Posten Norge: Teknisk sjef ved Brevsenteret i Oslo

27.07.04 12:25Brevsenteret i Oslo prosesserer mer enn halvparten av all brevpost i Norge, og har ca. 1500 medarbeidere. Ved tekniske avdeling er det 35 medarbeidere som er organisert i 3 team med hver sin leder, og en felles stab. Teknisk sjef har overordnet ansvar for avdelingen, herunder budsjett- og resultatansvar, samt direkte personalansvar for 9 medarbeidere. Stillingen rapporterer direkte til regionsdirektør produksjon.

Vi søker nå etter ny leder for avdelingen.

Sentrale arbeidsoppgaver/ansvarsområder:

  • Vedlikehold av produksjonsanleggene, herunder kvalitet og tilgjengelighet på utstyr og maskiner
  • Koordinering av kontrakter og avtaler med maskin-, utstyrs- og tjenesteleverandører
  • Rådgivning og oppfølging vedrørende anskaffelser og oppgradering av utstyr og systemer
  • Ansvar for utvikling og vedlikehold av taktiske driftsoppgaver regionalt- og nasjonalt

Formell kompetanse:

  • Høyskoleutdanning/sivilingeniør, fortrinnsvis innenfor automasjons- eller maskinfag
  • Dokumentert ledererfaring innenfor slike eller lignende fagfelt
  • Gode kunnskaper i engelsk

Du må ha:
Lederegenskaper, samarbeidsevner, initiativ, evne til å arbeide selvstendig og systematisk og kjennskap til produksjonsteknologi/prosesstyring. Kjennskap til administrative rutiner og saksbehandling er en fordel.

Vi har pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Lønn etter avtale. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte regionsdirektør Finn Kristiansen, tlf. 91776575.

Søknad med CV merkes O-59-04 og sendes snarest og innen 20.08.04 via e-post til: . rekruttering.oslo@bluegarden.no .Vi oppfordrer til ikke å sende sensitive opplysninger via e-post.

HTML EMBED
Posten Norge er ett av Norges største konsern med virksomhet over hele landet. Konsernet består av vel 23.000 ansatte og omsatte i fjor for 15 milliarder kroner. Vår virksomhet er å utvikle og levere helhetlige og verdiøkende kommunikasjons- og logistikkløsninger, gjennom fysiske og elektroniske nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Posten Norge har som visjon å bli verdens mest fremtidsrettede postbedrift. Posten og våre ansatte skal kjennetegnes for redelighet, respekt, nyskaping og samhandling.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.