Gå til sidens hovedinnhold

Premier frivilligheten!

Frivillig arbeid og ideelle organisasjoner er en naturlig og nødvendig del av velferdssamfunnet.

Av nestleder i KrF og varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe (57), gjesteredaktør i Nettavisen mandag:

Ideelle og frivillige organisasjoner har lang tradisjon i Norge for å være pionerer og vise vei for oppgaver i samfunnet som senere har blitt en helt naturlig del av velferdssamfunnet. Det var engasjerte innbyggere i lokalsamfunnene som opprinnelig startet barnehager, skoler og sykehus. Etter hvert har det offentlig tatt over, men det var de frivillige som utviklet institusjonene.

Derfor må vi investere mer i samhandling med frivillige og ideelle aktører.

Å bevare denne sektoren handler i første omgang om å forstå viktigheten av den og hvilken plass den fortjener. I Norge gjør halvparten av befolkningen frivillig arbeid, dette er en enorm ressurs som vi må ta vare på og videreutvikle.

Frivillig og ideell sektor er like viktig som både det private og offentlige. Vi trenger alle tre, de tjener hver sin hensikt.

I dag opplever mange slike organisasjoner at forholdene for deres virksomhet har blitt trangere. En av grunnene er usikkerhet med hensyn til kortsiktig offentlig støtte, en annen grunn er at de må betale moms på innsamlede midler.

Skal vi få en bedre utnyttelse av ideelle organisasjoner, må myndighetene gi økonomisk forutsigbarhet og Regjeringen må gi et håndslag til frivilligheten ved å gi momsfritak for ideelle organisasjoner.

Kontantstøtten

Å fjerne kontantstøtten er å gjøre hverdagen til barn og foreldre over hele landet mer stressende og mindre fleksibel. Dette fortjener ikke småbarnsforeldrene!

Regjeringen frarøver småbarnsfamiliene valgfrihet!

Reklame

Lansert i dag: Dette er det eneste stedet du får tak i Ultraboost 21

Kommentarer til denne saken