*Nettavisen* Nyheter.

Presses til å omskjære barna

Foto: Scanpix

Selv ser somaliske innvandrere på ritualet som barbarisk og ikke-muslimsk, viser forskning.

05.02.12 16:51

Ny forskning viser at somaliske innvandrere i Norge har endret syn på omskjæring, skriver Forskning.no. Som den innvandringsgruppen med størst tradisjon for kjønnslemlestelse hos jenter, er dette en positiv oppdagelse.

Presset av besteforeldre

Men til tross for ny innstilling hos foreldrene, presses de likevel til å fortsette tradisjonen av besteforeldre i hjemlandet.

Det er forsker Abdi Gele ved Høgskolen i Oslo og Akershus som har undersøkt holdningene gjennom dybdeintervjuer av 38 somaliere. De hadde alle ulike utdanningsbakgrunner, var fra 19 til 56 år, og de spurte har bodd i Norge i alt fra to til 22 år.

- Selv om denne innvandrergruppen ofte oppfattes som positivt innstilt til kjønnslemlestelse, har det manglet studier som ser på om eksil-somaliere påvirkes av holdningene i landet de flytter til, sier Gele til Forskning.no.

Klikk på bildet for å forstørre.


At somaliske innvandrere fortsatt presses av besteforeldre i Somalia er et stort problem.

- I somalisk kultur tas beslutninger ut fra bestående hierarkier og deles med den utvidede familien, som inkluderer far, mor, bestemor, bestefar, svigerforeldre og så videre. Beslutninger som tas av besteforeldre, er ofte de mest respekterte, sier han.

Mødre som har utvandret til vestlig land har blitt i stand til selv å ta de endelige avgjørelsene om saker som gjelder dem selv og deres barn.

Likevel kan press fra besteforeldre forhindre at omskjæringstradisjonen utryddes blant somaliere i eksil.

- Derfor bør bevisstgjøringskampanjer og innsats mot kjønnslemlestelse utvides til land der kjønnslemlestelse praktiseres og hvor det utøves press på innvandrere i Vesten, sier Gele.

Styrker innsats mot kjønnslemlestelse
Statssekretær Henriette Killi Westhrin (SV) i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sier at innsatsen mot kjønnslemlestelse gjøres nasjonalt og internasjonalt og gir gjensidig påvirkning.

- I 2012 har regjeringen videreført ordningen med integreringsrådgiverne ved utvalgte norske utenriksstasjoner. Disse skal bidra til å øke kompetansen om transnasjonale familieliv som følge av migrasjon og bidra til styrket innsats mot blant annet kjønnslemlestelse, sier Westhrin til Nettavisen.

Hu forteller at det er gjennomført mange tiltak for å forebygge kjønnslemlestelse og bidra til holdningsendring hos berørte grupper.

- Vi vet imidlertid ikke hvor mange som faktisk velger bort praksisen. Vår erfaring er at holdningsendringer skjer over tid og at det forebyggende arbeidet derfor må være langsiktig.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Ilja C. Hendel

I strid med religionen
Så å si alle i utvalget var enig i at det ikke finnes noen gudgitte lover som gir støtte til praksisen, noe som gjør den i strid med islamske prinsipper.

- Den forbedrede kunnskapen om de religiøse sidene ved kjønnslemlestelse som vi ser hos somaliere i Oslo, viser at disse miljøene er på vei bort fra tidligere holdninger til kjønnslemlestelse, sier Gele.

De omskjærte mister status
En av de mer banebrytende avsløringene, er at det ikke lenger gir høyere status å være omskåret. Tvert om løftes statusen både blant kvinner og menn om man er naturlig.

- Dette avviker fra den opprinnelige oppfatningen hvor det å ikke være omskåret ble sett på som en skam, ikke bare for jentene selv, men også for deres familier, sier Gele.

Et flertall av mennene i studien ønsket også å gifte seg med jenter som ikke er omskåret.

Hovedgrunnen til at de nå har skiftet syn, påpeker Abdi Gele, er at de somaliske innvandrerne nå har økt kunnskap om helsevirkningene og at storsamfunnet er negativt til praksisen.

Foreldre som velger å omskjære datteren, gjør det for å øke hennes mulighet til å bli gift.

- Hvis somaliske menn i Oslo foretrekker kvinner som ikke er omskåret, er det liten sjanse for at foreldrene vil velge dette. Da det bare vil gjøre det verre for datteren, forteller han.

Praksisomfanget ikke kartlagt
Gele kan ikke konkludere sikkert med at somaliere i Oslo har forandret sin atferd når det gjelder kjønnslemlestelse siden utvalget ikke er representativt.

Den viktigste oppdagelsen er likevel foreldrenes nye innstilling om å ikke ta initiativ til kjønnslemlestelse av sine døtrene er snudd. Det å være omskåret er ikke lenger et statussymbol.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.