Den betente konflikten mellom reindriftssamene på Fosen og staten har herjet i den norske samfunnsdebatten de siste ukene. Høyesterett konkluderte i oktober 2021 at konsesjonene for to av anleggene er ugyldige, da de bryter med menneskerettighetene fordi de hindrer reindriftssamenes kulturøvelse.

Demonstranter lenket seg til norske departement med et klart budskap: Vindmøllene må rives.

Nå tar Ole Jørgen Benedictow, historieprofessor ved Universitetet i Oslo, et oppgjør med hele debatten.

– Hele diskusjonen er bygget på feilaktige fakta. Jeg håper å bidra til en mer faktabasert diskusjon om samefolket, deres historie og deres rettigheter, sier han til Nettavisen.

– De roper høyest

Onsdag kveld publiserte Aftenposten et leserinnlegg av professoren med tittelen «Samiske reinsdyrfamilier er ikke urfolket på Fosen».

Der åpner professoren med et oppgjør mot hvorvidt reinsamene faktisk har status som urfolk i Norge eller ikke.

«I den pågående intensive offentlige diskurs om samefolkets rettigheter som følger av deres status som urfolk, antas det allment som en sannhet at samene er et urfolk i Norge.»

Les også

Samenes krav om å fjerne vindturbiner koster tre millioner kroner per reinsdyr

Historieprofessoren er klar: Det norsk-etniske folk er urfolket i Norge. Da de første arkeologiske sporene av samer i Norge hadde norsk-etniske mennesker allerede bodd i landet i over 10.000 år. De første sporene av reindriftssamer stammer fra 1600-tallet i Norge.

Basert på definisjonen at urfolk er de som kom først og bebodde landet, er ikke samene urfolk, mener professoren.

Benedictow utdyper ovenfor Nettavisen at han flere ganger tidligere har skrevet innlegg om det samme.

– Jeg er forbauset over at ingen tilsynelatende har fanget opp dette og vært interessert i å korrigere saken. De er ikke urfolket i Norge, men reinsamene roper høyest, noe som er veldig i tiden med identitetspolitikk, Det er merkelig at ingen stiller spørsmål ved om det er sant at de er urfolk eller ikke, konstaterer han.

Sametingspresident Silje Karine Muotka reagerer sterkt på Benedictows uttalelser.

Muotka trekker frem at Fosen-saken ikke handler om ILO-konvensjonens vern av urfolks rettigheter, men om menneskerettslovgivningen. Konvensjonen gjelder for folk som var til stede i området da landegrensene ble fastsatt. I grensekonvensjonen av 1826 var sist gang disse landegrensene ble fastsatt.

– Så innlegget er uten mening i forhold til urfolksdefinisjonen og uten mening i forbindelse med Fosen-saken, sier Muotka.

– Har høyesterett vært informert?

Hvorvidt vindmøllene bør rives eller ikke, vil ikke professoren uttale seg om.

«Utviklingen av samisk reinsdyrdrift hører hjemme i en historiefaglig sammenheng som ikke forholder seg til samefolkets urfolksstatus og dens tilknytning til nomadisk reinsdyrdrift (og gjelder relativt få familier).»

Nettavisen har tidligere skrevet om at ingen av de 33 som driver reindrift på Fosen var i Oslo da demonstrasjonene begynte i slutten av februar.

Listhaug vil fjerne samenes rettigheter: – Er sterke reaksjoner

Benedictow stusser over at det tilsynelatende virker som ingen som har behandlet vindmølle-saken har fanget opp det han trekker frem som faktuelt riktig.

– Jeg er også overrasket hvorfor ikke dette ble tatt opp i Høyesterettdommen i Fosen-saken og jeg lurer på om de har vært riktig informert, sier han.

Benedictow viser til funn av helleristninger fra Fosen-området tilbake til eldre steinalder. Norsk-etniske jeger- og sanker-folk har konkret brukt området i mange tusen år før samiske jeger-sanker folk kan ha kommet dit.

– Ut ifra en definisjon som er lansert, at noe er etablert før det utvikles full statlig struktur, så er det urfolk. Dette er en uvanlig definisjon, som virker å være tilpasset den norske diskursen, forklarer han og legger til:

– I diskusjonen om samefolkets urfolksstatus omtales samene som urfolk uten forbehold og uten referanse til at det etnisk-norske folket har et nærvær i Norge som går 10 000 år lenger tilbake i tid.

– Ingen relevans for Fosen-saken

Sametingspresident, Silje Karina Muotka, reagerer sterkt på Benedictows uttalelser.

– Fosen-saken dreier seg om kultur- og minoritetsvern etter artikkel 27 i konvensjonen om sivile og politiske rettigheter som konkret er menneskerettslovgivningen. Hans betraktninger har ingen relevans for Fosen-saken, forteller hun.

– Diskusjonen har jo omhandlet reinsamenes rettigheter, som følge av denne konvensjonen, er det ikke da relevant å se på hvilken status reinsamene har?

– Han bruker ting Høyesterett ikke har brukt i sin vurdering. Dette er minoritetsvernet og kulturstatusen og ikke urfolksstatusen. Det innlegget får være en del i et historiefaglig diskusjon og ikke noe som har noe å si for Fosen-saken, konstaterer Muotka.