Siden 2009 har 12 år gamle jenter fått HPV-vaksinen mot livmorhalskreft gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Men de som var eldre enn 12 år da vaksinen ble innført har ikke fått noe tilbud om denne fra staten. Det til tross for at Folkehelseinstituttet allerede i 2007 anbefalte at det burde bli satt i gang en innhentingsvaksinasjon, hvor eldre jenter også fikk tilbud om vaksinen.

Det er en skam for norske politikere, mener professor ved Haukeland Universitetssykehus, Ole-Erik Iversen, som har forsket på effekten av HPV-vaksinener i femten år.

- For hvert årskull på 30.000 jenter som går inn i voksenlivet uvaksinert, vil 3000 får behandlingstrengende celleforandringer, 300 får livmorhalskreft, 3000 får kjønnsvorter og mange får senaborter på grunn av at de har vært gjennom behandling av alvorlige celleforandringer. Det fører også til at mange føder for tidlig. Mesteparten av dette kunne vært forhindret ved vaksinering, sier Iversen til Nettavisen.

- Dette gjør vi med åpne øyne

Han legger til at fra vaksinen kom i bruk i skoleåret 2009/2010 og frem til i dag er det fem årskull som har gått uvaksinert inn i voksenlivet.

- Folkehelseinstituttet anbefalte en innhentingsvaksinering allerede i 2007 for jenter opp til 16 år, minimum. Dette gjorde de etter en grundig gjennomgang av dokumentasjon, men Bjarne Håkon Hanssen som var helseminister den gang sa at det var for dyrt, sier Iversen.

Men han kritiserer også Høyre og Frp-regjeringen, som heller ikke har fått på plass en vaksinering av jentene som har falt utenfor HPV-vaksineringen i barnevaksinasjonsprogrammet.

- Vi sender flere årskull ut i voksenlivet uten vaksine. Dette gjør man med åpne øyne med den begrunnelse at det blir for dyrt. Det er pinlig, sier Iversen.

LES OGSÅ: Ingen HPV-vaksinerte har fått livmorhalskreft

- Så snart som mulig

Professoren legger til at Danmark og Sverige, i tillegg til flere andre land, tilbyr vaksine til jenter og kvinner opp til 26 år.

- Norge har heller ikke gitt kvinner muligheten til å få vaksinen på blå resept, som vil si at de får refundert den delen av kjøpesummen som går over vanlig egenandel, sier Iversen.

Han mener politikerne må sette i gang et vaksineprogram for jenter opp til 26 år så snart som mulig.

- Vi er allerede for sent ute. Jeg som er gynekolog og alle mine kolleger er jo fortvilt når vi hver dag ser hvor mye sykdom det er, og vet at vi har mye dårligere forebygging enn vi burde, sier han.

LES OGSÅ: Dette lurer vi på om livmorhalskreft

HPV-epidemi

Iversen mener også at vi nå har en HPV-epidemi. HPV-virus kan ikke bare føre til livmorhalskreft, men også kjønnsvorter, kreft i endetarm, svelg og penis. Iversen forklarer at heterofile menn vil bli beskyttet gjennom flokkimmuniteten, dersom kvinnene er vaksinert.

- Vi har en HPV-epidemi. Det vet vi fordi det i sammenlignbare land som registrerer kjønnsvorter har tilfellene av dette økt med 6-700 prosent. Vi vet ikke hvor mye tilfeller av kjønnsvorter har økt i Norge, men vi vet at HPV16 økte med tusen prosent fra 1973 til 1995, sier han.

HPV-virus er seksuellt overførbart, og er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. Ca. 70 prosent av oss blir smittet i løpet av livet. Mot akkurat HPV-viruset har kondom heller ikke så god effekt.

- Kondomer beskytter ikke så godt mot HPV, sier Iversen.

Hovedmålet med vaksinen er å beskytte jenter mot de to HPV-typene som oftest er årsak til livmorhalskreft.

Iversen har på forespørsel fra Kreftforeningen arbeidet med klinisk utprøving av alle de tre godkjente HPV-vaksinene, Cervarix, Gardasil og Gardasil9. Dette jobber han fortsatt med.

- Han har rett i at vi er sent ute

Ellen Furuseth, lege og avdelingsdirektør ved vaksineavdelingen i Folkehelseinstituttet, er enig med Iversen i at jenter og kvinner opp til 26 år bør få vaksinen. Høsten 2014 utvidet Folkehelseinstituttet anbefalingen sin om innhentingsvaksine til å også omfatte kvinner opp til 26 år.

- Det gjorde vi etter en ny analyse fra Kunnskapssenteret, og disse anbefalingene står fortsatt ved lag, sier Furuseth til Nettavisen.

Hun legger til at for hvert år som går er det flere og flere av jentene som er født før 1997, og dermed ikke fikk tilbud om vaksinen, som har debutert seksuelt og som smittes med HPV-virus.

- Dermed blir også andelen av disse som kan tjene på HPV-vaksine mindre. Slik sett har Iversen rett i at vi er for sent ute. Lievel konkluderte Kunnskapssenteret med at innhentingsvaksinasjon av kvinner opp til 26 år ville være kostnadseffektivt, sier hun.

Men hun presiserer at det at man har debutert seksuelt ikke er ensbetydende med at man har en pågående HPV-infeksjon.

LES OGSÅ: Dansk overlege advarer unge jenter mot sterk trening før HPV-vaksinen

LES OGSÅ: Få alvorlige bivirkninger av HPV-vaksine

Anbefaling til alle

- Disse trenger ikke ennå å ha blitt smittet, eller de kan ha kvittet seg med infeksjonen og dermed kunne ha effekt av vaksine. Vår anbefaling gjelder alle kvinner opp til 26 år uavhengig av om de har debutert eller ikke. På befolkningsnivå vil likevel effekten bli lavere hos disse enn hos syvendeklassingene, fordi en viss andel har en pågående infeksjon med HPV 16 og/eller 18 som er de to kreftfremkallende virusene vaksinen beskytter mot, sier hun.

Nettavisen har vært i kontakt med kommunikasjonsavdelingen i Helse og omsorgsdepartementet, som uttalte at det eneste de kan si på nåværende tidspunkt er at dette er et tema de ser på i departementet.

LES OGSÅ: Nyutviklet HPV-vaksine mer effektiv enn dagens