Leverandøren av pass og nasjonale ID-kort, Thales, har avdekket en feil som kan berøre et helt parti med nasjonale ID-kort. Leveringstiden øker til 6–7 uker.

– Dette betyr at leveringstiden øker til seks til sju uker for søknader mottatt fra og med i dag, 26. august, opplyser Politidirektoratet i en pressemelding.

Leverandøren melder at det vil ta fem uker før de vil klare å få produsert opp nye nasjonale ID-kort. Dette problemet kommer etter måneder med produksjonsutfordringer og etterslep på pass.

– Dette er alvorlig og det har vi kommunisert tydelig til Thales, og det vil bli fulgt opp videre. Vi er opptatt av at personer som har et umiddelbart behov skal sikres et nasjonalt ID-kort raskt, dersom de kan dokumentere det. Ellers vil man få tilbud om et nødpass etter gjeldende kriterier, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Han forteller at de har fått informasjon om det kunne være en svakhet mellom antenne og chip i ID-kortene, noe som gjorde at chipen ikke kunne leses av.

– Etter testing sier Thales i dag at de ikke har oversikt ennå om dette berører hele partiet som skulle til Norge, eller kun en mindre del. Derfor velger Politidirektoratet nå å vente på et nytt parti slik at vi skal være trygge på at folk får et helt sikkert identitetsdokument og ikke kommer i en vanskelig situasjon når de bruker kortet, sier Vandvik.