Se video hvor professoren stiller seg kritisk til de norske koronarådene:

–Jeg mener ut i fra dagens smittevernregler, også i den nye veilederen, så burde man gå over til digital undervisning. Grunnen til det er at vi har ganske symptomatisk smitte blant barn, og vi har ikke oversikt over hva som foregår. Vi vet at den ene meteren den har aldri vært tilstrekkelig.

Det sier Jörn Klein, professor i mikrobiologi og smittevern ved USN til programleder Fredrik Solvang under torsdagens Debatten-sending på NRK.

Han mener den nye smittevernveilederen som kom til bruk for skolene tidligere denne uken har potensiale for forbedring.

Anbefalte munnbind i klasserom

Tidligere har han selv levert et alternativt forslag til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Det omfattet elevene også skulle bruke munnbind i klasserommet også. De skulle videre testes to ganger i uken.

– Det gjør man i Sveits og Tyskland uten problemer, sier Klein.

Assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet følger opp:

– Det er veldig stor forskjell på skoler og kommuner, og derfor er det å være målrettet og å teste mange nøkkelen for å lykkes. Vi må få smittenivåene ned i disse aldersgruppene, det er vi helt enige i.

Les også: Ny veileder for VGS: Anbefaler elever å bruke munnbind på skolen

Anne Kjersti Befring, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett (UiO) stiller spørsmål ved om dagens tiltak fungerer optimalt.

– Jeg tror også vi må vurdere hvordan reglene har fungert. Det har vært lukket ned ganske lenge i Oslo. Så ser vi at smitten øker. Hvorfor virker det ikke? Er det fordi folk ikke etterlever reglene, fordi reglene ikke håndheves eller fordi de ikke er målrettet nok?, sier hun.

– Én-meteren har aldri vært nok

Programleder Fredrik Solvang spør om andre land får ned smitten, selv om skolene blir holdt åpne.

Hva er erfaringen fra andre land? Får de ned smitten uten å stenge skolene?

– Det får de i Sveits, som er relativt likt sammenlignet med Norge i antall. Og de hadde en alvorlig smitte. De får med munnbind i klassene og med testing to ganger i uken en kontrollert og trygg skoletilværelse. Det mener jeg er til barns beste, svarer Klein.

Klein poengterer at én-meteren aldri har vært nok i resten av verden. Men det har det i Norge.

– I helsevesenet blir det også sagt at man ikke skal bruke munnbind alt for ofte, fordi risikoen for å smitte seg selv er for høyt.

– Alt er annerledes i Norge. Hvorfor er Norge et så annerledesland? Publikasjoner i «Nature» og «The Landcet» som viser at disse tiltakene er riktige, sier Klein.

Nakstad peker på at Norge, i motsetning til mange andre land i Europa har klart å holde skoler, barnehager og veldig mye av samfunnsapparatet i gang helt siden nedstengingen

– Det har vi klart fordi kommuner har vært veldig flinke til å teste og smittespore. Alle har tatt ansvar, og også skolene har vært flinke på smittevern. Det har gått tjent og har tjent oss og elevene bra - helt fram til nå.

Han fortsetter:

– Nå står vi i en situasjon med mutert virus, som gjør at de tiltakene vi hadde før ikke nødvendigvis er tilstrekkelig lenger. Det er det som er utfordringen nå. Nå må vi se på disse tingene. Derfor er veilederen nå revidert. Derfor planlegger vi massetesting på skolene etter påske.

Nakstad presiserer at det som blir gjort smittevernmessig i Norge ikke nødvendigvis er nok overalt, men mener at Norge har kommet lang med det hittil i pandemien.