Politikerne vil få ned sykefraværet og redusere helseutgiftene gjennom forebygging og rehabilitering. Men forebyggende helsearbeid reduserer ikke sykefraværet, hevder medisinprofessor Holger Ursin ifølge Dagens Næringsliv.

Til avisa sier han at forebygging kan bedre folkehelsen, men at det ikke er noen dokumentert effekt på sykefraværet. Når det gjelder rehabilitering, mener Ursin det er meningsløst å styre satsingen etter brukertilfredshet. Ifølge professoren finnes det ikke kjente metoder for å få uføre tilbake i jobb.

- Det er jo helt ufattelig at det går an å bruke så mye penger på noe man ikke har peiling på hvordan virker. Nav øser ut hundrevis av millioner kroner til rehabliteringsinstitusjoner og tiltak, uten at de bruker én eneste krone til å dokumentere at det de kjøper for pengene faktisk virker, sier Ursin ifølge Dagens Næringsliv.