Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

Man skulle tro at en måtte kunne forskjellen på pluss og minus for å være journalist, men med Trump som president er alle krav og forventninger satt til side.

Jeg liker å begynne med bakgrunnen for saken man skal snakke om, slik at man vet hva den egentlig dreier seg om. Det er visst ikke et nødvendig steg for journalister i dag, men jeg synes det er mer ryddig.

Innledningsvis må jeg også konstatere at jeg på ingen måter avfeier at det finnes en gyldig sak her for pressen å skrive om når det gjelder Trumps atferd i denne saken. For mitt anliggende handler det om at pressen skal holde seg til fakta og hva saken faktisk handler om, og la være å finne opp ting for å gjøre saken mer spennende enn den egentlig er.

Trump har gjort og sagt mange kritikkverdige ting i kjølvannet av presidentvalget, ikke minst at han sprer feilinformasjon og konspirasjonsteorier om hva som skal ha skjedd i forbindelse med valget.

Samtidig kan man ikke avfeie alle påstandene uten videre, spesielt når disse forsøkes prøvd for retten, og her er vi ved denne sakens kjerne.

4. desember meldte Donald Trump og formannen for Republikanerne i delstaten Georgia til domstolen at de mener å ha funnet bevis på at titusener av registrerte stemmer er ulovlige, av forskjellige grunner. Det er stor sannsynlighet for at disse påstandene i all hovedsak ikke stemmer, men det er Trumps rett å be domstolene om å ta stilling til dette.

Les også: Sykepleier kommer med sjokkerende opplysninger om koronapasientenes siste tanker og ord før de dør

Om å «finne stemmer»

Trumps juridiske team mener å ha funnet mange nok slike ulovlige stemmer til å skape nok tvil om resultatet for å ugyldiggjøre valgresultatet i henhold til Georgias lover, og at det dermed må skrives ut et nyvalg i Georgia.

Når Trump snakker om å «finne stemmer» snakker han om at dersom valgmyndighetene sjekker ut problemene Trumps advokater mener å ha funnet, så vil de oppdage mange nok ulovlige stemmer som er avlagt til at det er større enn marginen han tapte med.

- Vi kan gå gjennom signaturverifisering og finne hundretusener av signaturer, hvis du gjør det så vil du finne minst 11.779 i løpet av minutter, sier Trump i løpet av den omtalte samtalen.

Trump ber dem ikke om å finne ekstra stemmer til ham, men mener hans advokater har funnet mange nok ulovlige stemmer som skal trekkes fra stemmeantallet til å ugyldiggjøre valgresultatet.

Her kan du lese flere innlegg av George Gooding.

Pressens fremstilling

Pressen, basert på et kort og misvisende utdrag fra en times lang telefonsamtale, har bestemt seg for å fremstille dette motsatt av sannheten; de hevder at Trump presser valgansvarlig i Georgia til å finne flere stemmer til ham slik at han vinner valget.

Aftenpostens overskrift på deres nettsideforside, på en NTB-sak, er i skrivende stund: «Storavis med lydopptak: Trump ba Georgias valgansvarlige om å «finne» stemmer».

Les også: Slik stjeler mediene en milepæl fra Trump og gir den til Biden

I teksten til NTB står det: «I tillegg hintet han med trusler om konsekvenser dersom Raffensperger nektet å hjelpe ham med å «finne» flere stemmer i Trumps favør.»

Tilbake i virkeligheten, slik man kan lese selv av teksten til samtalen, har Trump advart Raffensperger om at Trumps advokater kommer til å finne mange nok ulovlige stemmer til å underkjenne valget, og at Raffensperger burde sjekke det ut selv for å ikke havne i en situasjon der han har godkjent et valgresultat som bygger på ulovlige stemmer.

Les også: Trump hermer etter Demokratene med ubeviste påstander om valgjuks

Ikke en eneste gang i denne samtalen er det snakk om å «finne flere stemmer», for det gir ingen mening; Trump ønsker å trekke stemmer fra valgresultatet i form av ulovlige stemmer, ikke legge flere til.

Stridens kjerne handler da om hvorvidt disse stemmene Trump sikter til egentlig er ulovlig avlagt, eller om dette er misforståelser av dataene som foreligger. Trumps advokater har i denne samtalen bedt om å sette seg ned med Georgias valgmyndigheter for å få klarhet i hvorvidt deres opplysninger stemmer eller ikke.

Kommer med en advarsel

Trump truer heller ikke Raffensperger med konsekvenser, men mener at han lar være å rapportere om funn av ulovlige handlinger, og at dette utgjør en risiko for Raffensperger og hans advokater fordi det er ulovlig for valgansvarlig å ikke rapportere om slike funn.

- Dette er ulovlige funn, og du kan ikke la det skje, vet du, jeg gir deg en advarsel om at du lar det skje.

Les også: Harris: Trumps forsøk på å velte valgresultatet i Georgia er maktmisbruk

Journalistene har forvandlet minus til pluss, og konstruert trusler ut av advarsler.

Som det så ofte har vært med Trump og pressen, så spriter pressen opp en ellers gyldig sak for å gjøre den mer spennende. Presidentens atferd her er ekstraordinær og kritikkverdig, men han gjør altså ikke det pressen anklager ham for.

Les også: Trump benekter antall koronadødsfall i USA

VG kjører nå en sak om at dette er verre en Watergate, og dette er etter jeg har advart dem om feilen de har gjort. Det er dessverre også svært vanlig for pressen når de blir tatt med buksene nede, de står på sitt og graver seg enda lengre ned.

Sakens virkelige kjerne

Trump ser ut til å ha misforstått noe ganske vesentlig om hva lovene i Georgia sier, nemlig at det ikke går an å gjøre om på resultatene i et valg dersom man finner ulovlige stemmer som er avlagt. Han ser ut til å tro at dersom hans advokater finner mange nok ulovlige stemmer som er avlagt, så kan disse bare trekkes fra Bidens margin og at valgmyndighetene kan «rekalkulere» tallene.

Les også: Tidligere forsvarsministre advarer mot militær innblanding i USA-valget

Dersom Trump beviser i retten at de har funnet mange nok ulovlige stemmer som er avlagt som kan skape tvil om valgresultatet, så må hele resultatet settes til side, og et nytt valg må gjennomføres. De angivelige ulovlige stemmene som er avlagt vil per nå ikke være mulig å skille fra de lovlige, og det vil derfor ikke være mulig å komme opp med nye korrigerte tall.

Det avlegges ulovlige stemmer hele tiden i USA på grunn av den desentraliserte måten valg gjennomføres på, og en del av disse er ikke avlagt ulovlig med vilje. Det er snakk om hvorvidt en velger er registrert, om de har tillatelse til å stemme i den delstaten (altså hvorvidt registreringen i delstaten er gyldig), om de har registrert seg for å stemme i flere delstater samtidig, og mange andre forhold som kan gjøre at deres stemme er ulovlig.

Les også: Trump raser mot koronatiltak: – Ødelegger livene til folk

Pressen konstruerer drama ut av en ellers interessant sak

Pressen ser ut til å være fullstendig uinteressert i hva saken egentlig angår, og hva Trump egentlig ber om at skal gjøres, fordi det er mye mer salgbart å hevde at han forsøker å utpresse valgmyndighetene til å gi ham seieren.

Uansett hvor mye pressen hater Trump og ønsker å tro det absolutt verste om ham, så kan de ikke gjøre minus om til pluss.

Når de likevel nå fremstiller denne saken fullstendig motsatt av sannheten, så beviser det nok en gang at pressen ikke er opptatt av hva som er sant, men av hva de kan hisse opp leserne sine til å tro på.

NTB, Aftenposten og VG har blitt kontaktet angående deres dekning av denne saken, der de fremstiller det som om Trump har bedt Georgias valgmyndigheter om å finne flere stemmer til ham; ingen av dem har svart.