Gå til sidens hovedinnhold

Prestene sier ja til å vie homofile

Oslo (NTB): Norske prester toner for første gang tydelig flagg i homofilidebatten. Et enstemmig sentralstyre i Presteforeningen sier ja til at homofile skal få gifte seg i kirken.

Leder i Presteforeningen, Gunnar Mindestrømmen, tar nå til orde for at Kirkemøtet må gjøre et vedtak som sørger for at en vigselsliturgi som også omfatter homofile, kommer på plass, skriver Vårt Land. Med seg har han sentralstyret i Presteforeningen, foreningen som organiserer det store flertallet av Den norske kirkens prester.

- Mange prester opplever det nå vanskelig for sin samvittighet at de ikke får lov til å vie likekjønnede. Bispemøtet har foretatt en læremessig avklaring som innebærer at kirken anerkjenner homofilt samliv. Den naturlige slutning av det er å åpne for at likekjønnede par kan vies i kirken, sier Gunnar Mindestrømmen.

Saken blir grundigere behandlet på Kirkerådets møte 20. februar, og deretter på Kirkemøtet i april. (©NTB)

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis