Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker får tillatelse i Treholt-saken til å motta vitneforklaring fra tidligere og nåværende ansatte i POT og PST. Det ble besluttet i statsråd på Slottet fredag. Dermed er etterforskerne løst fra sin taushetsplikt og kan bidra til å kaste lys over Treholt-saken og påstandene om ulovlig etterforskning og juks med beviser.

To tidligere POT-etterforskere skulle ha forklart seg for kommisjonen i går, men måtte vise til taushetsplikten, melder NRK. Nå er det hinderet ryddet av veien.

Røkke, Stray og Eliassen blir kalt inn
Vitneforklaringene det nå åpnes for omfatter også tidligere justisminister Mona Røkke, tidligere utenriksminister Sven Stray og tidligere utenriksråd Kjell Eliassen.

Får forklare seg om hemmeligheter
De skal kunne forklare seg om forhold som ellers er hemmelig av hensyn til rikets sikkerhet eller forholdet til fremmede stater, så fremt det ikke er tale om opplysninger som er egnet til å svekke muligheten til samarbeid med fremmede staters etterretnings- og sikkerhetstjenester, opplyser Justis- og politidepartementet.

Se offisielt fra statsråd 29. oktober 2010 her

Mistanke om bevisjuks
Ketil Lund, som ledet utvalget som gransket de hemmelige tjenestene i Norge, har uttalt at han tror overvåkingspolitiet kan ha jukset med bevisene mot spiondømte Arne Treholt.

Politiets overvåkingstjeneste - nå Politiets sikkerhetstjeneste (PST) - er administrativt og i sin forebyggende virksomhet direkte underlagt Justisdepartementet. I etterforsknings- og påtalespørsmål er de underlagt Riksadvokaten og statsadvokatembetene.

Anmelder PST
PST verken har lydopptak eller videoruller fra overvåkningen av Treholts leilighet, kommer det fram i et brev som er sendt til Gjenopptakelseskommisjonen. Brevet er gjengitt i VG Nett. Fredag kveld ble det kjent at Treholt anmelder PST for bevisødeleggelse.