Gå til sidens hovedinnhold

Problemene som folk kjenner på kroppen, men som Høyre gjemmer vekk

Forskjellene på folk øker. Men Henrik Asheim forsøker å skyve problemene under teppet.

Nils Kristen Sandtrøen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

Regjeringens egne tall viser at så mange som 3 av 10 husholdninger har fått lavere i disponibel inntekt siden 2013. I sterk kontrast til dette hevdet Asheim på Politisk kvarter tidligere i år at «alle har jo fått en veldig vekst i inntektene og sin kjøpekraft».

Når regjeringen blir konfrontert med hverdagen til folk dem som fortjener bedre styring av landet vårt og bedre fordeling, forsøker de ofte å avlede oppmerksomheten og avfeie problemer.

Flere i Norge blir for eksempel skjøvet over på sosialhjelp eller ut i ingenting på grunn av statsminister Solbergs usosiale kutt i arbeidsavklaringspenger.

Det er alvor for enkeltmennesker og familier som rammes. Dersom enkelte høyrepolitikere hevder dette er «skremselspropaganda», må det være for at de selv ikke har kjent det på kroppen.

Les også

Arbeiderpartiet ser kriser på høylys dag

Best mulig liv for flest mulig

Som folkevalgte er det vår oppgave å sørge for at flest mulig fåret best mulig liv. Arbeiderpartiet jobber for sosialt demokrati og fellesskap. Høyreregjeringen tror ideologisk på et marked med svakere styring hvor pengene får bestemme mer.

Mens vi lytter til vanlige folks behov, lytter de til dem med mye penger.

Høyres privatisering av jernbanen er eksempelvis et tapsprosjekt for det breie lag av befolkninga. Mer verdier skal sendes ut. Hardtarbeidende renholdere av togene, som i en årrekke har stått opp tidlig om morran for fellesskapet, må punge ut for at konsernsjefen i GoAhead, som har mislyktes i Storbritannia, og hever et tosifret antall millioner i lederlønn, skal ta enda mer.

Les også

Knusende nederlag for Vy sparer skattebetalerne for milliardbeløp

Pengene som brukes opp på flere unødvendige direktørlønninger på jernbanen, kan brukes mer fornuftig andre steder. For eksempel er det utfordringer innenfor helsetjenesten. Det er mangel på fastleger. Sykehusene våre må styrkes. To tredjedeler av våre arbeidshelter innen helse, pleie og omsorg i kommunene har bare deltidsstillinger.

For deltidsarbeidende som får for lave inntekter til å skaffe seg egen bolig, er dette naturligvis et problem. Dersom dette hadde rammet Asheim selv, er det mulig han hadde kalt det en «krise»?

Prinsippet om å gjøre mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg, er en god holdning. For det er grunn til å være kritisk når enkelte politikere later som det ikke finnes problemer i samfunnet som må løses når vanlige folk kjenner dem på kroppen.

Tid for sterkere fellesskap

Sannheten er at selv om landet vårt aldri har hatt mer penger per person samlet sett, så går samfunnsutviklingen motsatt av vei av det vi ønsker på flere områder.

Forskjellene øker. Husholdningenes gjeld øker betydelig mer enn inntektene, og flere enkeltpersoner står på stedet hvil, eller har til og med lavere reallønninger nå enn de hadde for ti år siden.

Les også

10 ting som kjennetegner fattige barn i Norge

Og til tross flere år med snakk om omstilling av norsk økonomi, så er Norges underskudd på handelsbalansen utenom petroleum stadig større. I fjor var underskuddet kommet opp i 250 000 millioner kroner. De ferskeste halvårstallene fra SSB viser at underskuddet kan bli enda mer betenkelig for 2019. Dette påvirker framtidsutsiktene for å få jobb, og framtida til velferdsstaten.

Samtidig som alt dette skjer, vet vi stadig mer om at land med større økonomiske forskjeller gir dårligere helse, mer utrygghet og at skjev fordeling bidrar til at tillit i samfunnet svekkes.

Det er derfor avgjørende med et oppgjør mot de økende forskjellene. Vi skal være et samfunn hvor alle har gode liv uansett hvor vi har vokst opp og hvilket yrke vi har.

Les også

Barnefattigdom eksploderer: - Venstresiden tror liberal innvandringspolitikk ikke får konsekvenser


Tida er inne for et positivt skifte og sterkere fellesskap. Tida er her for å stemme for et rettferdig Norge for framtida.Det er også grunnen til at den norske sosialdemokratiske velferdsstaten er en populær suksess. Folk sier ja til sterkere fellesskap og nei til salg og privatisering av alt fra jernbanen til eldresomsorgen.

Kommentarer til denne saken