Lærerstreiken trappes opp igjen: 1800 nye lærere tas ut i streik mandag.

Dermed kommer Utdanningsforbundet til å ha 8100 medlemmer i streik. I tillegg er det drøyt hundre medlemmer fra Skolenes landsforbund og Lektorlaget i streik.

Les også: Sparer millioner på lærerstreiken

– Fører til mange ulike skader

Barnepsykolog og professor emeritus ved Universitetet i Tromsø, Willy-Tore Mørch, er en av dem som nå roper varsku:

– Det å bli frarøvet muligheten til å gå på skole over tid fører til mange ulike skader hos elever, sier Mørch på telefon fra Italia til Nettavisen.

Han sikter særlig til de som er «ekstra sårbare», hvor skolearenaen er avgjørende på vei til bedre psykisk helse.

Les også: - Jeg blir selvfølgelig redd

– Mange elever settes tilbake i veldige mange fag, og dette skjer nå, like etter flere år med pandemi, sier han - og legger ikke noe imellom:

– Dagens streik kan føre til ekstra psykiske helseplager hos noen.

Mørch bemerker at i motsetning til under pandemien, vil heller ikke elever tilbys nettundervisning når lærerne er i streik.

Les også: Vi nekter å ofre datteren vår for lærernes lønn

– Fare for liv og helse

– Dermed blir det totalt fravær. Det er ikke bra.

For å kunne avslutte en streik med «tvungen lønnsnemnd», må det være fare for liv og helse - hvilket Mørch mener det er med dagens lærerstreik.

– Da jeg foreslo at «pysisk helse» bør vurderes konkret, fikk jeg klar beskjed fra Helsedirektoratet om at det ikke var mulig. Likevel - jeg mener staten bør gripe inn nå, hvis ikke partene kan settes seg til forhandlingsbordet å bli enige.

– Staten bør nå virkelig vurdere om dette blir for stor belastning for elever og foreldre, ifølge den erfarne barnepsykologen.

Les også: Lærerstreiken må stanses

– Nå må denne streiken avblåses

Mørch viser til at leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, ønsker å oppnå tre ting med streiken; heve lønnsnivået, rekruttere flere lærere og hente tilbake lærere som nå har forlatt sin lærergjerning.

– De to siste punktene har han ikke sjans til å oppnå med en streik! Det er sikkert. Du tiltrekker deg ikke flere lærere gjennom en streik, mener han.

– Fare for liv og helse

Kommunikasjonssjef Nina Vedholm i Helsetilsynet sier de ikke vil gå inn i lærerstreiken:

– Vi sjekker om lovlige konflikter fører til at helsetjenester ikke kan ta vare på befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester. Lærerstreiken berører ikke dette, og derfor går vi ikke inn i lærerstreiken, uttalte Vedholm til NRK 30. august.

Til tross for høye ambisjoner, peker selvmordsstatistikken feil vei.

Selvmordstallene for 2021 i Dødsårsaksregisteret viser at totalt 658 nordmenn tok sitt eget liv i fjor.

– Dette er en dårlig nyhet og langt unna både vår og regjeringens nullvisjon for selvmord i Norge, sa generalsekretær i Leve – landsforeningen for etterlatte ved selvmord, Knut Harald Ulland, til NTB da tallene ble kjent i sommer.