Det var i februar at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) la fram sin Trusselvurdering 2019. Her slo de fast med nokså sikker penn at ...

"Den mest alvorlige terrortrusselen i 2019 vil fortsatt komme fra ekstreme islamistiske grupper. Det vurderes som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å utføre terrorangrep her i landet."

Trusselen fra ytre høyre hadde de derimot mindre tro på:

"Det er lite sannsynlig at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i 2019, ettersom de fremdeles fokuserer på radikalisering og organisasjonsbygging."

Det er lett å være etterpåklok. Men dette kan vise seg å ha vært en feilvurdering av PST. Og siden etterpåklokskap er bedre enn ingen klokskap, bør PST nå snarest sette seg ned og revurdere trusselbildet for resten av 2019.

Trusselen fra eventuelle islamistiske grupper må selvsagt ikke nedtones.

Men terrorangrepet i Bærum lørdag viser med tydelighet at det også finnes andre grupper eller enkeltpersoner i det norske samfunnet som, inspirert av forbilder i inn- eller utland, kan tenkes å gjennomføre terror.

Hvorvidt PST burde sett dette tidligere, er vanskelig å si, men allerede nå vet vi at 21-åringen har vært aktiv på nettet - i grupper som har eller burde vært overvåket av politiet.

Dette vil vi forhåpentligvis vite mer om etter som etterforskningen og avhørene av Philip Manshaus kommer i gang. Men som sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen skriver:

"Det vi vet foreløpig skremmer fordi handlingsmønsteret ligner mange tilsvarende saker med en voldelig blanding av hat mot muslimer og ønske om å utføre massedrap."

Terror eller voldelige aksjoner mot utvalgte folkegrupper er noe av det verst tenkelige som kan ramme et samfunn. Hadde det ikke vært for den 65 år gamle helten Mohamed Rafiq, som klarte å overmanne gjerningsmannen, kunne vi i dag stått overfor en nasjonal katastrofe med eskalerende hat på begge sider.

Derfor må alle tenkelige ressurser settes inn for å gjøre de riktige prioriteringene, slik at liknende planer kan avsløres før de skjer.