersgrensen. Tvert imot. Han er ennå en mann i sin beste alder; det er bare det at postbud Magnussen begynte tidlig som brevdue på Nordstrand og all denne tråkkingen i åser og kleiver har tatt hårdt på bena.

Fra nå av skal han tjenestegjøre ved pakkeavdelingen på hovedpostkontoret i Oslo.

En av de tyngste i Aker

Vi oppsøkte «jubilanten» i hans hjem ytterst ute i Munkerudveien og fikk ham til å uttale seg litt om postale saker og ting uti Nordstrand fra de år som er gått.

– Hva mener De f. eks. om postruten Deres?

– Å jo, nikker postbud Magnussen, ruten Nedre Nordstrand er betegnet som en meget streng rute – en av de tyngste i Aker. Det nytter jo ikke å bruke sykkel eller sparkstøtting slik som på de andre postrutene i Nordstrand sogn kan

Bebyggelsen har økt

– Har der funnet sted store utvidelser siden De begynte den lange marsjen?

– Ja, ganske store. I begynnelsen var ruten heller liten. Men i årenes løp har bebyggelsen øket betraktelig. I dag går delelinjen mellom Bekkelagshøgda og Nordstrand stort sett over Sørlistien, unntatt på Solveien hvor til og med nr. 49 ved lekeplassen hører til Nordstrand. Imot Ljan strekker ruten seg til og med til Solveien 129, den utenforliggende del tilhører Ljan. Derimot kommer Stuttveien – Åsryggen inn under Nordstrand, og ikke under Nordstrandshøgda, som mange tror.

5-600 husstander

– Hvor mange husstander regner De med til Nordstrandsruten i dag?

– Alt i alt kan det dreie seg om mellom fem og seks hundre.

– Mener De ruten burde kunne deles?

– Det var en gang oppe til forslag om postbud på Ljan, og den tanken er vel nu mer aktuell enn noen sinne. Det ville da i tilfelle bli en stor hjelp om Nordstrandruten ble avlastet for strekningen Solveien – Åsryggen. For øvrig skulle etter min mening forholdene i dag tilsi at det burde komme en helt ny rute mellom Nordstrand og Nordstrandshøgda. Det ville være tidsmessig.

– Hva nå med postkontoret på Nordstrand, er det tidsmessig?

– Spør ikke om det. Det var lite og trangt da vi begynte i rommet der vi nu har W.C. Det var den gangen da vi hadde enkeltsporet jernbane og den lange smale plattformen. Kontoret, ved Nordstrand jernbanestasjon, kunde godt ha vært større enn det er i dag, og bedre med hjelp burde det også ha vært.

Tre ganger om dagen

Når dertil kommer alt arbeidet med transittpost til Nordstrandshøgda p.g.a. folks unøyaktighet med postadressen, er det forståelig at der blir mye å gjøre for en enslig poståpnerske.

Ellers forteller postbud Magnussen at det er svære posthauger han har befordret i årenes løp. Og ikke minst nå under krigen var brev- og pakkeposten kolossal.

Det har vært ordentlig slitsomt med posttransporten til og fra jernbane-postvognen. Det var ikke så liketil å dra de omkring 40-45 kilos tunge tønnesekkene opp og ned over broovergangen mutters alene, når det attpåtil kunne dreie seg om 4-5 sekker i slengen.

For øvrig vil han gjerne nytte høvet og takke folk i ruten for den velvilje og godhet de til enhver tid har vist ham som postbud.

Tre ganger rundt jorden

I årenes løp har han gått mange kilometer, rundt regnet svarende til strekingen 3 ganger rundt jorden ved ekvator, og selv om det har gått hardt på skosålene, så har han høstet rikt utbytte på sin vei ved å møte mange elskverdige mennesker.

Spesielt minnes han den pene presang han fikk av Nordstrandsboerne ved 10 års jubileet. Da mottok han bortimot 700 kroner, og det var jo mange penger den gangen.

Når han nu takker av i ruten etter velgjort arbeid, vil sikkert Nordstrandsbeboerne være med når vi ønsker ham til lykke med den nye arbeidsdagen.»

Brev i 1948 til Vellene

Fra Oslo Postkontor:

«Hver vinter klager postbudene som betjener rutene i tidligere Aker over at veiene fram til publikums brevkasser ikke holdes farbare.

Budene har turer fra 8 til 12 kilometer som gås to ganger daglig. Skal den fastsatte arbeidstid for budene holde, er det av avgjørende betydning at de ikke er nødt til å vasse i snø til skrittet – for å få lagt posten i kassene.

Når en dessuten tar i betraktning at snøryddingen av veiene altfor ofte på langt nær er tilfredsstillende, blir påkjenningen for stor.

Det viser også sykefraværet. Av samme årsak har jeg også en stadig pågang fra budene for at få 2nen tur sløyfet når vær- og føreforholdene er vanskelige. Før jeg imidlertid tar en slik henstilling under overveielse, vil jeg søke Velforbundets bistand.»

Jeg tillater meg derfor å be om at Velforeningene må be sine medlemmer å holde veien fram til brevkassene farbare i vintertida.

Reklame

Endelig på lager igjen: Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk