(Nettavisen): Professor i rettsvitenskap, Terje Einarsen, har skrevet en kronikk på NRK Ytring om pressens rolle i rettssaken mot Joshua French. Einarsen mener flere norske medier har sviktet i oppgaven med å presentere det fullstendige bevisbildet i saken. I kronikken skriver juseksperten at prinsippet om varsomhet i omtale av selvmord må vike for det allmenne informasjonsbehovet i denne saken.

- Mitt anliggende er ikke å ta stilling til skyldspørsmålet. Men jeg synes sentrale elementer i saken burde kommet klarere fram, sier jusprofessor Terje Einarsen til Nettavisen.

- Jeg har min informasjon fra VGTV som hadde direktesending. Mens NRK sensurerte bort mesteparten av det som er interessant i domsavsigelsen, sier Einarsen som er tilknyttet Universitetet i Bergen.

- Viktige bevismomenter
Einarsen henviser til det han mener er viktige bevismomenter i dommen. Han fikk heller ikke lov til å referere disse momentene da han ville publisere en kronikk på NRKs Ytring.

- Man kan ikke nevne rep og man kan heller ikke nevne kniv. Dette går på French’ forklaring og referat fra dommen. Der framgår det at French har forklart at han skar ned Moland på badet med en kniv, og så fant man ikke kniven etterpå, i hvert fall ikke på badet. Det har vært et moment i domstolens bevisvurdering, sier Einarsen.

- Et annet poeng som ble nevnt i dommen, er takhøyden på badet.

- Etter en samlet vurdering festet ikke domstolen lit til French’ forklaring om at Moland hadde begått selvmord.

- Når pressen ikke refererer sentrale elementer i bevisbildet, er det også vanskelig å stille seg kritisk til annen informasjon som kommer fram, sier jusprofessoren.

- Sensurerer dommen
Einarsen sier det er media som sensurerer dommen. Han viser til at det i utgangspunktet var en offentlig domsavsigelse med full offentlighet, og med direktesendinger i flere norske kanaler.

- Da blir det litt underlig i forhold til offentlighetsprinsippet hvor poenget er at folk skal kunne kontrollere domstolene, sier han.

- Slik jeg oppfattet dommen, er det enighet mellom partene og de sakkyndige om at dødsårsaken er at Moland er kvelt med rep. Men det man er uenig om, er om han hengte seg selv på badet eller om han ble kvelt av French på cellen, sier Einarsen.

- Firkantet praksis
NRK henviser til punktet om selvmord i Vær Varsom-plakaten når de begrunner sensuren.

- Jeg har hørt NRKs forklaring. Jeg synes ikke den er god. Men jeg har skjønt at pressen har en nokså firkantet praksis med alt som gjelder selvmord. Jeg synes ikke denne begrunnelsen passer i dette tilfellet. Det er også et poeng at dommen nå er rettskraftig og at det der er lagt til grunn at det ikke var et selvmord, sier Einarsen.

- Tror du omtalen av repet og kniven vil kunne forsterke smitteeffekten for selvmord, Einarsen?

- Nei, jeg tror ikke det. Men jeg antar at hensynet til de berørte familier også har blitt vektlagt, og jeg har større forståelse for at det har vært et viktig hensyn.

Økt smitteeffekt
Leder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Lars Mehlum, roser NRK for beslutning om å utelate selvmordmetoden i dekning av Kongo-rettssaken.

- Uten at jeg kjenner til detaljene som er tatt bort fra kronikken, kan jeg på generelt grunnlag si at jeg er glad for vurderingen til NRK. Det er bra at de er oppmerksomme på denne Vær Varsom-plakaten, sier professor Lars Mehlum til Nettavisen.

- Jo mer konkret man er rundt detaljene til selvmord, jo mer sannsynlig er det at den eller dem som blir eksponert for dette gjennom media, kan bli påvirket til å gjøre noe lignende. Forskning viser at det er fare for økning i selvmord, spesielt blant unge, ved omtale av metode, sier Mehlum.

- Det er fem til syv prosent som er utløst av smitteeffekter. De som har forsket på dette har oppgitt angivelser av denne art. Det er ikke en stor andel, men det er heller ikke en forsvinnende liten andel, sier Mehlum.

- Ingen vesentlig informasjon
Nyhetsdirektør i NRK, Per Arne Kalbakk, har tidligere uttalt til egen kanal at de valgte å sensurere de mest inngående detaljene rundt dødsfallet.

- Informasjonsbehovet må ivaretas, og det veide selvsagt tungt under vurderingen om detaljene skulle sensureres eller ikke. I denne saken mener vi at detaljene ikke ville tilført saken vesentlig informasjon, sa nyhetsdirektøren.

Einarsen trekker også fram det han mener er en skjev dekning av Kongo-rettssaken.

- Det kongolesiske rettsapparatet har blitt veldig kritisert i norsk presse, og det har vært fokusert på at aktor har ropestemme. Mens andre ting som er har vært bra i prosessen, har det ikke vært like mye fokus på - som for eksempel at det har vært full offentlighet under hele forhandlingen, det har vært anledning til filmopptak av rettssaken og at dommerne synes å ha administrert rettssaken på en rolig og saklig måte, sier Einarsen.

- French fikk også forklare seg og hentet inn egne vitner. Rettssaken ble ved enkelte ganger utsatt på grunn av French’ helsetilstand. Og det ender opp med en offentlig opplest dom som er grundig. Dette er ting vi ellers verdsetter, sier han.

Det har ikke lyktes Nettavisen å komme i kontakt med French’ norske advokat, Hans Marius Graasvold onsdag kveld.