Gå til sidens hovedinnhold

Prognoser: Dobbelt så mange kan rammes av ekstrem tørke innen 2100

To tredeler av jordas landareal ser ut til å få betydelig redusert ferskvannstilgang innen 2100. Dobbelt så mange kan rammes av ekstrem tørke, ifølge forskere.

Det skyldes i hovedsak klimaendringer, ifølge en forskningsartikkel publisert i klimatidsskriftet til Nature.

Selv i et scenario med moderat nedgang i utslipp av klimagasser, vil andelen av jordas landområder som rammes av ekstrem tørke, øke fra 3 prosent til 7 prosent, heter det.

Det vil medføre at antall mennesker som står i fare for å rammes av slik tørke, øker fra 230 til rundt 500 millioner.

Forskerne spår «særdeles alarmerende» vannmangel i Amazonasbekkenet, det sørlige Afrika, Middelhavsregionen og i deler av USA, sier hovedforfatter Yadu Pokhrel fra Michigan State University til AFP.

Les også: Klimaendringer fører til edderkopp-eksplosjon

Skyldes klimaendringer

Ifølge studien kan én av tolv på verdensbasis rammes av alvorlig vannmangel hvert år innen 2100, opp fra et snitt på om lag én av 33 mot slutten av forrige århundre, om det ikke lykkes å kutte utslippet av klimagasser.

– Disse nedgangene i vannlagrene og oppgang i framtidige tørkeperioder, er drevet primært av klimaendringer, og ikke ressursforvaltning, som irrigasjon og pumping av grunnvann, sier Pokhrel.

Mennesker har blitt rammet av tørke siden lenge før utslipp av klimagasser fra forbruket av fossile energikilder førte til global oppvarming. Men data hentet inn både fra jorden og fra satellitter, levner liten tvil om at klimaendringene forsterker varigheten og intensiteten.

De mulige konsekvensene ble åpenbare da vannreservoarene som forsyner Sør-Afrikas hovedstad Cape Town og byens 3,7 millioner innbyggere, tørket ut i 2018 etter en tørkeperiode på flere år. Begrepet «day zero», for dagen vannet tar slutt, ble lansert.

Den globale oppvarmingen til nå, litt over 1 grad siden midten av det 19. århundret, har tredoblet sannsynligheten for lignende tørkeperioder, har tidligere forskning vist. Om temperaturen fortsetter å øke til 2 grader over førindustriell temperatur, vil risikoen tredobles igjen.

Les også: Bompengepartiet hyrer advokat for å stoppe utslippsfrie soner: - Vi kommer til å forfølge Oslo kommune

Flere kriser

Mexico by er i en vannkrise, mens California, USAs mest folkerike delstat, har slitt med regnmangel i brorparten av det siste tiåret.

– Bekymringen øker for at mange regioner i verden kan stå overfor lignende vannkriser i de kommende tiårene, skriver Pokhrel og kollegaen Farshid Felfelani i en kommentar publisert i The Conversation.

Pokhrel har sammen med en gruppe internasjonale hydrologer og ingeniører beregnet klimaendringers påvirkning på såkalt terrestrisk vannlagring, som er den totale mengden vann som er lagret eller tilgjengelig på land på kloden.

Forskerne har brukt en rekke hydrologiske modeller sammen med data om den terrestriske vannlagringen fra Nasas to Grace-satellitter, som gikk i bane rundt Jorden i formasjon med hverandre i 15 år fram til 2017.

Les også: Bjarne Brøndbo satser 35 millioner kroner i bilbransjen: Skal gjøre familiebedriften størst i Norge

To FN-scenarioer

For å måle påvirkningen klimaendringene vil ha, har forskerne målt de innsamlede dataene opp mot to klimascenarioer fra FNs klimapanel (IPCC).

Ett av dem antar at utslippene kuttes nok til at den globale oppvarmingen ikke blir mer enn 2 grader over førindustriell tid, i tråd med Parisavtalen fra 2015.

I tråd med det første scenarioet vil antall moderate til alvorlige tørkeperioder øke fram til rundt 2050, før det stabiliserer seg. Episoder med ekstrem vannmangel vil imidlertid fortsette å øke i antallet.

I det andre scenarioet, som er kjent som RCP 6.0, kan antall «mennesker som lever under ekstrem og eksepsjonell tørke mer enn dobles innen 2100, med en økning fra 3 prosent i nær fortid til mer enn 8 prosent» av Jordas befolkning, ifølge Pokhrel.

Les også: Nå fjernes enda en elbil-fordel i Oslo – må ha passasjerer i bilen for å kjøre i kollektivfelt

Kommentarer til denne saken