I begynnelsen av februar ble en tenåring med syrisk statsborgerskap pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Oslo øst, siktet for terrorplanlegging.

Gutten har hele tiden nektet straffskyld og har nektet å forklare seg for politiet.

PST mener funn på mobilen hans styrker mistanken om terrorplanlegging. Funn av kommunikasjon på appen Telegram, på siktedes mobiltelefon, viser at det var en bruksanvisning for å lage bombe med enkle midler.

«Disse bevisene styrker mistanken mot siktede», heter det i den ferske fengslingskjennelsen.

Les også: PST frykter at terrorsiktet 16-åring er inspirert av IS og Al Qaida

Mulig terrorrettssak i mai/juni

Fredag ble 16-åringen varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll. Forsvarer for den terrorsiktede gutten varsler at avgjørelsen blir anket.

- Vi mener fengsling er uforholdsmessig nå. Hovedforhandling er ikke forhåndsberammet ennå, og fengsling i et slikt tidsperspektiv må uansett anses uforholdsmessig, sier advokat Andreas Berg Fevang til Nettavisen.

- Fengslingen utgjør en svært vanskelig situasjon for siktede i hans unge alder.

PST mener det både er bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare dersom 16-åringen løslates. De frykter blant annet at han vil påvirke to familiemedlemmer.

- Politiet har hatt god tid på å gjennomføre de etterforskningsskrittene som tingretten nå begrunner bevisforspillelsesfaren med. Etter vårt syn er ikke vilkårene for å konstatere bevisforspillelsesfare oppfylt, sier Berg Fevang.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få en kommentar fra PST til denne saken.

Men de tar sikte på at etterforskningen er helt ferdig på forsommeren og en rettssak er antatt å bli berammet i mai/juni med en varighet på tre uker.

Les også: 16-åring er terrorsiktet. Familiemedlemmer skjønner ikke hvorfor gutten er pågrepet

PST ønsker å holde gutten varetektsfengslet frem til rettssaken.

Den terrorsiktede gutten er plassert i et fengsel for ungdom hvor grunnleggende behov for skolegang, sosial kontakt og voksenstøtte blir ivaretatt, mener retten.

«Han møter opp og gjør det han skal. (...). Han har også gradvis begynt å spise sammen med de andre. (...). I det store og hele ser det ut til at siktede har det bra», heter det i kjennelsen.

Får ikke halalkjøtt i fengselet

I fengselet har 16-åringen nektet å spise svinekjøtt, men det er ikke halalkjøtt, slik han ønsker.

«Det er imidlertid vegetariske alternativer og siktede kan en gang i uken kjøpe sin egen mat. Alt i alt er siktede tatt godt vare på, noe som har hatt stor betydning for rettens vurdering av forholdsmessigheten. De skadevirkninger som fengsling kan ha for en så ung siktet er betydelig redusert ved den oppfølging og ivaretakelse siktede får ved ungdomsenheten», skriver retten i kjennelsen.

Det slås også fast at det ikke er grunn til å tro at den terrorsiktede gutten er blitt avradikalisert, som en grunn til fortsatt å holde ham fengslet.

Les også: Terrorsiktet 16-åring ville ta livet av «vantro»

Retten skriver også at en løslatelse vil kunne innebære en skade for etterforskningen og en fare for at 16-åringen fortsetter forberedelsene til, og gjennomføring av, terrorhandlinger.

«Siktede har opplyst at han synes det er tungt å være fengslet. Tiltaltes unge alder, 16 år, tilsier generelt at fengsling vil være belastende og et alvorlig inngrep for han, og at fengsling vil innebære en større belastning for ham enn for personer over 18 år», konstaterer retten.

Bombegruppen deltok i ransaking

Avisa Oslo har tidligere omtalt at bombegruppen var med da det ble utført ransaking av familieboligen til 16-åringen da han ble pågrepet. I lukkede chatteforum skal det også ha blitt snakket om å helle giftstoff ut i drikkevann og ramme tilfeldige nordmenn.

Politiet har tatt beslag i digitale enheter og kjemikalier. Personell fra bombegrunnen var i og rundt boligen til 16-åringen og utførte undersøkelser i forbindelse med ransakingen i begynnelsen av februar.

Nettavisen har også fått opplyst at 16-åringen skal ha produsert nikotingift i en garasje. PST har fått gjentatte konkrete spørsmål om dette, men har ikke ønsket å kommentere opplysningene.

Avisa Oslo har tidligere omtalt at det i chattelogger på arabisk fremkommer informasjon der det i minst en gruppe snakkes om at mennesker, eller «vantro», på butikker og kjøpesentre skal forgiftes. Hensikten skal først ha vært å prøve ut giftstoffer for å se hvilke effekt de har.

Terrorplanene skal ikke ha vært nært forestående, men PST mener 16-åringen sympatiserer med terrororganisasjonen Islamsk Stat (IS). De har også overfor retten anført at IS og Al Qaida over tid, via sine respektive propagandakanaler, har oppfordret til å begå terror med enkle hjelpemidler som er tilgjengelig der man måtte befinne seg.

Dette var med på å skape frykt i sikkerhetstjenesten, i tillegg til at de mottok urovekkende opplysninger fra forebyggende enhet. 4. februar slo de derfor til og pågrep tenåringen.